Jopa sadat tamperelaiset kertovat kokeneensa syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua – ”Asian puheeksi ottaminen on tärkeää”

Tampereen kaupungin kehityspäällikön mukaan syrjintää voi ehkäistä esimerkiksi henkilöstöä kouluttamalla.

Tamperelaiset vastasivat kaupungin kyselyyn tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Asukkaille suunnatulla kyselyllä pyrittiin kartoittamaan kaupungin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa. Yksi paikoista, jossa vastaajat olivat kokeneet syrjintää tai epäasiallista kohtelua, oli joukkoliikenne. Tampereen ratikka kuvattiin kesällä 2021.

11.7. 5:00

Aamulehti

Tampereen kaupungin teettämään kyselyyn vastanneista 56 prosenttia on kokenut satunnaisesti syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua viimeisen vuoden aikana. Jatkuvaa lähes päivittäistä syrjintää kertoi kokeneensa 9 prosenttia vastaajista.

Vastausten määrä ilahdutti Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Hanna Karojärven, mutta tulokset eivät niinkään. Hän arvelee yhdeksi syyksi häirintää kokeneiden määrälle sen, että ominaisuuksia, jotka yhdenvertaisuuslainsäädännössä mainitaan mahdollisen syrjinnän syiksi, on paljon.

Toinen syy voi Karojärven mukaan olla se, että syrjintätilanteet tunnistetaan nykyään paremmin, koska yhdenvertaisuusasiat ovat olleet enemmän esillä julkisessa keskustelussa.

”Varmaankin ne henkilöt, joilla kokemuksia oli, motivoituivat ennemmin vastaamaan kuin ne joilla ei syrjintäkokemuksia ollut”, Karojärvi sanoo.

Vastauksien mukaan syrjintää ja epäasiallista kohtelua koetaan yleisimmin kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa sekä julkisessa liikenteessä. Vastauksissa korostuivat myös työnhaku, oma työpaikka, terveydenhuollossa asiointi ja sosiaalinen media.

Se on Karojärven mielestä huolestuttavaa. Tarkemmin toimenpiteitä vaativia kohtia saadaan selville, kun kyselyn avovastauksia tutkitaan myöhemmin.

Mitä?

Käsitteillä on eroa

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Laki sisältää myös velvoitteen sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ehkäisyyn.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus on määritelty myös perustuslaissa.

Syrjintä tarkoittaa, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Syrjintäkielto on määritelty Suomen perustuslaissa ja syrjinnästä säädetään tarkemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa.

Lähteet: Seta, THL

Henkilöstöä koulutetaan

Karojärvi kertoo, että yksi keino häirintä- ja syrjintätilanteiden ehkäisyyn on henkilöstön kouluttaminen. Sitä on jo tehty Tampereella, mutta myös lisää koulutusta tarvitaan.

”Viime vuosina on järjestetty esimerkiksi saavutettavuuteen liittyvää koulutusta. Sen lisäksi tarvitaan myös yleistä yhdenvertaisuuskoulutusta alkaen siitä, millä tavalla asioista kuuluisi viestiä.”

Hänen mukaansa henkilöstön koulutukseen vaikuttaa se, mitä työntekijät ajattelevat käsiteltävistä asioista ja tietävät niistä etukäteen.

Myös kyselyyn vastaajat saivat ehdottaa keinoja, joilla kaupunki voisi parantaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Vastauksissa toivottiin Karojärven mukaan tietoisuuden lisäämistä ja yhdenvertaisuusteemojen näkyvillä pitämistä. Esimerkiksi turvallisen tilan periaatteisiin sitoutuminen on yksi konkreettisista keinoista.

Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma tekeillä

Kyselyyn vastasi 550 henkilöä. Se on koko kaupungin väkilukuun suhteutettuna pieni määrä, minkä takia siitä ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Karojärven mukaan vastausmäärä antaa kuitenkin suuntaa kehitettävistä kohteista Tampereella.

Kyselyn vastauksia käytetään osana Tampereen kaupungin uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Lain mukaan jokaisella kunnalla pitää olla voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma.

”Uudessa suunnitelmassa pitää panostaa aikaisempaa enemmän konkreettisten toimenpiteiden seurantaan ja toteutukseen. Eli, että tehdään asioita, eikä vaan todeta, mitä pitäisi tehdä”, Karojärvi sanoo.

Myös häirintätilanteessa Karojärven mukaan on tärkeää toimia, eli ottaa yhteyttä esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Syrjintään ja häirintään voi puuttua myös jo heti sitä kohdatessaan, mutta usein epämiellyttävään tilanteeseen ei halua pysähtyä.

”Asian puheeksi ottaminen jossain vaiheessa on tärkeää, jotta tietoisuus epäkohdista lisääntyy ja tunnistetaan, että syrjintä on oikeasti olemassa oleva ongelma.”

Mitä?

Näin kysely tehtiin

Tampereen kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyyn pystyi vastaamaan 6.–26.6.2022. Vastauksia käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa.

Vastauksia tuli yhteensä 550.

Kyselyyn pystyi vastamaan nimettömästi ja kahdeksalla kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, arabiaksi, persiaksi, somaliksi ja venäjäksi.

Mahdollista vastata oli verkossa ja paperilomakkeella, joita oli kirjastoissa, lähitoreilla ja monikielisessä neuvonta- ja ohjauspiste Mainiossa.

Vastanneista naisia oli 60 prosenttia ja miehiä 28 prosenttia. Muut vastaajat oli muunsukupuolisia tai eivät halunneet kertoa tai määritellä sukupuoltaan.

Suurin osa vastaajista oli nuoria tai keski-ikäisiä. Vastauksista 80 prosenttia saatiin 20–59-vuotiailta.

Kyselyn tarkemmat tulokset valmistuvat syksyllä.

Lähde: Tampere.fi

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut