Tampereen kaupunki aikoo ostaa sisäisen tarkastuksen ulkoa - Tampere - Aamulehti

Tampereen kaupungin oma sisäinen tarkastus aiotaan ajaa alas – tarkastus­johtaja: ”Kaupungin tekemissä julkisissa hankinnoissa on aika paljon korjattavaa”

Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajala perustelee sisäisen tarkastuksen ulkoistamista sillä, että kaupungin oma pieni yksikkö on liian haavoittuva. Sisäinen tarkastus on todennut Tampereen kaupungin julkisissa hankinnoissa ja niiden valvonnassa heikkouksia.

Tampereen kaupungin vt. tarkastusjohtaja Heini Ruski sanoo sisäisen tarkastuksen havaitsemissa puutteissa olevan usein kyse siitä, että yksikössä tai henkilöllä ei ole aikaa tai resursseja hoitaa asiaa paremmin. ”Kaupunkiorganisaatiossa on paljon ohjeistusta ja on aika paljon vaadittu, että se kaikki olisi hallinnassa.”

29.11.2021 6:31

Aamulehti

Tampereen kaupunki aikoo vastedes ostaa toimintansa sisäisen tarkastuksen ulkoa. Kaupungin omassa sisäisen tarkastuksen yksikössä käydyt viittä henkilöä koskeneet yt-neuvottelut päättyivät 18. marraskuuta.

Maanantaina 29. marraskuuta kokoontuvalle Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään, että sisäinen tarkastus ostetaan vuoden alusta lähtien ulkoa ostopalveluna ja tarkastusjohtajan virka lakkautetaan. Sen tilalle esitetään perustettavaksi sisäisen tarkastuksen päällikön tehtävää. Sisäisen tarkastuksen muulle henkilöstölle tarjotaan muita hallinnollisia tehtäviä kaupungilla.

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, miksi kaupunki haluaa lopettaa oman sisäisen tarkastuksensa ja hankkia sen ulkoa?

Yli-Rajala korostaa, että tavoitteena ei ole karsia sisäisestä tarkastuksesta.

”Sisäinen tarkastus on tosi tärkeä osa johdon työtä, esimerkiksi omaa työtäni ja on kaikkien etu, että se on hyvin järjestetty. Minä, pormestari ja kaupunginhallitus olisimme ensimmäisenä vastaamassa, jos jotain väärinkäytöksiä tai muita ongelmia ilmenisi.”

Yli-Rajala kertoo ostopalvelun nousseen esiin, kun tarkastusjohtaja Markus Kiviaho irtisanoutui Tampereen kaupungilta lokakuun alussa.

”Kaupungin toimintaympäristö on yhä monimutkaisempi ja siihen kohdistuu yhä yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä. Oma, viiden hengen sisäisen tarkastuksen yksikkömme on pieni ja haavoittuva, ja sen on vaikea pysyä kaikesta perillä toisin kuin isojen tilintarkastustalojen.”

Vaikka palvelu aiotaankin ostaa ulkoa, kaupungille jää yhä sisäinen tarkastus, joka valmistelee ja valvoo tämän ostopalvelun sisältöä ja laatua.

Keväällä 2019 Aamulehti uutisoi Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen todenneen muun muassa Yli-Rajalan, entisen pormestarin Lauri Lylyn (sd.) ja konsernijaoston puheenjohtajan Kalervo Kummolan (kok.) toimineen kaupungin ohjeiden vastaisesti Atanas Aleksovskin (sd.) valinnassa Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yli-Rajala sanoo, että sisäisen tarkastuksen uudelleen järjestelyt eivät liity tähän asiaan.

Tarkastusjohtajan virka lakkautetaan kaupunginhallitukselle tehdyn esityksen mukaan jo ensi vuoden alussa, mutta Yli-Rajala sanoo, että sisäisen tarkastuksen ostopalvelua tuskin ehditään kilpailuttaa ennen vuoden puoliväliä.

”Sisäinen tarkastus on tosi tärkeä osa johdon työtä, esimerkiksi omaa työtäni ja on kaikkien etu, että se on hyvin järjestetty”, Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala sanoo.

Tampereen kaupungin oma sisäinen tarkastus

Arvioi kaupunkikonsernin toiminnan hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkoituksena on tukea lainmukaisuutta, eettisyyttä, omaisuuden turvaamista, tuloksellisuutta, väärinkäytösmahdollisuuksien ennaltaehkäisyä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja eettistä johtamiskulttuuria.

Toimii kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan alaisuudessa.

On toiminnassaan riippumaton ja objektiivinen.

Henkilöstöä viisi.

Kustannukset vuodessa noin 600 000 euroa.

Lähde: Tampereen kaupunki

Julkisissa hankinnoissa puutteita

Kaupungin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa kaupungin toimintaa ja arvioida, että se täyttää lain ja ohjeiden vaatimukset. Sisäinen tarkastus on riippumaton niin, että se valitsee –joskin johdon näkemyksiä kuunnellen – itse kohteet, joita se tarkastaa.

Sisäinen tarkastus nostaa viime vuoden toimintakertomuksessa esiin eritoten kaksi puutetta kaupungin toiminnassa: julkisissa hankinnoissa ja niiden valvonnassa on heikkouksia. Toiseksi, kaupungin päätöksenteossa toteutuu vaihtelevasti hallintolain edellyttämä selvittämis- ja perusteluvelvollisuus, mikä sisäisen tarkastuksen mukaan vaikuttaa hallinnon oikeusperiaatteiden toteutumiseen.

”Kaupungin tekemissä julkisissa hankinnoissa on aika paljon korjattavaa. Aina ei muisteta hankintoja tehdessä varmistaa, onko sopimukset kilpailutettu juuri kyseistä hankintaa varten. Sopimuksia ei voida niin vain käyttää, kun kaupungilla tulee tarve hankkia jotain”, vt. tarkastusjohtaja Heini Ruski sanoo.

”Nähdäkseni kaupunki on kuitenkin tarttunut asiaan. Uskon, että siinä päästään parempaan.”

Ruskin mukaan kaupungin omalla tai ostopalveluna hankitulla sisäisellä tarkastuksella on kummallakin etunsa. Hänen mielestään ostopalvelutoimintanakin laatustandardeihin päästään, kunhan kaupungille jää vahva tilaaja, joka valvoo sisäisen tarkastuksen sopimusta.

”Emme halua puuttua pikkuasioihin”

Miten sisäiseen tarkastukseen suhtaudutaan kaupungin organisaatiossa? Koetaanko teidän ronkkivan asioita tai että ette ymmärrä olosuhteita ja resursseja, joiden varassa henkilöstö ja yksiköt toimivat?

”Emme oikeastaan saa tällaista palautetta. Emme halua puuttua pikkuasioihin, vaan keskitymme olennaiseen niin, että sisäinen tarkastus on hyödyksi kaupungin johdolle ja palvelee yleistä etua. Havaitsemissamme puutteissa on usein kyse siitä, että yksikössä tai henkilöllä ei ole yksinkertaisesti resursseja tai aikaa hoitaa asiaa paremmin. Kaupunkiorganisaatiossa on paljon ohjeistusta ja on aika paljon vaadittu, että se kaikki olisi hallinnassa.”

Yritetäänkö teihin vaikuttaa?

”Aika harvoin. Asemamme ymmärretään. Erilaista palautetta tulee, mutta sen ei saa antaa vaikuttaa, vaan pitää pyrkiä toimimaan suoraselkäisesti ja sisäisen tarkastuksen ammattistandardien edellyttämällä tavalla. Koen olevani työssäni kuntalaisten asialla.”

Sisäisen tarkastuksen huomioita

Tampereen kaupunkiliikenne -liikelaitoksen hankintojen sisäisessä valvonnassa havaittiin puutteita muun muassa ennakoidun arvon laskemisessa ja hankintojen lainmukaisuuden valvonnassa.

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen hankintojen tekemisen toimintamalli ei ollut lain vaatimalla tavalla yksiselitteinen ja ennalta määritelty. Hankintojen läpinäkyvyyttä pitää lisätä ja puitesopimusten johtamista ja valvontaa parantaa.

Tampereen kaupungin kansainvälinen toiminnan ja sen koulutusviennin periaatteet eivät olleet ajantasaiset. Toiminnan johtamis- ja valvontajärjestelmän määrittäminen ja toteutus havaittiin puutteelliseksi.

Sisäinen valvonta oli hyvällä tasolla muun muassa kiertotalouden edistämisessä, erään toimitilan vuokraamisessa sekä yhteisöjen saamissa toiminta-avustuksissa.

Lähde: Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2020

Lue lisää: Tampereen kaupungin johto tiesi Aleksovskin rikosepäilystä, mutta katsoi sitä läpi sormien Finnparkin puheenjohtajavalinnassa – Lauri Lyly: ”Luotimme meille kerrottuihin tietoihin”

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut