Raitiotien rakentaminen myllää Tampereen liikennettä – Koko Paasikiventietä siirretään satojen metrien matkalla: Katso, miten eri katujen liikennejärjestelyt muuttuvat

Ensimmäiset työt käynnistyvät maaliskuussa. Katso tästä jutusta liikennejärjestelyjen tulevat muutokset raitiotiekaduilla.

Federleynkadulla Niemenrannassa alkavat maaliskuussa johto- ja putkisiirtotyöt monen muun kadun tavoin. Bussipysäkkejä siirretään Lielahdenkadulle. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu suljetaan kokonaan.

23.2. 12:00 | Päivitetty 23.2. 16:43

Aamulehti

Tampereen raitiotien rakentaminen länteen osuudella Santalahti–Lentävänniemi alkaa maaliskuun aikana, raitiotieallianssi tiedotti keskiviikkona. Työt ovat jo käynnissä Sepänkadulla ja Santalahdessa. Nyt rakentaminen alkaa myös Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla.

Santalahti–Lentävänniemi-osuuden raitiotien rakentamisen ehtona oli, että Näsijärven täyttöön liittyvät lupakysymykset ratkaistaan ennen rakentamisen alkua. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi joulukuussa 2021 Näsijärven täyttölupaa koskevan valituksen, ja Tampereen kaupunki aloitti Näsisaaren täyttötyöt helmikuussa.

Näsisaaren täyttö alkoi 16. helmikuuta Tampereen Hiedanrannassa. Täyttöoperaatio ei kuulu rautatieallianssille, vaan sen hoitaa Tampereen kaupunki.

Lue lisää: Lielahden miljoonan kuution louhevuori muutetaan vajaassa vuodessa Näsisaareksi – Kuvat ja video näyttävät, kuinka historiallinen ja tiukka urakka alkoi Tampereella

Mylläys alkaa laajalla rintamalla

Rakentamistyöt aloitetaan maaliskuussa useassa kohdassa. Santalahden länsipäässä aloitetaan maaliskuussa Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan valmistelevat työt sekä siihen liittyvät Paasikiventien muutostyöt. Myös työt Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla alkavat.

Raitiotieallianssin tuotantopäällikön Kari Simosen vastuualueena on rakentaminen. Hän kertoo laatineensa rakentamisen yleisaikataulua jo parin vuoden ajan.

”Meidän pitää aloittaa joka paikasta, mistä on mahdollista. Silloin pitää olla valmista, kun on sovittu.”

Hiedanrannan alueella ensimmäiset työvaiheet tehdään tulevan Nottbeckinaukion ja vanhan tehdasalueen välisellä osuudella. Niemenrannassa ja Lentävänniemessä raitiotietyöt alkavat kaikilla tulevilla raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Ennen raitiotietöiden aloitusta tehdään kaduille tarvittavat liikennejärjestelyt.

Simosen mukaan raitiotien toisen vaiheen aikana eri ratikkatyömailla rakentajia on parhaimmillaan noin 200–250.

Paasikiventien yli silta

Santalahden länsiosassa aloitetaan kevään kuluessa Paasikiventien ylittävän Rosenlewin alikulkusillan rakentaminen. Silta tulee ylittämään Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotiereitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa ja Niemenrantaa.

Pelkästään ratikkaliikenteen käyttöön tulevasta sillasta tulee reilut 230 metriä pitkä. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi pilaria.

Lue lisää: Mikä logiikka on ratikkasillan nimessä? Tien ylittävä silta on Rosenlewin alikulkusilta: "Nämä ovat tulkinta-asioita"

Töiden aloitusta Paasikiventien alueella on valmisteltu jo helmikuun alussa kun Tampereen kaupunki poisti puustoa Pölkkylänniemen alueelta sekä Paasikiventien eteläpuolelta. Rakentamistyöt käynnistyvät johto- ja putkisiirroilla, jotka siirretään pois tulevien siltarakenteiden ja raitiotien alta. Työalueet sijaitsevat sekä Paasikiventien etelä- että pohjoispuolella.

”Raitiotie ei sovi Rantatien ja Paasikiventien väliin ilman koko Paasikiventien siirtämistä. Se on aika iso operaatio, noin 300 metrin matkalla siirretään väylää parin kaistan verran järveen päin”, Simonen kertoo.

Paasikiventien länteen johtavaa ajorataa tullaan työalueella rakentamistöiden ja siirron yhteydessä levittämään nykyisestä kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi. Raitiotien rakentamisen aikana Paasikiventiellä säilyy kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan, mutta työvaiheiden edetessä ajolinjoihin tulee muutoksia.

Ratikkarakentamisen yhteydessä kolmekaistainen osuus pidennetään mahdollisesti Vaitinaron aiemmin levennettyyn tieosuuteen asti.

”Elyn tavoite on, että samalla se pätkä, joka jää Vaitinaron risteyksen ja Rosenlewin sillan väliin, muutetaan kolmekaistaiseksi Lielahden suuntaan menevältä osuudelta.”

Töiden ajaksi Paasikiventien eteläpuolelle rakennetaan tilapäinen jalankulku- ja pyöräväylä, johon tehdään väliaikainen valaistus. Väliaikainen väylä otetaan käyttöön maaliskuun alkupuolella.

Näkymä maaliskuulta 2021 Hiedanrannan suunnasta kohti keskustaa. Näsisaari rakennetaan rannan suuntaisesti.

Näkymä Pölkkylänpuiston kohdalta Hiedanrantaan päin. Rosenlewin silta ylittää Paasikiventien kuvan vasemman alakulman tienoilta. Raitiotie jatkuu siitä suoraan etualalle rakennettavan Pölkkylänsillan kautta Näsisaareen. Kuva maaliskuulta 2021.

Lue lisää: Tätä mieltä Niemenrannassa ja Hiedanrannassa ollaan uudesta ratikkalinjasta ja Näsisaaren rakentamisesta: ”Siistiä, että ratikka tulee kulkemaan rakennuksen läpi”

Lentävänniemessä johto- ja putkitöitä

Lentävänniemessä raitiotietöitä valmisteltiin tammikuussa poistamalla puita Pyhällönpuiston alueelta. Pyhällönpuistoon rakennetaan raitiotien länsiosan keskilaiturillinen päätepysäkki. Ensimmäiseksi Pyhällönpuistoon ryhdytään rakentamaan painopengertä, joka on valmistuttuaan paikoillaan vajaan vuoden. Penkereen avulla tiivistetään radan maapohjaa.

Kaikilla Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotiekaduilla aloitetaan maaliskuussa johto- ja putkisiirtotyöt. Kadun suuntaisesti kulkevia johto- ja putkilinjoja siirretään pois tulevan radan alta. Samalla johto- ja putkiverkostoja uusitaan tarpeen mukaan.

Hiedanrannassa työt käynnistyvät arviolta huhtikuussa. Ensimmäiseksi työskennellään Nottbeckinaukion ja tehdasalueen välillä, jossa aloitetaan ratapohjan rakentaminen. Raitiotieallianssi rakentaa ratatöiden yhteydessä uutta kunnallistekniikkaa tuleville asuinalueille.

”Kunnallisteknisiä töitä on järkevää toteuttaa samassa yhteydessä, sillä se säästää kustannuksia ja aikaa sekä tukee Hiedanrannan alueen rakentumista”, Simonen kertoo.

Santalahti–Lentävänniemi-osuuden ensimmäiset radan päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaattojen ja kiskojen asennukset on tarkoitus tehdä kesällä.

Sepänkatu avataan loppukesästä liikenteelle

Pyynikintorin ja Santalahden väliset raitiotietyöt alkoivat marraskuussa 2020. Tällä osuudella rakentaminen etenee suunnitellusti ja joidenkin työvaiheiden osalta jopa etuajassa. Esimerkiksi Sepänkadulla Pirkankadun ja Satakunnankadun väliset päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan rakentaminen ja kiskojen asennukset ovat jo kokonaan valmiit. Myös Rantatiellä saatiin katurakentamistyöt valmiiksi viime vuoden syksyllä suunniteltua aiemmin.

Talven aikana työt Santalahdessa ovat edenneet aikataulussa. Sepänkadun sillalla työt jatkuvat kevään aikana muun muassa kaideasennuksilla. Sepänkadun alueen kulkureitit ja ajoradat toimivat talven ajan nykyisillä järjestelyillä.

Sepänkadun sillan työt on tarkoitus saada valmiiksi loppukesällä, jolloin myös Sepänkatu voidaan avata jälleen auto-, jalankulku- ja pyöräliikenteelle.

”Se on meille aika tiukka tavoite, että Sepänkatu saadaan auki heinäkuun lopussa. Tavoite on, että kun bussiaikataulujen muutokset tulevat elokuun ensimmäisellä viikolla, niin silloin Sepänkatu olisi auki.”

Sepänkadun itäinen jalankulku- ja pyöräväylä valmistuu myöhemmin, arviolta keväällä 2023.

Paasikivenkadulla jatketaan tulevan sepeliradan pohjatöitä ja tukimuuritöitä talven ajan. Rantatiellä rakennetaan tukimuureja ja tehdään tukimuurien vierellä täyttötöitä sitä mukaa kun tukimuureja valmistuu.

Näin raitiotiekatujen liikennejärjestelyt muuttuvat

  • Paasikiventie: Kaista- ja ajolinjamuutoksia töiden edetessä. Kumpaankin suuntaan säilyy kaksi kaistaa. Paasikiventien eteläpuolelle tilapäinen jalankulku- ja pyöräväylä, joka otetaan käyttöön maaliskuun alkupuolella.

  • Hiedanranta: Alkuvaiheessa ei uusia liikennejärjestelyjä. Sellupuistossa nykyiset, painopengertöiden aiemmin aiheuttamat liikennejärjestelyt jalankululle ja pyöräilylle. Kaupungin vesistötäyttöön liittyvät kiertotiet löytyvät kaupungin sivuilta.

  • Federleynkatu: Bussiliikenne Federleynkadulta siirtyy 7.3. Lielahdenkadulle, missä otetaan käyttöön uusia bussipysäkkejä. Siirto ei vaikuta merkittävästi aikatauluihin.

  • Federleynkadulla sallitaan töiden alkaessa yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne Lentävänniemestä keskustan suuntaan Matilda Niemen kadulle saakka. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu suljetaan kokonaan. Federleynkadulta poistetaan kadunvarsipysäköintiä.

  • Kehyskatu: Autoliikenne on kaksisuuntainen, mutta ajokaistat sijaitsevat kadun itäreunassa. Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä muutetaan T-risteykseksi. Liittymän suojateiden sijaintiin tulee muutoksia.

  • Lielahdenkatu: Kaksisuuntainen liikenne säilyy, mutta ajokaistoihin ja ajolinjoihin tulee muutoksia. Federleynkadulta siirtyvän bussiliikenteen myötä tulee käyttöön uusia bussipysäkkejä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella.

  • Halkoniemenkatu: Kadun länsireuna Lentävänniementorin ja Lielahdenkadun välillä muuttuu työalueeksi. Jalankulkuväylä sijaitsee tässä vaiheessa kadun itäreunalla. Pyhällönpuistossa jalankulkureittejä voidaan joutua ajoittain sulkemaan.

Lue lisää: Näsisaaren rakentaminen Näsijärveen käynnistyy etuajassa ensi viikolla – Näin jalankulkijat ja pyöräilijät kiertävät työmaan

Lue lisää: Näin miljoonan kuution kivivuori siirretään Näsijärveen – vuoden jättimäinen urakka alkaa pian Länsi-Tampereella: ”Sehän on hetken aikaa kuumaisema”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut