Suora lähetys kello 17: Millainen on Tampere vuonna 2030? Valtuusto keskustelee strategiasta - Tampere - Aamulehti

Tampereen valtuusto keskusteli kaupungin strategiasta – tällaisia asioita valtuutetut painottivat Tampereen tulevaisuuteen katsovassa työssä

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui uuden kauden kolmanteen kokoukseensa maanantaina 20. syyskuuta. Isoin asia listalla oli kaupunkistrategia, jonka valmistelua valtuusto evästi.

Tällä kertaa Tampereen valtuusto kokoontui jälleen valtuustosalissa sekä sähköisesti viime kaudelta tuttuun tapaan. Kuva on kauden ensimmäisestä valtuuston kokouksesta 16. elokuuta Tampere-talolla. Tuolloin tehtiin henkilövalintoja ja muun muassa valittiin valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi Ilmari Nurminen (sd., kuvassa).

20.9. 15:44 | Päivitetty 20.9. 21:41

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuusto evästi maanantain kokouksessaan kaupungin strategian valmistelua käymällä yli kaksituntisen keskustelun kaupungin tulevaisuuden tärkeistä kysymyksistä.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi, että strategiasta tehdään nyt aiempaa tiiviimpi. Sen otsikkona on Tekemisen kaupunki, ja tarkoituksena on luoda niin selkeä ja muistettava tahtotila, että kaikki osaavat sen yöllä herätettynäkin kertoa.

Kaupunkistrategia

Perustuu pormestariohjelmaan, mutta aikajänne on noin 10 vuotta eli pormestariohjelmaa pidempi.

Valmistelussa on mukana myös henkilöstöä, kuntalaisia ja sidosryhmiä.

Strategiassa tavoitteet kiteytetään mitattavaan muotoon ja perustaksi vuosittaiselle toiminnan ja talouden suunnittelulle.

Strategian hyväksymistä käsitellään valtuustossa 15. marraskuuta.

Strategiassa katsotaan vuoteen 2030. Moni valtuutettu toi esiin, että sote-uudistuksen tuomasta valtavasta muutoksesta kaupungin toimintaan pitäisi olla strategiassa selkeämmin kirjattu.

Riina-Eveliina Eskelinen (kok.) summasi, että strategiassa pitäisi näkyä vahvemmin se, miten tulevaisuuden Tampere ja hyvinvointialue toimivat yhteistyössä niin, että asiakkaalle palvelut ovat sujuvia ja siirtymät saumattomia.

Myös talouden tasapainoon, veroihin ja velkaantumiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia painotettiin keskustelussa.

Samoin koulutuksen merkityksestä valtuutetut halusivat selkeämpiä kirjauksia ja mittareita.

– Kovin selkeää visiota koulutuksen laadulle ei luonnoksessa ole, totesi Antti Hiitti (sd.).

Hiitin mukaan tarvitaan esimerkiksi koulurauhaan, ryhmäkokoihin ja oppimisen tukeen liittyviä mittareita.

Köyhyyden torjunta puuttuu

Moni valtuutettu oli huolissaan siitä, miten vaikeassa asemassa olevien kaupunkilaisten arki ja tarpeet näkyvät strategiassa. Esimerkiksi köyhyyden torjumisesta haluttiin strategiaan selkeät kirjaukset ja mittarit.

– Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on edelleen kaupungin toiminnan keskiössä ja köyhyyden torjuminen on juuri sitä, sanoi Olga Haapa-aho (vihr.).

Ilmastokriisi ja -ahdistus, hiilineutraalisuus ja Tampereen rooli globaalissa muutoksessa olivat esillä monessa puheenvuorossa.

– Meidän pitäisi olla toisin tekemisen kaupunki. Fokuksena tulisi olla nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuus elämisen arvoiseen elämään, sanoi Milka Hanhela vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa.

Perussuomalaisten puheenvuoroissa haluttiin strategiaan hiilineutraalisuuden sijaan paikallisempi tulokulma ympäristönsuojeluun.

– Joukkoliikennevyöhykkeiden ohjaama tiivis rakentaminen on helposti ristiriidassa lähiluonnon säilyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa, Lassi Kaleva (ps.) sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

Nuorisovaltuuston Maria Markkula toi keskusteluun nuoren sukupolven näkökulman Tampereen ilmastotoimien merkityksestä.

– Jokainen ilmastoteko on merkityksellinen, eikä ole reilua meitä nuoria sukupolvia kohtaan sanoa mitään muuta. Nuoret eivät halua elää maailmassa, jossa ilmastotoimia on jäänyt tekemättä, Markkula sanoi.

Mainittujen teemojen lisäksi strategiaan kaivattiin selkeämmin myös muun muassa ikäihmisten arjen sujumisen sekä aktiivisen osallistumisen huomioimista, kaupungin saavutettavuuden ja kansainvälisyyden sekä turvallisuusnäkökulmien huomioimista.

Keskustelun loppuvaiheessa nähtiin huomiota herättänyt episodi, kun useampi perussuomalaisten valtuutettu ilmoitti esteestä ja poistui kokouksesta. Tilalle tuli varavaltuutettuja, jotka vielä pitivät puheenvuoroja ennen asian käsittelyn päättymistä.

Valtuuston puheenjohtajan Ilmari Nurmisen (sd.) mukaan asiassa toimittiin kuitenkin sääntöjen mukaan.

Katso valtuuston kokous videolta:

Teemme kokouksesta myös tekstiseurantaa:

Kello 20.00: Keskustelu strategialuonnoksesta päättyy. Siitä ei tänään vielä päätetty, vaan valtuutetut evästivät näkökulmillaan jatkovalmistelua. Kokous jatkuu vielä muun muassa valtuustoaloitteiden käsittelyllä. Tekstiseuranta päättyy kuitenkin tältä erää tähän.

Kello 19.50: Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) vetää lopuksi yhteen keskustelussa nousseita asioita ja evästyksiä strategian jatkovalmisteluun.

Moni nosti esiin talouden vastuuta, sitä miten työ ja yrittäjyys ovat luomassa pohjaa hyvinvoinnille ja elinvoimalle. Samoin nousi vahvasti esiin, että Tampere on osaamisen kaupunki ja siihen liittyen koulutuksen ja oppimisen tavoitteet. Lisäksi tuotiin esiin esimerkiksi liikenteen tavoitteita ja saavutettavuutta.

Vahva henki oli myös siitä, että ihminen on pidettävä edellä. Esiin tulivat huolet köyhyydestä, mielenterveydestä, ilmastosta, ikääntyneistä, huumeidenkäytöstä.

– Että näköalattomuuden sijaan saataisiin kaikki mukaan, ehkä se on se viesti, Ikonen pohti.

Moni valtuutettu toivoi sote-uudistuksen tuomien muutosten vaikutuksen kaupungin toimintaan näkyvän selkeämmin strategiassa. Ikosen mukaan strategiatyössä on ollut oletuksena, että katsotaan jo uudistuksen jälkeiseen aikaan ja uudistus on jo siellä pohjana. Ikosen mukaan kyseessä on erittäin merkittävä muutos kaupungin tehtävissä ja ehkä sitä voidaan sanoittaa vielä selkeämmin myös strategiassa.

Kello 19.38: Arto Grönroos (ps.) nostaa esiin, että liikenteen hyvä sujuvuus vähentää päästöjä.

Kello 19.35: Riina-Eveliina Eskelinen (kok.) kaipaisi strategiaan vahvemmin sen, miten tulevaisuuden Tampere ja hyvinvointialue toimivat yhteistyössä niin, että asiakkaalle palvelut ovat sujuvia ja siirtymät saumattomia. Loppukäyttäjälle ei tule näkyä, kuka palvelun tuottaa.

Kello 19.27: Nuorisovaltuuston edustajat Arttu Vuori ja Maria Markkula korostavat ilmastotoimien tärkeyttä sekä mielenterveyspalveluja ja turvallisuutta. Vuori kuvaa, että Tampereen pitää olla niin turvallinen, että lapset voivat leikkiä yöllä.

Markkula ottaa kantaa keskustelun kommentteihin siitä, onko Tampereen ilmastotoimilla merkitystä.

– Jokainen Tampereenkin ilmastotoimi on osa toimien puroa, josta me voimme vain toivoa tulevan suuri meri. Jokainen ilmastoteko on merkityksellinen, eikä ole reilua meitä nuoria sukupolvia kohtaan sanoa mitään muuta. Nuoret eivät halua elää maailmassa, jossa ilmastotoimia on jäänyt tekemättä, Markkula sanoi.

Kello 19.24: Osassa puheenvuoroista on huomioitu, että ikäihmisten arjen sujumisen sekä aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan ja myös työelämään pitäisi näkyä paremmin strategiassa. Ainakin Kari-Matti Hiltunen (kok.) ja Sari Tanus (kd.) ovat tuoneet tätä näkökulmaa keskusteluun.

Kello 19.20: Ilpo Rantanen (kok.) nostaa esiin liikkumisen tärkeyden ja liikunnallisen elämäntavan tukemiseen liittyvät mittarit strategiassa.

Kello 19.18: Mikko Aaltonen (vas.) sanoo, että tässä näkyy nyt hyvinvointialueiden tuoma tuska. Moni tärkeä asia, jonka eteen on tehty paljon töitä, on siirtymässä valtuustolta hyvinvointialueelle.

Kello 19.14: Marika Puolimatka (ps.) sanoo, että hiilineutraalisuuden sijaan voisi strategiassa puhua esimerkiksi ympäristöystävällisistä teoista sekä konkreettisista asioista kuten Tampereen vesien puhtauden turvaamisesta.

Kello 19.10: Matti Järvinen (kesk.) huomauttaa, että hiilikuorma lasketaan ruuan tuottajien kontolle, mutta ei kaupungeissa ruokaa syövien kontolle tai ruokahävikin kontolle. Siinä olisi korjaamisen varaa. Monipaikkaisuus on Järvisen mukaan hyvä suuntaus, ja siinä on Tampereella paljon mahdollisuuksia.

Kello 19.05: Petri Rajala (kok.) muistuttaa, että elinvoima syntyy työstä ja yrittäjyydestä. Myös turvallisuusnäkökulma on tärkeä.

Kello 19.01: Brigita Krasniqi (vihr.) toivoo, että strategiassa huomioitaisiin paremmin yhdenvertaisuus ja että tunnistetaan paremmin tamperelaisten ja tulevien tamperelaisten moninaisuus.

– Miten voi kehittyä ja toteuttaa unelmiaan, jos ei saa nimensä vuoksi kutsua työhaastatteluun tai miten voi liikkua vapaasti, jos ei ole tarpeeksi sukupuolineutraaleja vessoja, Krasniqi kuvaa.

Kello 18.49: Joakim Vigelius (ps.) peräänkuuluttaa sitä, että Tampereen tulisi erottua vuonna 2030 edukseen taloustilanteen, työllisyyden, verotuksen sekä mm. velkaantuneisuuden osalta ympäryskunnista ja muista kasvukeskuksista.

Kello 18.45: Mahmoud Machaalin (sd.) mukaan strategiassa pitäisi huomioida paremmin esimerkiksi sote-uudistus, hoitoalan työvoimapula ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen.

Kello 18.42: Osa puhujista on nostanut esiin sen, että sote-uudistuksen tuoman valtavan muutoksen pitäisi näkyä strategiassa vahvemmin. Ainakin Minna Minkkinen (vas.) ja Aila Dündar-Järvinen (sd.) ovat nostaneet sen esiin.

Kello 18.40: Anni Molari (ps.) toivoo, että strategiaan kirjattaisiin, että alueiden eriytymisen estämisen eteen työskennellään aktiivisesti sekä että mm. segregaation juurisyyt tunnistetaan.

Kello 18.35: Joonas Kiviranta (ps.) sanoo, että paikallisen kielen osaaminen avaa mahdollisuuksia aivan eri tavalla kuin pelkkä englanti. Hänen mukaansa olisi oleellista, että suomen kieli ja sen oppimisen tukeminen nostettaisiin strategiassa esiin yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin.

Kello 18.32: Antti Hiitti (sd.) sanoo, että koulutus on mainittu monessa yhteydessä, mutta kokonaisuus jää hahmottomaksi. Kovin selkeää visiota koulutuksen laadulle ei luonnoksessa ole. Hiitti toivoo, että mittareissa tulee esille esimerkiksi koulurauha, ryhmäkoot, oppimisen tuki. Koulutuksen laadun tulisi myös jakautua tasaisesti eri puolilla kaupunkia.

Kello 18.29: Vihreiden Olga Haapa-aho on huolissaan siitä, miten vaikeassa asemassa olevien kaupunkilaisten arki ja tarpeet näkyvät strategiassa. Tampereella on tehty töitä köyhyyden torjumiseksi, mutta pienituloisuusaste on edelleen keskimääräistä korkeampi ja siihen tarvittaisiin strategiaan selkeä tavoite. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on edelleen kaupungin toiminnan keskiössä ja köyhyyden torjuminen on juuri sitä. Köyhyyden torjuminen tarvitaan selkeästi strategiaan ja lisäksi työryhmä.

Kello 18.14: Tiedoksi, että jos kokouksen videostriimi pysähtyy, kannattaa päivittää sivu, jolloin se lähtee uudelleen pyörimään.

Kello 18.10: Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen jatketaan valtuutettujen puheenvuoroilla.

Kello 18.03: Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron pitää Sari Tanus. Tanuksen mukaan on tärkeää suunnitella, miten tavoiteltavat asiat aiotaan saavuttaa ja miten onnistumista mitataan.

Strategiassa pitäisi kiinnittää tarkemmin huomiota muun muassa siihen muutosjohtamisen prosessiin, joka liittyy palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle. Erityistä huomiota kaipaavat myös ikäihmisten palvelut, työntekijöiden jaksaminen ja työntekijöiden riittävyys esimerkiksi hoitoalalla.

Kd:n ryhmäpuheenvuoron mukaan myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantaminen tulee huomioida strategiassa, samoin nuorten hyvinvointi, rikollisuuden ehkäiseminen ja turvallisuus.

Talouskasvun tavoitteet tarvitsevat selkeät mittarit: esimerkiksi montako uutta yritystä tavoitellaan. Miten kaupunkivehreys, virkistysalueet ja luonnon monimuotoisuus aiotaan turvata, siihenkin tarvitaan kd:n mukaan selkeät mittarit.

Kello 17.59: Jouni Ovaska pitää keskustan ryhmäpuheenvuoron. Ovaska nostaa esiin huolen toisen asteen koulutuksesta. Myös saavutettavuuden pitää näkyä strategiassa hyvin.

Kaikkia kaupungin toimintoja pitää tarkastella myös ikääntyvän väestön kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin iso tehtävä edelleen, vaikka sote-uudistus muuttaa asioita.

Ovaska korostaa sitä, miten strategian tärkein asia ovat kuitenkin mittarit. Erityisen tarkkaan pitää mitata niitä asioita, joihin kaupunki voi itse vaikuttaa. Olennaista on, mitä mitataan ja millaisilla mittareilla.

Samoin keskustan puheenvuorossa nostetaan esiin, että kun pormestariohjelmaa ja strategiaa toteutetaan, niin olennaista on, millä resursseilla se tehdään.

– Asioita on paljon, meidän pitää huolehtia siitä, että kaupungilla on lihakset tavoitteiden toteuttamiseen.

Kello 17.52: Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitää Milka Hanhela. Hän haluaa nostaa keskusteluun yhden olennaisen näkökulman: 2030 yhteiskunta ja maailma ovat hyvin erilaisia kuin tänään. Tampereella on ehkä pian alettava varautua sellaisiin katastrofaalisiin uhkiin kuin Golf-virran heikentyminen.

Hanhela nostaa esiin, että moni nuori epäröi lasten hankkimista ilmastokriisin takia ja kokee, ettei heillä ole samoja mahdollisuuksia kuin vanhemmillaan. Moni myös uskoo, että maailma tulee tuhoutumaan. Jos mietimme Tampereella kasvavia sukupolvia, vastaako strategia heidän tarpeisiinsa ja epätoivoon, Hanhela kysyy.

Keskeiseksi tavoitteeksi olisi vasemmistoliiton mukaan nostettava se muutos, joka tarvitaan, että Tampere olisi kestävä ja hyvinvoiva.

– Meidän pitäisi olla toisin tekemisen kaupunki. Fokuksena tulisi olla nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuus elämisen arvoiseen elämään, Hanhela sanoo.

Kello 17.43: Perussuomalaisten puheenvuoron pitää Lassi Kaleva. Puheenvuorossa nostetaan esille ryhmän näkemyksistä muun muassa se, että alueiden eriytyminen jää hyvin vähälle huomiolle. Samoin maininnat talouden tasapainottamisesta jäävät ohuiksi. Pitäisi terästää linjauksia koskien taloutta, työllisyysastetta, verotusta, velkaantumista.

Kaleva nostaa esiin myös strategian ilmastomaininnat.

– Joukkoliikennevyöhykkeiden ohjaama tiivis rakentaminen on helposti ristiriidassa lähiluonnon säilyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa, puhumattakaan muun viihtyisyyden ja pysäköintimahdollisuuksien jatkuvasta heikentymisestä.

Tamperelaisista ei tule perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron mukaan onnellisempia sillä, että kaupungin väkimäärää pakkokasvatetaan.

Kello 17.39: Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitää Jaakko Stenhäll. Stenhäll sanoo, että on keskeistä että ilmastopäästöt on painettava nollaan ja sitten negatiivisiksi.

Sähkölaitoksen rooli on keskeinen. Lisäksi kestävien kulkumuotojen oltava yhä useammalle kätevin valinta. Sähköautojen kasvuun myös varauduttava.

Viihtyvyys olennaista. Strategiassa tulee varautua myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kaupunkivihreä tuo varjoa ja pidättää hulevesiä. Monimuotoisuuden ja viheryhteyksien parantamisen näyttävä strategiassa ja käytännössä.

Tampereen on panostettava koulutustarjontaan ja hyvään koulutuspolkuun. Eriarvoisuutta on vähennettävä ja alueiden välisiä eroja tasattava.

2020-luvulla Tampereen tulee ottaa kansainvälistymisestä kaikki irti. On kaupungin kannalta olennaista, että eri taustoista tulevat löytävät täältä oman paikkansa.

Kello 17.33: Sdp:n ryhmäpuheenvuoron pitää Pekka Salmi. Hän sanoo, että Tekemisen kaupunki kuvaa hyvin Tampereen brändiä. Täällä osataan tehdä päätöksiä, ja usein oikeita.

– Mutta ei aina, kuten tunneli, Salmi sanoo.

Pormestarimallissa ja allianssimallissa Tampere on ollut etukenossa.

Salmen mukaan tavoitteisiin pitäisi saa oma kohtansa yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Köyhyydestä ei puhuta mitään. Harrastustakuu tulisi saada mukaan mittareihin.

Myös koulutuksen merkitystä pitäisi painottaa enemmän. Koulutuksen laadulle tarvitaan mittareita. Koulutuksen ja tutkimuksen varaan Tampere rakentaa tulevaisuuttaan. On tärkeää, että hiilineutraalisuustavoitteiden yhteydessä panostetaan sujuvaan arkeen.

Kello 17.26: Kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron pitää Ilkka Sasi (kok.). Sasi sanoo, että on tärkeää panostaa työhön, yritteliäisyyteen, tieteeseen ja teknologiaan. Kokoomuksen tahtotila on, että kaupunkistrategia tukee pormestariohjelman visiota. Oleellista on onnistumisen mitattavuus. Strategia kytketään vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Kaupunkistrategian on kokoomuksen mukaan syytä tunnistaa talouden tärkeys. On hillittävä menojen kasvua ja vahvistettava tulopohjaa.

Yritysten tarpeita täytyy kuunnella erityisen herkällä korvalla. Kokoomus haluaa, että kansainvälisyys huomioidaan vahvemmin kuin nyt. Selkeämmin on huomioitava kokoomuksen mukaan myös turvallisuus.

Kello 17.26: Nyt käytävä keskustelu toimii evästyksenä strategiavalmistelun jatkamiseen.

Kello 17.22: Ikosen mukaan jo ensi vuoden talousarvion toiminnan tavoitteita on tarkoitus saada valmisteltua pormestariohjelman ja strategialuonnoksen pohjalta.

Kello 17.18: Pormestari Ikonen kertoo, että kuntavaalien siirron takia strategiaa on valmisteltu nopealla aikataululla. Luonnos on kuitenkin saatu jo hyvään vaiheeseen. Strategia on aiempaa tiiviimpi, sillä luodaan tahtotila, jonka kaikki osaavat yöllä herätettynäkin kertoa. Strategian mukaan Tampere on tekemisen kaupunki.

Kello 17.17: Nyt valtuusto aloittaa strategian lähetekeskustelun. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen pitää avauspuheenvuoron ja sen jälkeen tulevat ryhmäpuheenvuorot.

Kello 17.01: Kokous alkaa. Tällä kertaa kokous on jälleen hybridimallilla valtuustosalissa ja etänä. Kaksi aiempaa kokousta tänä syksynä ovat olleet Tampere-talolla.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos