Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitusluvan Hiedanrannan vesistötäytöstä - Tampere - Aamulehti

Nyt se on varmaa: Näsijärveen rakennetaan tekosaari ja Tampereen seuraava jättihanke käynnistyy – saareen tulossa tuhansien asuinalue ja ratikkalinja

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen valituslupahakemuksen. Näsisaaren rakentaminen etenee suunnitellusti.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa 11. maaliskuuta Hiedanrannan vesistötäytöstä. Lupa hylättiin. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi aiemman valituksen helmikuun alussa.

16.12.2021 9:26 | Päivitetty 16.12.2021 16:15

Aamulehti

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituslupahakemuksen. KHO myönsi valitusluvan pohjavettä koskevalta osalta, mutta ratkaisi asian heti. Hankkeen lupaehtoihin tehtiin pieniä tarkennuksia raportointiin ja pohjaveden tilan tarkkailuun.

Aiemmin pelättiin, että KHO:n käsittely saattaisi viivästyttää hanketta pitkään.

Länsi-Suomen aluehallintoviraston aiemmin myöntämän luvan mukaan Tampereen täytyy tehdä selvitys vesistötäytön ja rannan välisen vesialueen veden laadusta ja siihen vaikuttavien mahdollisten toimenpiteiden toteutuksesta sekä niiden vaikutuksista. KHO lisäsi tähän, että selvityksessä tulee esittää myös tiedot hankkeen vaikutuksista rantaimeytyvän veden määrään ja laatuun ja vaikutuksiin Epilänharju-Villilän pohjavesimuodostuman tilaan.

KHO lisäsi myös uuden lupamääräyksen. Luvan saajan täytyy tarkkailla täyttötöiden ja siltojen rakentamisen vaikutuksia pohjaveden laatuun. ”Tarkkailuohjelmaehdotuksen viiden havaintoputken lisäksi on tarkkailua tehtävä neljästä putkesta, joiden tulee sijaita rantaviivan ja Hyhkyn vedenottamon välillä, pohjaveden virtausreiteillä”, todetaan KHO:n päätöksessä.

Tarkkailua on tehtävä neljästi vuodessa kaikista tarkkailupisteistä otettavista pohjavesinäytteistä. Isotooppianalyysit on tehtävä kahdesti vuodessa. Luvan saajan täytyy esittää ehdotus tarkkailuun lisättävien putkien tarkemmasta sijainnista Pirkanmaan ely-keskukselle hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen täyttötöiden aloittamista.

KHO siis lisäsi lupaehtoihin pieniä, teknisiä tarkistuksia, mutta hylkäsi valituslupahakemuksen. Tämä tarkoittaa, että Tampereen kaupungille on myönnetty lupa vesitäyttöön eli Näsisaaren rakentamiseen.

Saaritäyttö aloitetaan helmikuussa

Tampereen kaupunki alkaa valmistella Näsisaaren täyttöä. Työn aloittaminen on kaupungin tiedotteen mukaan mahdollista helmikuussa 2022, kun täyttöön liittyvät valmistelut on tehty.

”Lupaehtoihin tuli joitakin tarkennuksia, joihin luonnollisestikin perehdymme huolellisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että varsinainen saaritäyttö pääsee alkamaan eikä asia viivästytä raitiotien rakentamista”, toteaa kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Näsisaari rakennetaan Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja liitetään silloilla maa-alueisiin. Saaren ja rannan väliin tulee kanava. Ensimmäisen vaiheen täytölle rakennetaan raitiotie. Myöhemmin täyttöä on tarkoitus laajentaa siten, että saarelle voidaan rakentaa Hiedanrantaan liittyvä asuinalue.

Näsisaari ja ratikka

Tampereen kaupunki haluaa rakentaa Näsijärveen tekosaaren, joka on nimetty Näsisaareksi.

Näsisaari on keskeinen osa raitiotien kakkosvaihetta, eli Pyynikintorin ja Lentävänniemen välistä osuutta. Liikenteen pitäisi alkaa jo vuonna 2024.

Ensin on määrä rakentaa raitiotietä varten 13 hehtaarin järvitäyttö eli tekosaari Vaitinaroon.

Raitiotien on tarkoitus jatkua Santalahdesta Näsisaaren kautta Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan läpi Lentävänniemeen.

Myöhemmin Näsisaareen pitäisi nousta noin 25 hehtaarin asuinalue jopa 5 000 asukkaalle. Sen yleissuunnitelman mukaiselle lisätäytölle on haettava vielä erikseen vesilain mukainen lupa.

Yleisilmeeltään alue muistuttaisi Ranta-Tampellaa kanavineen ja puistoineen.

Taustalla poikkeava vesistörakentaminen

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry oli pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset kumotaan ja että valmisteluluvan täytäntöönpano kielletään. Yhdistys oli myös vaatinut, että korkein hallinto-oikeus toimittaa katselmuksen ja velvoittaa Tampereen kaupungin korvaaman yhdistyksen oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa 11. maaliskuuta Hiedanrannan vesistötäytöstä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi aiemman valituksen helmikuun alussa.

Ympäristönsuojeluyhdistyksen mukaan Suomessa ei ole tiettävästi koskaan tehty näin laajaa, 13,3 hehtaarin kokoista vesistötäyttöä pohjavesialueelle. Hanke poikkeaa yhdistyksen mukaan tavanomaisesta vesistörakentamisesta.

Hankkeen viimeisimmät käänteet

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa 11. maaliskuuta Hiedanrannan vesistötäytöstä.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa 2021 Tampereen Hiedanrannan vesistötäyttöä koskeneen valituksen.

Hiedanrannan vesistötäytöstä valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi vuoden 2020 lopulla Tampereen yhdyskuntalautakunnan tekemän poikkeuslupapäätöksen tekosaaren toteuttamiseksi Hiedanrantaan.

Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi 11. kesäkuuta 2019 poikkeusluvan järven osittaiseen täyttämiseen.

Juttua on korjattu 16.12.2021 kello 15.25: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, KHO hylkäsi valituslupahakemuksen, mutta hankkeen lupaehtoihin tehtiin tarkistuksia ja lisäys.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut