Työt päättyvät 107 ihmiseltä Tampereen yliopistossa - Tampere - Aamulehti

Tampereen yliopiston luottamushenkilöt katsovat työnantajan rikkoneen yt-neuvotteluissa antamansa lupauksen – Näin rehtori vastaa väitteeseen

Tampereen yliopiston työntekijöitä kutsutaan nyt keskusteluihin irtisanomisista – työt päättyvät 107 ihmiseltä.

Tampereen yliopistolla työskentelevien pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola ja Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

29.11.2021 10:27 | Päivitetty 30.11.2021 8:46

Aamulehti

Tampereen yliopiston tukipalveluiden työntekijöitä koskevassa yt-prosessissa lähetetään maanantaina ja tiistaina 29.11.–30.11.2021 työntekijöille kutsut muutoskeskusteluihin. Keskustelut pyritään käymään 16. joulukuuta mennessä.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston työntekijöille lähettämästä tiedotteesta.

Yliopiston puoliltapäivin lähettämän tiedotteen mukaan työt päättyvät joko irtisanomisen tai työsuhteen päättymisen paketin kautta yhteensä 107 ihmiseltä. 81:lle työntekijälle tarjotaan uutta tukipalvelutehtävää yliopistossa. Syyskuusta alkaen toisen työnantajan palvelukseen siirtyneitä tai eläkkeelle jääneitä on yhteensä 39, mikä vaikuttaa irtisanottavien määrään.

Vapaaehtoisen eläkeratkaisun yt-neuvottelujen jälkeen tehneitä ja neuvotteluissa sovitun eläköitymisen paketin ottaneita työntekijöitä on 27. Lisäksi Certia oy:hyn siirtyy liikkeenluovutuksella 46 henkilöä.

”Tässä pyörii monennäköisiä lukuja, mutta se olennainen luku on kyllä se, että 215 ihmistä irtisanotaan Tampereen yliopistosta. Sen lisäksi 39:llä ihmisellä on tehtävät päättyneet tässä yt-neuvottelujen aikana. Osa on lähtenyt eläkkeelle, osa irtisanoutunut. Eli 254:ltä ihmiseltä on näiden yt-neuvottelujen aikana päättynyt tai päättymässä työt ”, sanoo yliopistotutkija Sinikka Torkkola, Tampereen yliopistolla työskentelevien pääluottamushenkilö.

Torkkolan mukaan kutsu muutoskeskusteluihin tarkoittaa käytännössä irtisanomista.

”Se on eri asia, että 81:lle ihmiselle tarjotaan uutta tehtävää, mutta se tarkoittaa, että uusin työehdoin, koska työ on olennaisesti muuttunut. Se voi tarkoittaa esimerkiksi palkan alentumista”, Torkkola sanoo.

Tampereen yliopiston työntekijöitä edustavat pääluottamushenkilöt Sinikka Torkkola, Jorma Viikki ja Arja Liikanen katsovat maanantain illansuun tiedotteessaan työnantajan rikkoneen neuvotteluissa antamansa lupauksen.

”Nyt ilmoitettujen tietojen valossa näyttää siltä, että itse irtisanoutuneiden määrä kasvattaa eikä vähennä poistuvien työntekijöiden kokonaismäärää, kuten työnantaja neuvotteluissa ilmoitti. Neuvottelualoitteessa työnantajan ilmoittama vähennystavoite 215 henkilötyövuotta on kasvanut 254 henkilöksi, jotka irtisanotaan tai ovat jo irtisanoutuneet”, pääluottamushenkilöt kirjoittavat tiedotteessa.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kommentoi maanantai-iltana sähköpostitse Aamulehdelle pääluottamushenkilöiden tiedotetta näin:

”Neuvotteluesityksen 13.9.2021 mukaan arvioitu vähennystarve oli 215 henkilötyövuotta. Tampereen yliopisto on kuitenkin huomioinut vähennystarpeessa myös ne työntekijöiden oma-aloitteiset irtisanoutumiset, jotka ovat jo toteutuneet syksyn aikana, ja ne vähentävät irtisanottavien määrää. Tämä on ollut yliopiston tahtotila, ei neuvottelukysymys. Vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtyneitä/siirtyviä työntekijöitä on 21 henkilöä ja 18 työntekijää on irtisanoutunut muusta syystä mm. siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen. Lisäksi vapaaehtoisen eläkeratkaisun on valinnut yhteensä 27 työntekijää. Näin ollen vähennysmäärä ja poistuma on yhteensä 173 henkilöä”, Walls kirjoittaa.

Walls kertoo vielä vastauksessaan, että yt-neuvottelut käytiin taloudellisista, tuotannollista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Toiminnallinen muutos on Wallsin mukaan merkittävä. ”Määrään sisältyy muun muassa 24 uutta työtehtävää Koulutuksen ja oppimisen palvelualueella, jotta opettajien työtä voidaan tukea koulutusstrategisten muutosten tekemisessä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamisessa”, Walls kirjoittaa.

Pakettien sisältö sovittu

Yt-neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen tukipalveluiden työsuhteen päättymisen paketista, eläköitymispaketista ja työllistymisen tuen toimenpiteistä.

Työsuhteen päättymisen paketissa irtisanottavaksi valikoitunut työntekijä sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä ja saa korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Työntekijän piti ilmoittaa halukkuutensa pakettiin kolmen päivän kuluessa muutoskeskustelusta.

Eläköitymispakettia tarjottiin kaikille neuvotteluiden piirissä olleille työntekijöille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Eläköitymispaketti on arvoltaan työntekijän yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa.

Yt-neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä neuvottelujen taloudellisista ja toiminnallisista perusteista.

Tampereen yliopiston tukipalveluita koskevia yhteistoimintaneuvotteluja käytiin syyskuun puolivälistä alkaen kahdeksan viikon ajan. Neuvottelukertoja oli yksitoista. Neuvottelut koskevat 1 100:aa tukipalveluiden työntekijää.

Tampereen yliopiston tavoite oli 215 henkilötyövuoden vähentäminen tukipalveluista ja 48 henkilön ulkoistaminen Certialle.

Oikaisu 30.11.2021 kello 8.43: Jutussa luki virheellisesti, että työntekijän piti ilmoittaa halukkuutensa irtisanomispakettiin viime perjantaihin mennessä. Työntekijän piti ilmoittaa halukkuutensa irtisanomispakettiin kolmen päivän kuluessa muutoskeskustelusta, ei perjantaihin mennessä.

Oikaisu 29.11.2021 klo 15:26: pääluottamushenkilön jälkimmäisessä sitaatissa uutta tehtävää tarjotaan 81:lle ihmiselle eikä 89:lle, kuten sitaatissa aiemmin sanottiin.

Täydennys 29.11.2021 kello 10.43: lisätty pääluottamushenkilö Sinikka Torkkolan haastattelu ja kommentti, että työsuhde on päättymässä yli sadalta.

Täydennys 29.11.2021 kello 12:55: lisätty yliopiston tiedotteen mukaiset tarkat luvut joko irtisanomisen tai työsuhteen päättämispaketin kautta loppuvista työsuhteista sekä henkilömäärästä, jolle tarjotaan uutta tukipalvelutehtävää että syyskuusta lähtien jo eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrästä.

Täydennys: Muutoskeskustelut pyritään käymään 16.12.2021 mennessä ja tiedottamaan yt-neuvottelujen tarkka lopputulema henkilöstölle tiedotustilaisuudessa 17.12.

Täydennys 29.11.2021 klo 13:27: Vapaaehtoisen eläkeratkaisun yt-neuvottelujen jälkeen tehneitä ja neuvotteluissa sovitun eläköitymisen paketin ottaneita työntekijöitä on 27. Lisäksi Certia oy:hyn siirtyy liikkeenluovutuksella 46 henkilöä.

Täydennys 29.11.2021 klo 14:05: päivitetty pääluottamushenkilö Sinikka Torkkolan kommentti Tampereen yliopiston tiedotteella ilmoittamiin irtisanottavien, työsuhteen päättämisen ja yt-neuvotteluiden aikana eläkkeelle siirtyneiden tai irtisanoutuneiden lukemiin.

Täydennys 29.11.2021 klo 18:40: lisätty juttuun ote Tampereen yliopiston pääluottamushenkilöiden lausunto, ja sitaatti tiedotteesta, jossa he katsovat työnantajan rikkoneen neuvottelussa antamansa lupauksen.

Täydennys 29.11.2021 klo 19:25: Lisätty juttuun Tampereen yliopiston rehtorin Mari Wallsin vastaus pääluottamushenkilöiden tiedotteeseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut