Suora lähetys kello 17: Tampereen valtuusto päättää pormestarin ja apulaispormestarien palkoista - Tampere - Aamulehti

Tampereen valtuusto hyväksyi pormestarien palkankorotukset ja ylisti Asemakeskuksen suunnitelmaa ”eurooppalaiseksi” – valtuusto keskusteli lähes kuusi tuntia

Tampereen valtuusto kokoontuu maanantaina etäkokoukseen. Kokouksen tallenteen voi katsoa tästä jutusta.

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu etäkokoukseen maanantaina kello 17 alkaen. Tampereen valtuuston puheenjohtajana toimii Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Kuvassa valtuuston kokous 16. marraskuuta, jolloin kaupunginvaltuusto kokoontui talousarviokokoukseen.

22.2. 15:40 | Päivitetty 22.2. 22:59

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 22. helmikuuta. Aamulehti lähettää valtuuston kokouksen suorana kello 17 alkaen. Kokous ja Aamulehden seuranta ovat päättyneet.

Valtuuston kokouksessa asialistalla olivat muun muassa pormestarin ja apulaispormestarien palkat tulevalla valtuustokaudella ja Asemakeskuksen uuden matkaterminaalin kehittämiseen liittyvä Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttamissopimus.

Pormestarin kiinteä kokonaispalkka on päätösehdotuksessa 14 625 euroa kuukaudessa ja apulaispormestareiden 7 500 euroa kuukaudessa.

Lue lisää: Tampereen pormestarin ja apulaispormestareiden palkkaan esitetään korotusta – Näin paljon heidän ansionsa nousisivat

Lisäksi pormestarille ja apulaispormestareille myönnettäisiin luontoisetuna matkapuhelimen käyttöoikeus. Muita palkkaetuuksia tai kokouspalkkioita ei maksettaisi. Jos pormestari tai apulaispormestari erotettaisiin kesken toimikauden, maksettaisiin hänelle korvauksena kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillassa päätösehdotus on, että toteuttamissopimuksen mukainen kaupungin rahoitusosuus 18,3 miljoonaa euroa hyväksytään.

Voit katsoa tallenteen kaupunginvaltuuston kokouksesta tästä:

Aamulehti seuraa kokousta tässä:

Kello 22.48: Lopuksi valtuutetut jättävät valtuustoaloitteet. Valtuuston kokous päättyy.

Kello 22.44: Kokouksessa siirrytään viimeiseen pykälään.

Kello 22.38: Nyt käsitellään KKOy Tampereen Virastotalon perustamista. Lassi Kalevan palautusehdotuksen ja kaupunginhallituksen esitysten välillä äänestetään 6–59 ja yksi tyhjä. Käsittelyä ei palauteta valmisteluun, vaan valtuusto päättää jatkaa asian valmistelua.

Kello 22.30: Keskusteluissa nousee esiin läntisen keskustan säilyttäminen niin sanottuna vanhana keskustana.

Koska Asemakeskuksen alikulkusillan rahoitusosuudelle 18,3 miljoonaa euroa ei tule muutosehdotuksia, se tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Kello 22.18: Kalervo Kummola (kok.) ja Matti Höyssä (kok.) toivovat läntisen keskustan kehittämistä vastapainoksi Asemakeskukselle.

Kello 22.15: Valtuutettu Jukka Gustafsson (sd.) poistuu kokouksesta, eikä tilalle tule varavaltuutettua. Valtuuston vahvuus Asemakeskuksen keskustelussa on 66 valtuutettua.

Kello 22.10: Jouni Ovaskan (kesk.) mukaan Asemakeskuksen suunnitelma on yksi kaupunginvaltuuston merkittävimpiä päätöksiä.

Myös Yrjö Schafeitelin (tapu) mukaan suunnitelma on kannatettava. –Vaikka velkataakkamme on iso ja taas kasvaa, ei tällaista hanketta voi vastustaa.

Asemakeskuksen suunnitelma kerää valtuutetuilta kiitosta ja monet luonnehtivat suunnitelmaa ”eurooppalaiseksi”.

Kello 22.00: Nyt puhutaan Asemakeskuksen uuden matkaterminaalin kehittämisestä.

Kello 21.54: Äänestys päättyy. Lassi Kalevan ehdotus hylätään äänin 56–8. Kolme valtuutettua äänesti tyhjää. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan pormestarin kiinteä kokonaispalkka on 14 625 euroa/kuukausi ja apulaispormestareiden kiinteä kokonaispalkka on 7 500 euroa kuukaudessa 1. kesäkuuta 2021 alkaen.

Pormestarille ja apulaispormestareille myönnetään luontoisetuna matkapuhelimen käyttöoikeus. Muita palkkaetuuksia tai kokouspalkkioita ei makseta.

Jos pormestari tai apulaispormestari erotetaan kesken toimikauden, suoritetaan hänelle korvauksena kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.

Kello 21.52: Seuraavaksi pormestarien palkankorotuksista äänestetään.

Kello 21.49: Vallin kannattaa Kalevan ehdotusta. –Nyt on erittäin väärä aika korottaa pormestarien palkkoja, sanoo Veikko Vallin (ps). Myös Aarne Raevaara kannattaa muutosehdotusta.

Kello 21.46: Leena Rauhalan (kd.) tilalle tulee varavaltuutettu Sirpa Pursiainen.

Kello 21.45: Lassi Kaleva (ps) ehdottaa, että pormestarin ja apulaispormestarien palkat pidettäisiin ennallaan.

Kello 21.43: Seuraavaksi käsitellään pormestarien ja apulaispormestarien palkat.

Kello 21.42: Sinikka Torkkola on tehnyt toivomusponsiehdotuksen häiriötilanteiden viestintäsuunnitelmasta. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Kello 21.39: Seuraavaksi äänestetään siitä, että tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonsernin tai säätiön palveluksessa olevan henkilön kokoukseensa. Aleksovski ehdotti muutosehdotuksessaan sanan ”säätiön” poistamista esityksestä. Muutosehdotus hylätään, ja kaupunginhallitus tulee valtuuston hyväksymäksi.

Kello 21.35: Seuraavaksi äänestetään Raevaaran ehdotuksesta oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käyttämisestä maksettavista palkkioista kokouksissa. Raevaaran esityksen mukaan kaupunki antaisi käyttöön leasing-koneen ja tietoliikenneyhteydestä korvauksen.

Kello 21.32: Lassi Kalevan kolmannen muutosesityksen mukaan kaupunki pitää palkkiot ennallaan. Valtuutetut äänestävät esityksestä. Lassi Kalevan kolmas ehdotus hylätään ja kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään äänin 6–61.

Kello 21.29: Toisesta Lassi Kalevan muutosehdotuksesta äänestetään. Lassi Kalevan muutosehdotus hylätään 8–59.

Kello 21.23: Kalevan toinen muutosehdotus saa kahdeksan jaa-ääntä ja 59 ei-ääntä. Valtuusto päättää toimikausista kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kello 21.20: Seuraavaksi äänestetään. Ensimmäiseksi on Lauri Lylyn muutosehdotus: pormestari esittää muutosta hallintosäännön kohtaan 145. Nuorisovaltuuston esitykset tulee käsitellä kuten muut valtuuston aloitteet. Esitys hyväksytään yksimielisesti.

Kello 21.18: Atanas Aleksovskin (sd.) esitys sai Anneli Kivistön (sd.) ja Kalervo Kummolan (kok.).

Kello 21.07: Sinikka Torkkola (vas.) pyytää selvennystä esteellisyyskeskusteluun, jossa Atanas Aleksovski (sd.) kysyi, tarvitseeko valtuutetun ilmoittaa esteellisyyden syy aina poistuessaan kokouksesta esimerkiksi sairauden vuoksi.

Kello 20.44: Olli-Poika Parviainen (vihr.) huomauttaa, että valtuuston kokoukset ovat olleet aiempaa pidempiä ja toivoo tiivistämistä myös jotta äänestäjien olisi helpompi seurata kokouksia.

Kello 20.42: Useat valtuutetut kiittävät kokouksessa Lylyn lisäystä siitä, että nuorisovaltuusto saa aloiteoikeuden.

Kello 20.19: Valtuutettu Yrjö Schafeitel (tapu) kannattaa Kalevan ehdotusta huolimatta juristin ilmoittamasta kannasta.

Kello 20.14: Kaleva ehdottaa ja Raevaara kannattaa muutosta, joka ei kaupungin juristi Jouko Aarnion mukaan kuulu valtuustolle vaan eduskunnalle.

Kello 20.09: Vasemmistoliiton Mikko Aaltonen pitää päätösehdotusta perusteltuna sen eri osilta. Hän kannattaa Torkkolan ponsiesitystä ja samoin Lylyn lisäystä nuorisovaltuustosta.

Kello 20.01: Valtuutettu Sinikka Torkkola (vas.) esittää toivomuspontta, jonka mukaan Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä täydennetään valmistelemalla johtosäännön liitteeksi häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäsuunnitelma.

Kello 19.57: Salmi pitää tarkastustoimikunnasta luopumista hyvänä, sillä se lisää kaupunginhallituksen tietoa, eikä tieto ole vain toimikunnassa istuvilla hallituksen jäsenillä.

Kello 19.53: Kiili kannattaa muutosehdotuksia hallintosääntöön. Kiili tiivistäisi puheenvuorot valtuustossa kolmesta minuutista kahteen minuuttiin.

Kello 19.50: Ari Wigelius (sd.) kannatta Lylyn lisäysesitystä. Hän kannattaa apulaispormestarien määrän nostamista neljään kolmen sijaan.

Kello 19.45: Pormestari Lyly esittelee hallintosäännön muuttamista. Hän ehdotaa lisäystä siitä, että nuorisovaltuuston aloitteet tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen ja niissä toimivaltaisissa toimielimissä, joihin ne kuuluvat.

Hallintosäännön muutosehdotuksessa apulaispormestareiden määrää esitetään nostettavaksi kolmesta neljään määräaikaisesti. Kun sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät pois kaupungilta, apulaispormestareiden määrä palautetaan kolmeen. Esityksen mukaan valtuuston ja kaupunginhallituksen kolmannesta varapuheenjohtajasta luovutaan.

Kello 19.38: Raevaaran muutosehdotus on hylätty. Päätösehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

Kello 19.36: Keskustelu päättyy. Nyt äänestetään Raevaaran ehdotuksesta Näsijärven täyttöön liittyen eli tuon kohdan poistamisesta. Sitä kannattivat Kaleva ja Vallin.

Kello 19.35: Raevaara jatkaa puhetta Näsijärven täytöstä.

Kello 19.26: Ikonen hoputtaa päättämään keskustelua asiakohdasta, josta on keskusteltu 2,5 tuntia. Muutokset vuoden 2021 talousarvioon -kohta on käsittelyssä.

Kello 19.24: Vallin ei usko, että kaupungin pakkokasvattaminen on järkevää. Hän ei usko sen kestävyyteen. Hänen mielestään valtio ja kunnat velkaantuvat liian nopeasti.

Kello 19.23: Raevaara jatkaa puhetta Näsijärven täytöstä. Hänen mielestään heitetään rahaa ”kankkulan kaivoon” koko ajan. Hän muistelee Tavara-aseman siirtoa.

Kello 19.15: Stenhäll vastaa Höyssälle, että viime vuonna etäopetusaikaan aikaistettiin pieniä remontteja, mutta lähiopetuksen aikana se ei ole mahdollista.

Kello 19.11: Salmi kuittaa Vallinille tämän kommenteista. – Kaupungin kasvu johtuu vetovoimatekijöistä, hän sanoo. – Siitä syntyy kasvu, jonka mahdollistamme kaavoituksella.

Kello 19.07: Kokoomuksen Matti Höyssä kysyy sisäilmakorjausten teosta kouluissa aikana, jolloin siitä ei olisi haittaa.

Kello 19.06: Vallin pitää Marinilta kysyttyjä asioita asiallisesti kysyttyinä. Hän pitää Tampereen strategiaa liian kasvuhakuisena. Hän kannattaa orgaanisen kasvun tietä. – Kasvupainetta voi purkaa myös naapurikuntiin, sillä rahat eivät täällä selvästi riitä, hän sanoo. Hän haluaa taloudeltaan ja muutoinkin terveen kaupungin.

Kello 19.01: Valtuutettu Ilkka Sasi (kok.) toivoo, että henkilöitä ei lähdetä valtuustossa maalittamaan ja pyytää asiallista käytöstä myös puheenjohtajaa kohtaan.

Kello 19: Raevaara sanoo, että sivulla 24 on väärä tieto tai siellä pitäisi olla lisää tietoa. – Haluan nostaa mahdollisuuden, että täällä voidaan puhua mahdollisuuksista luonnonsuojelussa, hän sanoo. Hän ihmettelee ”kraanaveden” kannalta Näsijärven täytössä otettavaa riskiä.

Kello 18.56: Valtuutettu Lassi Kaleva (ps.) toistaa huolensa julkisomisteisten yhtiöiden tulevaisuudesta. Hän rohkaisee kansanedustajia tekemään yhteisen vetoomuksen yhtiöiden puolesta. – Tehkäämme tämä yhdessä, niin saamme tämän läpi, hän sanoo.

Kello 18.53: Valtuutettu Kalle Kiili (kesk.) sanoo, että talousarviomuutokset ovat normaalia toimintaa. Hän kannattaa pohjaesitystä. Kiili ihmettelee illan aikana käytyä keskustelua.

Kello 18.52: Vikmanin mielestä ilmassa on turhaa tuohtumusta. Hän pitää Tampereen kannalta relevanttina kysymystä sote-laeista.

Kello 18.51: Apulaispormestari Jaakko Stenhäll (vihr.) kiittää Hippoksen asuinalueeseen saatavasta lisärahoituksesta.

Kello 18.48: Valtuutettu Atanas Aleksovski (sd.) haluaa myös tietää väitetystä laittomuudesta.

Kello 18.46: Jäntti muistuttaa, että Näsijärven täytössä ei tehtäisi mitään lainvastaista. Hän osoittaa sanansa Raevaaralle.

Kello 18.45: Pekka Salmi (sd.) kertoo, että keskustelusta on tulossa jälkipyykkiä koalitiossa. – Siitä voitte olla varma, hän sanoo.

Kello 18.36: Nyt keskustellaan siitä, että keskustelua ei sallittaisi. Äänessä Veikko Vallin (ps.) kristillisten Sari Tanuksen (kd.) jälkeen.

Kello 18.25: Ikonen pyytää asiallisuutta, mutta ymmärtää sote-laeista puhumisen siksi, että niillä voi olla vaikutus Tampereen talouteen. Hän vastasi Aila Dündar-Järvisen (sd.) puheenvuoroon siitä, että valtuusto pitäytyisi käsiteltävässä asiassa.

Kello 18.23: Kokoomuksen Sofia Vikman kysyy Marinilta, miksi hallitus ei ottanut Tampereen esittämiä kantoja sote-laeista huomioon.

Kello 18.17: Valtuutettu Jukka Gustafsson (sd.) ei pidä puheenjohtaja Ikosen tavasta yrittää saada pääministerinä toimiva Marin puhumaan sotesta. – Minä en pidä tyylilajistanne, hän sanoi. Ikonen sanoo, että hän ei koe olevansa osa kokoomuksen manööveriä, kuten Gustafsson nimitti tilannetta.

Kello 18.14: Apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) sanoo, että kysymyksiin pitäisi vastata myös oman profession kautta.

Kello 18.12: Ikonen pyytää pitämään valtuutetun hattua päässä, eikä halua tehtävän eduskuntatyötä.

Kello 18.09: Kokoomuksen Irja Tulonen ojentaa Marinia tämän puheenvuoron sävystä.

Kello 18.07: Vihreiden Juhana Suoniemi kiittää kouluinvestoinneista, eikä hän kannata Aarne Raevaaran (ps.) aiemmin kokouksessa tekemää ehdotusta Näsisaaren poistamisesta talousarviosta.

Kello 18.04: Pormestari Lauri Lyly (sd.) sanoo, että joka vuosi tarkistetaan kuluvan vuoden talousarviota. – Tämä on ihan normaalia toimintaa, hän painottaa. Lyly kertoo, talouden ollessa tasapainossa vuosikatteen olevan riittävällä tasolla. – Siksi otamme tänä vuonna vähemmän velkaa, Lyly kertoo. Hän painottaa esimerkiksi koulu- ja infrahankkeita.

Kello 17.56: Pääministeri, kaupunginvaltuutettu Sanna Marin (sd.) sai valtuutettujen puheenvuoroissa kysymyksiä ja kommentteja täkäläisten julkisomisteisten yhtiöiden tulevaisuuteen liittyen. Marin huomauttaa, että asia ei kuulu valtuuston käsittelemään asiaan ja hän ei pidä puheenjohtaja Ikosen sallivuudesta keskustelujen sisällössä. Ikonen sanoo, että asia on tärkeä alueen kannalta.

Lue lisää: Sote-lakien raju seuraus: Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin menestyksekäs toiminta saattaa päättyä – ”Olen hyvin huolissani”

Kello 17.31: Osa valtuutetuista käyttää talousarviomuutosten yhteydessä puheenvuoroja sote-lain mahdollisista vaikutuksista tekonivelsairaala Coxaan, laboratoriopalveluja tarjoavan Fimlabiin sekä Sydänsairaalan toimintaan. Julkisomisteiset soteyhtiöt nousivat kansalliseen keskusteluun, kun Aamulehti kirjoitti Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin olevan uhattuna sote-lakien vuoksi.

Kello 17.18: Käsitellään muutoksia vuoden 2021 talousarvioon.

Kello 17.16: Kokoomuksen valtuutettu Erkki Axén siirtyy perussuomalaisten valtuustoryhmään. Asia merkittiin tiedoksi.

Kello 17.02: Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) avaa kokouksen.

Kello 17: Suora lähetys alkaa Tampereen kaupunginvaltuustosta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut