Tampereen Hiedanrannan asemakaavoitus alkaa - Tampere - Aamulehti

Tampereen Hiedanrannan asemakaavoitus alkaa – Alueelle suunnitteilla asuntoja jopa 25 000 asukkaalle ja 10 000 työpaikkaa

Hiedanranta sijaitsee noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta länteen Näsijärven rannalla, tulevan raitiotiereitin varrella. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Lielahden kartanon ympäristö teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin.

5.2. 7:31

Aamulehti

Tampereen Hiedanrannan entisen tehdasalueen ja sen lähiympäristön asemakaavoitus on alkamassa. Alueelle suunnitellaan asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa.

Lielahden kartanon ympäristö teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin. Sitä täydennetään uudisrakennuksilla ja ympäröivillä uusilla kortteleilla, kaduilla ja puistoilla.

Alueen suunnittelussa hyödynnetään alueen historiaa ja kulttuuriperintöä. Tavoitteena on arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen alueella.

Koko Hiedanrannan kaupunginosaan tavoitellaan asuntoja jopa 25 000 asukkaalle sekä 10 000:ta työpaikkaa. Tavoitteena on kestävään kehitykseen nojaava kaupunginosa sekä korkealaatuinen työ-, asuin- ja palveluympäristö.

Asemakaavalle asetettujen tavoitteiden toteutumista varmistetaan muun muassa tontinluovutusehdoilla ja tontinluovutuskilpailuilla.

Tavoitteena on arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen alueella.

Raitiotien varrella

Hiedanranta sijaitsee noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta länteen Näsijärven rannalla, tulevan raitiotiereitin varrella. Kaupungin kasvua suunnataan tehokkaan joukkoliikenteen ympäristöön.

Suunnittelualueen laajuus on noin 22 hehtaaria. Siihen kuuluvat entisen selluloosatehtaan keskeinen alue rakennuksineen, Lielahden kartano puistoineen sekä tehtaan lähiympäristön alueet pohjois- ja eteläpuolelta.

Hiedanrantaan tavoitellaan keskustamaista jalankulkualuetta, jossa kaupunkiympäristö ja liikennejärjestelyt korostavat kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja muuta kestävää liikkumista.

Hiedanrantaa asemakaavoitetaan vaiheittain osa-alue kerrallaan yleissuunnitelman pohjalta. Alueen omistavat Tampereen kaupunki ja Hiedanrannan kehitys oy, joka on alueen kehittämistä varten perustettu kaupungin yhtiö.

Suunnittelualueen laajuus on noin 22 hehtaaria. Siihen kuuluvat entisen selluloosatehtaan keskeinen alue rakennuksineen, Lielahden kartano puistoineen sekä tehtaan lähiympäristön alueet pohjois- ja eteläpuolelta.

Kaavatyön eteneminen

Asemakaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu kaavaluonnosten laadinta ja niiden nähtäville asettaminen palautetta varten.

Kaavatyön tavoitteista, etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.– 25. helmikuuta kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavasta on myös esittelyvideo.

Alueelta on jo laajasti selvityksiä liittyen muun muassa ympäristöön, liikenteeseen ja historiaan. Aloitusvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen työ jatkuu uusien suunnitelmien laatimisella ja aiempien selvitysten ja suunnitelmien tarkentamisella.

Suunnittelualueesta tehdään asemakaavamuutoksen pohjaksi muun muassa viitesuunnitelma ja 3D-malli sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitelmia. Kestävyystavoitteiden toteuttaminen on merkittävässä osassa suunnittelu- ja selvitystyötä.

Tulevaan työhön kuuluu myös laaja vaikutusten arviointi esimerkiksi suhteessa ihmisiin ja luonnonympäristöön, liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja elinkeinoelämään.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos