Taysin syöpäkeskukselle kansainvälinen laatutunnustus - Tampere - Aamulehti

Tämän vuoksi syövän hoito Tampereella on eurooppalaista kärkitasoa – Taysille merkittävä tunnustus

Taysin syöpäkeskus sai kansainvälisen laatusertifikaatin. Potilaan kannalta tunnustus tarkoittaa parempaa hoitoa. Hoito on aina yhtä hyvää riippumatta siitä, kuka potilasta hoitaa.

Taysin syöpäkeskuksen ylilääkäri Annika Auranen (kuvassa takana) ja erityisasiantuntija Merja Helenius seurasivat väitöskirjatutkija Annika Kohvakan työtä Arvo-talon laboratoriossa Taysin Kaupin kampuksella.­

16.10.2019 9:37

Aamulehti

Syövänhoito ja -tutkimus Tampereella edustavat eurooppalaista huipputasoa. Todistuksena tästä Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin syöpäkeskukselle on myönnetty kansainvälinen laatusertifikaatti.

– Laatusertifikaatin kriteerit olivat vaativat. Tunnustuksen saaminen oli kovan työn takana. Siihen sisältyi lähes 900 eri asiaa, jotka meidän piti saada kuntoon, kertoo ylilääkäri Annika Auranen Taysin syöpäkeskuksesta.

Taysin syöpäkeskus yhdistää Tampereen yliopistollisen sairaalan syövänhoidon ja kliinisen syöpätutkimuksen sekä Tampereen yliopistossa tapahtuvan syöpätutkimuksen.

Kolmen vuoden työ

Syöpäkeskusta ryhdyttiin muodostamaan noin kolme vuotta sitten Euroopan syöpäinstituuttien järjestön (The Organisation of European Cancer Institutes eli OECI) laatusuositusten ja ohjeiden mukaisesti.

– Sertifikaatin saaminen osoittaa valmistelutyön onnistuneen. Auditointi oli tiukka ja lahjomaton, Auranen toteaa.

Tunnustus perustui OECI:n vertaisarviointiin, jossa käytiin läpi koko Taysin syövänhoidon ja syöpätutkimuksen kokonaisuus.

– Kaksipäiväiselle arviointikäynnille saapui viisi syövänhoidon asiantuntijaa. He haastattelivat yli sata Taysin ja yliopiston työntekijää, Auranen kertoo.

Arvioinnissa perehdyttiin diagnostiikkaan ja leikkaushoitoon sekä syövän lääke- ja sädehoitoon. Myös seuranta, syövän ennaltaehkäisy ja hoidon laatu kuuluivat arviointikohteisiin.

Yhtenä osana arvioitiin myös opetusta sekä tutkimusyhteistyön laajuutta muun muassa perustutkijoiden ja kansainvälisten sairaaloiden kanssa.

Taysin syöpäkeskuksen erityisasiantuntija Merja Helenius (vas.), syöpäkeskuksen ylilääkäri Annika Auranen ja syöpähoidon ylilääkäri Tuula Lehtinen tekevät töitä syövän nujertamiseksi.­

Cancer Centre -status

Tunnustuksena toiminnan korkeasta tasosta Taysin syöpäkeskukselle myönnettiin eurooppalainen OECI Cancer Centre –status, joka vahvistaa sen asemaa merkittävänä syövän hoidon osaajana Euroopassa.

Taysin syöpäkeskuksen erityisenä vahvuutena pidettiin yhteistyötä kansainvälisessä syöpätutkimuksessa ja koulutuksessa.

Syöpäkeskuksen sisäisessä toiminnassa arvostettiin moniammatillisuutta, joka ulottuu myös terveyskeskuksiin. Tästä esimerkkinä on hyvin toimiva palliatiivinen hoitoketju.

Palliatiivista hoitoa tarvitsevat parantumatonta syöpää sairastavat potilaat. Se on potilaiden ja heidän läheistensä oireita lievittävää ja elämänlaatua vaalivaa kokonaisvaltaista hoitoa.

Palliatiivinen hoito saattaa kestää jopa vuosia, kun taas saattohoito ajoittuu viimeisille elinviikoille ennen kuolemaa.

Pirkanmaa on näyttänyt valtakunnallisestikin mallia toimivasta yhteistyöstä myös saattohoidon järjestelyissä.

Kansainväliset arvioijat kiittivät lisäksi Taysin syöpäkeskuksen henkilökunnan hyvää yhteishenkeä ja ammattitaitoa.

Taysin syöpäkeskuksen ylilääkärin Annika Aurasen mukaan tunnustus oli kovan ja tavoitteellisen työn tulos. Sen ansiosta potilaat saavat entistä parempaa hoitoa.­

Parempaa hoitoa

Potilaan kannalta tunnustus tarkoittaa parempaa hoitoa. Hoidon laatua myös koko ajan seurataan ja mitataan.

– Hoito on aina yhtä hyvää riippumatta siitä, kuka potilasta hoitaa. Hoitoprosessit on nyt standardoitu sillä tavalla, että jokainen potilas varmasti saa kaiken, mitä hoitoon kuuluu.

Syöpäpotilaan lääketieteelliseen hoitoon kuuluu myös psykososiaalinen tuki.

– Olemme käynnistäneet perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja potilaiden kanssa yhdessä niin sanotun henkilökohtaisen selviytymissuunnitelman laatimisen, Auranen kertoo.

Potilaiden ja Pirkanmaan syöpäyhdistyksen yhteistyön tuloksena syntyi vuonna 2017 Taysin syöpäkeskuksen potilasfoorumi. Potilasfoorumin seuraava toimikausi alkaa tammikuussa, ja haku siihen on parhaillaan käynnistymässä.

– Haluamme kehittää edelleen potilaskeskeistä toimintaa, vahvistaa ja jatkaa yhteistyötä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa, sanoo Auranen.

Esimerkiksi digitaalinen syövänhoidon verkkopoliklinikka on otettu käyttöön potilaiden antaman myönteisen palautteen perusteella.

Seuraava tavoite

OECI voi myöntää syöpäkeskukselle myös korkeamman Comprehensive Cancer Centre -sertifikaatin. Sen saaminen on Taysin syöpäkeskuksen seuraava tavoite.

– Toivomme pääsevämme siihen jo seuraavalla auditointikierroksella, Auranen sanoo.

Taysin syöpäkeskuksen todettiin jo nyt olevan todella lähellä tätä korkeinta statusta, mutta sen myöntäminen edellyttää nykyistä suurempaa kliinisten syöpätutkimusten määrää.

OECI laatusertifikaatti

Taysin syöpäkeskukselle myönnettiin eurooppalainen OECI Cancer Centre –status.

Tunnustus vahvistaa Taysin syöpäkeskuksen asemaa merkittävänä syövän hoidon osaajana Euroopassa.

Se perustui Euroopan syöpäinstituuttien järjestön eli OECI:n (The Organisation of European Cancer Institutes) vertaisarviointiin, jossa käytiin läpi koko Taysin syövänhoidon ja syöpätutkimuksen kokonaisuus.

OECI:n laatusertifikaatti on toistaiseksi myönnetty 37 eurooppalaiselle syöpäkeskukselle, joista viisi on Pohjoismaissa.

Vastaavan tunnustuksen sai myös Turun yliopistollinen sairaala Tyks.

Helsingin yliopistosairaalan Hyksin syöpäkeskus on ensimmäisenä pohjoismaissa saavuttanut OECI:n arvioinnissa korkeimman mahdollisen statuksen Comprehensive Cancer Centre.

Esimerkiksi Ruotsissa ei ole vielä yhtään vertaisarvioitua OECI-keskusta.

Osion tuoreimmat

Luetuimmat