Ilmakuva näyttää, miten Tampereen tekosaari muotoutuu pian koko pituudeltaan – työmaalta levisi samentunutta vettä Näsijärveen jo toisen kerran

Näsisaaren ympäristön veden laatua seurataan tarkasti. Samentunutta vettä on päässyt ympäristöön kaksi kertaa suojaverhojen vajotessa pinnan alle. Hiedanrannassa sijaitsevalla työmaa-alueella on kulkenut lukuisia polkuja ja lenkkireittejä, joita omapäiset ohikulkijat pyrkivät käyttämään edelleen. Työnjohtaja muistuttaa, ettei alueelle ole luvatta asiaa.

Tämän verran Näsisaarta on valmistunut ensimmäinen kesäkuuta mennessä. Saari on vielä keskeltä auki, sillä siinä kohtaa pohjassa kulkee Lielahden voimalaitoksen lauhdevesiputket. Putkille rakennetaan korvaavat linjat saaren pohjoispuolelle. Kun ne saadaan käyttöön, vanhat putket poistetaan järven pohjasta ja kaksi saarta yhdistetään yhdeksi.

3.6. 5:00 | Päivitetty 3.6. 6:51

Aamulehti

Siihen se muotoutuu: Näsisaari. Tähän mennessä saaren rakentamiseen on käytetty noin 750 000 tonnia louhetta.

Näsisaarta ympäröivät joka puolelta suojaverhot. Ne ulottuvat veden pinnalta aivan pohjaan saakka, ja estävät samentuneen veden pääsyn muualle järveen. Vesi samentuu louheesta ja pohjasta nousevasta maa-aineesta.

Verkkojen sisällä vesi on hyvin sameaa. Sellaista vettä ei saa levitä muualle järveen. Jos niin kävisi, Näsijärven rantoihin löisivät ruskeat aallot.

”Vesistön tila heikentyisi ja kalastolle aiheutuisi haittaa. Virkistyskäyttäjät huomaisivat sen heti”, Piia Tikka sanoo. Hän on Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja, joka valvoo työmaan vaikutuksia vesistöön.

Järven pinnalla suojaverhoja kannattelevat kookkaat ponttonit. Louhetta voi kuitenkin kertyä verhon alaosan päälle tai verhoon voi kertyä maa- ja kiviainesta, jolloin se muuttuu raskaammaksi.

Viime viikolla viidentoista metrin mittainen ponttoniosuus painui pinnan alle, ja samentunut vesi pääsi verhon ulkopuolelle. Se huomattiin, ja tilalle laitettiin väliaikainen verho.

Myös toukokuun puolivälissä samentumaa pääsi verhon ulkopuolelle, kun jäät olivat rikkoneet talven aikana ponttoneja. Täyttötyö jouduttiin keskeyttämään ponttonien korjauksen ajaksi. Suojaverhoja tarkkailee ja hoitaa Pimara oy, joka tekee verhoille tarkistussukelluksia.

Mikä?

Näsisaari

Saari rakennetaan Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja liitetään silloilla maa-alueisiin.

Valmiina se on noin 800 metriä pitkä, 200 metriä leveä ja sen erottaa rannasta noin 36 metrin levyinen kanava.

Tähän mennessä saareen on kahdessa eri urakassa siirretty louhetta noin 460 000 kasakuutiota eli noin 750 000 tonnia louhetta. Se tarkoittaa 23 000 puoliperävaunu-, dumpperi- tai kiviautokuormallista.

Yhteensä saareen käytetään yli miljoonaa kuutiota kivilouhetta. Louhe on peräisin Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon työmaalta.

Rakentaminen aloitettiin 16. helmikuuta 2022. Ratikan on tarkoitus kulkea Näsisaaren kautta Hiedanrantaan ja Lentävänniemeen. Liikennöinnin on määrä alkaa jo vuonna 2024.

Myöhemmin Näsisaareen pitäisi nousta noin 25 hehtaarin asuinalue jopa 5 000 asukkaalle.

Vettä pidetään silmällä

Veden laatua työmaan ympärillä tarkkaillaan jatkuvasti. Vedestä analysoidaan muun muassa sen pH-arvo, sähkönjohtavuus, sameus ja happipitoisuus. Lisäksi tarkkaillaan esimerkiksi typen ja fosforin määrää ja haitta-aineiden pitoisuutta.

Veden happamuus kertoo, kuinka paljon vedessä on vetyioneja. Neutraalin veden pH-arvo on 7. Korkeita arvoja on esimerkiksi rehevissä lammissa. Sähkönjohtavuus puolestaan kertoo veteen liuenneiden suolojen määrästä.

”Samentuma-arvot suojaverhon ulkopuolella ovat laskeneet järven pinnasta ihan normaalille tasolle. Järven pohjassa on vielä hyvin lievää samentumaa”, ely-keskuksen Piia Tikka kertoo torstaina saapuneista näytetuloksista.

Näytteistä määrätään Tampereen kaupungille myönnetyssä vesilain mukaisessa luvassa. Näytteitä ottaa urakoitsijana Ramboll, joka toimittaa tulokset ely-keskukselle. Tarkkailua jatketaan vielä saaren valmistumisen jälkeenkin neljä kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan.

Valmiin Näsisaaren uloin reuna ulottuu enimmillään noin 230 metrin etäisyydelle nykyisestä rantaviivasta. Täytön ja nykyisen rantaviivan väliin jää ainakin 36 metriä leveä kanava. Kanava tarvitaan, jotta veden on mahdollista kiertää.

Saaren vieressä rannassa sijaitsee alue, jossa järvivettä imeytyy ja suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pohjavesialueella on muun muassa Hyhkyn vedenottamo. Tikan mukaan vaikutukset pohjaveteen saadaan tietää viiveellä, mutta tähän mennessä mitään hälyttävää ei ole havaittu. Suojaverhojen on tarkoitus estää vaikutukset pohjaveteen.

Kiviauto vei keskiviikkona 1. kesäkuuta louhetta saareen väliaikaista työmaatietä pitkin. Kuvassa näkyvät oikealla suojaverhon ponttonit.

Näsisaarta täyttää maanrakennusfirma nimeltä Louhintahiekka oy. Vastaavana työnjohtajana toimii Arto Björkqvist.

Erikoinen kone tiivistää saaren

Näsisaarta rakentaa maanrakennusyritys nimeltä Louhintahiekka oy. Vastaavan työnjohtajan Arto Björkqvistin mukaan työmaa on edennyt aikataulussa.

Saarta ei suinkaan rakenneta niin, että tavaraa kipattaisiin suoraan järveen ja siitä syntyisi kasaantumalla saari. Kiviautot tuovat kiviaineista puskukoneelle, joka työntää sitä vähitellen saareksi. Jo itse koneiden paino kumirenkaineen tiivistää aineksen, mutta edessä on vielä syvätiivistys.

Lue lisää: Lielahden miljoonan kuution louhevuori muutetaan vajaassa vuodessa Näsisaareksi – Kuvat ja video näyttävät, kuinka historiallinen ja tiukka urakka alkoi Tampereella

Silloin paikalle saapuu erikoisen näköinen syvätiivistyskone. Se nostaa ilmaan korkean ristikko­puomi­telineensä, josta se pudottaa 10–14 tonnin painoja. Niissä kohdissa, joissa saaren täyttö on syvempi, paino pudotetaan korkeammalta. Geotutkimustulosten perusteella on määritelty, mihin kohtaan painoja isketään, millä painoilla, mistä korkeudesta ja montako kertaa.

Tiivistämisen jälkeen saaren päälle rakennetaan samaisesta tunnelilouheesta painopenkka, jonka annetaan olla paikoillaan puolesta vuodesta vuoteen. Tiivistymistä seurataan mittauspisteistä. Kun painopenkka on esikuormittanut saaren, voidaan aloittaa raitiotien rakentaminen.

Saaren täytön painopenkereineen on tarkoitus olla valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. Raitiotien rakentaminen saareen alkaa vuoden 2023 lopussa.

Lue lisää: Täysin uudenlainen kaupunginosa alkaa nyt rakentua näyttävälle paikalle Tampereella – Tällainen siitä tulee, video näyttää raitiotien tarkan reitin

Louhetäyttö tiivistetään syvätiivistyskoneella. Kone nostaa kuvassa etualalla olevan osan pystyyn ja pudottaa siitä 10–14 tonnin painoja tarvittavasta korkeudesta.

Valmiina saari on yhteydessä rantoihin pelkillä silloilla. Ennen lopullisia siltoja rakennetaan väliaikaiset putkisillat työmaata varten. Väliaikaisilla silloilla varmistetaan veden vaihtuminen saaren ja rannan välisessä kanavassa.

Suurin piirtein näille kohdin rakennetaan lopulta saaren rantaan yhdistävä silta.

Näsisaaren työmaalla kivilouhetta kuljettava Hitachin kiviauto painaa noin 100 tonnia.

Työmaan aitoja rikottu

Näsisaaren työmaata ovat häirinneet sen läpi kulkevat ihmiset. Paasikiventien bussipysäkiltä on oikaistu Hiedanraittia pitkin Hiedanrantaan, vaikka alue on merkitty useilla kieltomerkeillä työmaa-alueeksi.

Hiedanraitilla kulkevat kuormansa kanssa jopa 100 tonnia painavat kiviautot, joiden yksittäiset renkaatkin ovat jo valtavat. Aamulehden vieraillessa työmaalla jättikoneet rullaavat tasaiseen tahtiin louhekasalta saareen.

”Ei siinä paljon jää jäljelle, jos sellaisen alle jäisi”, Björkqvist sanoo.

Lue lisää: Raitiotien rakentaminen myllää Tampereen liikennettä – Koko Paasikiventietä siirretään satojen metrien matkalla: Katso, miten eri katujen liikennejärjestelyt muuttuvat

Lisäksi alueella liikkuu muitakin maanrakennuskoneita. Björkqvist muistuttaa, ettei työmaalle ole ohikulkijoilla asiaa. Työmaata rajaavia aitoja on rikottu jopa leikkureilla ja muilla työkaluilla, jotta niiden läpi on päästy kulkemaan. Työnjohtaja toivoo, että ihmiset käyttäisivät aidan rikkomiseen kuluvan energian mieluummin kiertoreittiä pitkin kulkemiseen.

”Saataisiinpa tehdä hommat rauhassa. Tänne pääsee sitten kun on valmista”, hän sanoo.

Hiedanrannassa sijaitsee esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopiston Tredun toimipiste, jossa opiskelee kiinteistönhuollon perustutkinnon aikuisopiskelijoita. Heidän opintojensa osa on tarkistaa Näsisaaren työmaan ja Hiedanrannan työmaa-aitoja ja korjata niitä tarvittaessa.

Tredun lehtorin Mika Urosen mukaan aitojen tarkistusta alueella on lisätty. ”Työtehtävämme on loputon, ihmiset menevät alueelle puskista kävellen ja maastopyörillä polkuja ja muita pitkin. Viikonloppujen jälkeen on usein korjattavaa.”

Työmaa-alue on erotettu selkeästi, eikä sinne ole turvallista mennä kenenkään ulkopuolisen. Kuvassa näkyvää Hiedanraittia on kuljettu jalan, vaikka siinä ajavat valtavat maansiirtokoneet.

Sulkavuoren puhdistamotyömaan louhittu kasa on muuntautumassa Näsisaareksi. Ilmakuva Näsisaaren työmaalta 1. kesäkuuta.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut