Tampereen tulosennuste ylijäämäinen - Tampere - Aamulehti

Tampereen kaupungin tulosennuste kääntymässä tänä vuonna ylijäämäiseksi

Kaupunginhallitus saa talouskatsauksen tiedokseen maanantaina. Tampereen jokaisen asukkaan velkaosuuden ennakoidaan olevan 3 759 euroa.

Tampereen kaupungin edellinen miljoonaluokan tilikauden tulosylitys on ollut vuonna 2010.­

29.10.2020 13:51 | Päivitetty 29.10.2020 14:31

Tampereen kaupungin tulosennuste on ylijäämäinen ja parempi kuin valtuuston hyväksymä talousarvio.

Kaupungin tammi–syyskuun ulkoinen tulos ilman satunnaisia eriä oli 45,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

– Ensi vuosi on kuitenkin haastava, koska korona vaikuttaa edelleen. Talouden ympäristö on sumuinen ja työttömyys korkealla tasolla. Talouden investointitason pitäminen korkeana ja liian velkaantumisen välttäminen ovat tulevien vuosien ydinkysymyksiä, pormestari Lauri Lyly toteaa tiedotteessa.

Tampereen kaupunginhallitus saa maanantaina tiedokseen Tampereen talouskatsauksen. Sen mukaan tilikauden tulosennuste on nyt 7,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 15,6 miljoonaa euroa valtuuston hyväksymää muutettua talousarviota parempi.

Ennuste on parantunut elokuusta 30,5 miljoonaa euroa hallituksen tukitoimenpiteiden ja parantuneiden verotuloarvioiden vuoksi.

Tammi-syyskuun toimintakatteen kasvu oli 3,4 prosenttia eli 31,0 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 28,9 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana.

– Olen erityisen tyytyväinen, että pitkäjänteinen talouden tasapainottamisohjelma on purrut ja tasapaino on toteutumassa. Lisäksi myönteistä on, että tulosennusteen mukaan kunnallisverotulomme eivät laske niin paljon kuin ensin epäilimme koronan vaikuttavan, Lyly sanoo.

Kiitosta työntekijöille

Tilikauden tulos Tampereella on historiallinen.

Kaupungin edellinen miljoonaluokan tilikauden tulosylitys on ollut vuonna 2010. Lisäksi yhden kerran 2010-luvulla tulos on ollut tasapainossa vuonna 2013.

Vuonna 2019 kaupungin tilikauden tulos oli noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen.

– Vuosille 2018–2020 tehty talouden tasapainottamisohjelma toteutuu nyt suunnitellusti. Lisäksi kaupungin henkilöstö on kehittänyt toimintoja ja osallistunut hyvin talouden tasapainottamistyöhön. Korona-aikanakin he ovat työskennelleet sinnikkäästi, joustavasti ja ketterästi. He ovat ansainneet aivan erityisen kiitoksen, painottaa tiedotteessa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Toimintakatteissa ylityksiä

Toimintakatteet ylittyvät ainakin neljällä palvelualueella.

Talouskatsauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakatteen ylityksen ennustetaan olevan 15,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaan nähden.

Kaupunkiympäristön palvelualueella ylitysennuste on 7,2 miljoonaa euroa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella on vuosisuunnitelmaan nähden 4,6 miljoonan euron ylitysennuste.

Sivistyspalvelujen palvelualueella ylitysennuste on 1,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 7,9 prosenttia, 96,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kasvu johtuu erityisesti koronapandemian sekä maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavien luovutusvoittojen alenemisen vaikutuksista.

Vuonna 2019 toimintakate kasvoi 2,7 prosenttia.

Velkaa ennustetaan olevan 3 759 euroa/tamperelainen

Verorahoituksen arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelman 36,3 miljoonalla eurolla.

Tilinpäätökseen verrattuna verorahoitus on kasvamassa 125,4 miljoonalla eurolla. Tilikauden 2020 verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 1 023 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan jäävän 16,5 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa pienemmäksi.

Viime vuodesta kasvua arvioidaan kertyvän 48,4 miljoonaa euroa.

Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 39,1 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia enemmän kuin vuonna vuotta 2019.

Valtionosuudet ovat ylittymässä koronakorvausten vuoksi vuosisuunnitelmasta 52,8 miljoonalla eurolla. Tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 76,9 miljoonaa euroa eli hieman yli 25 prosenttia.

Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 378,9 miljoonaa euroa. Valtionosuusennuste sisältää arviot valtion tukitoimenpiteistä, jotka ovat yhteensä 52,2 miljoonaa euroa.

Vuosikate-ennuste on 118,8 miljoonaa euroa, mikä kattaa 106 prosenttia tilinpäätösennusteen poistoista.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 218,5 miljoonan euron edestä, summa alittaa vuosisuunnitelman 34,6 miljoonalla eurolla.

Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 54.

Kaupungin lainakantaennuste on 906,7 miljoonaa euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 3 759 euroa.

Tampereella asui vuonna 2019 noin 238 000 ihmistä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?