Seuraa suorana: Tampereen valtuusto vääntää ensi vuoden talousarviosta - Tampere - Aamulehti

Näin keskustelu eteni: Tampereen valtuuston talousarviokokous venyi lähes 10 tuntiin – Veroprosentiksi päätettiin äänestyksen jälkeen 20,25

Seuraamme kello 9 alkaneen keskustelun kulkua tässä jutussa.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi (sd.) piti talousarvioehdotusta parhaana vuosikausiin. Myös monissa muissa puheenvuoroissa kokonaisuutta on kehuttu.

18.11.2019 8:29 | Päivitetty 18.11.2019 18:51

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Tampereella korotetaan tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 20,25:een. Päätös syntyi äänestysten jälkeen, mutta selvin luvuin 52–6. 9 äänesti tyhjää. Viimeisessä äänestyksessä vastakkain olivat 0,5:n ja 0,75:n prosenttiyksikön korotus. Aiemmassa äänestyksessä yhdeksän valtuutettua oli sen kannalla, ettei veroja tulisi korottaa lainkaan, loput korottamisen kannalla.

Pormestarin alkuperäinen budjettiesitys sisälsi 0,75 prosenttiyksikön korotuksen, jonka myös kaupunginhallitus hyväksyi. Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa syntyi kuitenkin kompromissi 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta, jonka taakse enemmistö asettui.

Alun perin oli laskettu veronkorotuksen tuovan vuosittain 30 miljoonaa euroa. Summa pieneni nyt 10 miljoonalla, mitä katetaan omaisuuden myyntituloja ja osinkotuloja kasvattamalla. Lisäksi voimalaitosten kiinteistöveroa korotetaan.

Talousarvio hyväksyttiin lopulta lähes kymmenen tunnin puheiden ja useiden äänestysten jälkeen kello 18.50. Talousarvioon tehtiin aiemmin mainittujen lisäksi myös joitakin muita muutoksia, kuten se, että osallistuvan budjetoinnin rahoista leikataan 100 000 euroa ja sama summa lisätään sosiaali- ja terveys- sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisiin avustuksiin.

Suora lähetys on päättynyt.

Seurasimme kokousta myös tekstimuodossa tässä jutussa. Kokous alkoi kello 9.

Tässä pormestari Lauri Lylyn puheen pääkohdat:

Kokous alkoi aikataulun mukaisesti kello 9. Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) aloitti talousarvion esittelyn noin kello 9.20. Lyly sanoo valtuuston edessä, että kunnallisveroihin tarvitaan roima kasvu.

Lyly toteaa, että ratikkaa ei saa jättää torsoksi, vaan ratikan rakentamista on jatkettava määrätietoisesti. Pormestari toteaa myös, että ratikan investoinnit vähenisivät vuositasolla toisessa vaiheessa neljäsosaan nykyisestä.

Lyly esittelee muutosehdotuksia talousarvioesitykseen. Veroprosentti korotettaisiin ehdotuksen mukaan 20,25 prosenttiin, eli 0,25 prosenttia aiempaa ehdotusta vähemmän.

Lyly sanoo, että talouden tasapainottamista ei toteutettaisi muutosehdotuksessa toimenpitein, jotka aiheuttavat irtisanomisia tai lomautuksia, vaan taloutta tasapainotettaisiin ensisijaisesti kaupungin henkilöstön kanssa.

– Vastuu on nyt meillä. Katsomme rohkeasti ja inhimillisesti tulevaisuuteen, Lyly lopettaa puheensa.

Pormestari Lauri Lyly toivoo kuulevansa keskustelussa ajatuksia siitä, miten Tampereen työllisyyttä parannetaan.

Ryhmäpuheenvuorot alkavat

Ensimmäisenä aloittaa Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajana Ilkka Sasi. Valtuustoryhmä kannattaa Lylyn esittelemää linjanmuutosta, jolla veroprosentti korotetaan 20,25 prosenttiin 20,50 sijaan.

Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi kehuu ryhmäpuheenvuorossaan talousarvioehdotusta: Talousarvioehdotus on sosialidemokraattien näkökulmasta paras vuosikausiin. Se tasapainottaa talouden oikeudenmukaisella tavalla, turvaa peruspalvelut ja varaa riittävästi resursseja kaupungin kasvuun.

Salmi puheenvuoronsa lopussa: Tasapainoinen talousarvioehdotus ei kuitenkaan tarkoita, että talous on tasapainossa ensi vuoden lopussa. Useiden ostopalveluiden kustannuskehitys on ollut pitkään kova, ja on odotettavissa, että kehitys jatkuu.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho kertoo vihreiden kannattavan budjettiesitystä: olisimme olleet valmiita veronkorotukseen jo viime vuonna, koska olimme huolissamme siitä, riittävätkö rahat vastaamaan palveluiden tarpeeseen. Onneksi nyt myös muut suurimmat ryhmät ovat ymmärtäneet, että vyön kiristämisen sijaan nyt on aika ottaa veronkorotus käyttöön.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossaan Mikko Aaltonen sanoo, että alkuperäinen esitys 0,75 prosentin veronkorotuksesta oli parempi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että valtuusto hyväksyy pormestarin alkuperäisen talousarvioesityksen sillä muutoksella, että bussilippujen hinnankorotuksista luovutaan.

Keskusta kannattaa 0,5 prosentin kuntaveron korotusta. Perusteena keskustan ryhmäpuheenvuorossa ryhmän varapuheenjohtaja Matti Järvinen mainitsi, että budjetissa on kolmen prosentin kulukuri ja leikkaukset olisivat johtaneet mekaanisiin leikkauksiin.

Perussuomalaisten Lassi Kaleva sanoo, että vaikka budjetti on paras pitkiin aikoihin, perussuomalaiset eivät voi olla mukana kohottamassa kuntalaisten vero- ja maksurasitusta. Kaleva ehdottaa kahdeksaa muutosta: kuntaveroa ei nosteta, Tampere luopuu kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja käyttää rahat jo täällä olevien kotouttamiseen, Vaitinaron vesistötäyttöä ei toteuteta eikä saaria, raitiotien Hatanpään haaraa eikä toista vaihetta toteuteta, ilmastotavoitteet järkeistetään. pysäköintimaksuja alennetaan ja lisätään keskustan ilmaisia pysäköintimaksuja, joukkoliikenteen lipunhintoja ei koroteta sekä Kansi ja Areenan lainalle esitetään riittäviä vakuuksia.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho sanoi, että vihreät olivat valmiita veronkorotukseen jo vuosi sitten,

Tampereen puolesta ryhmän puheenjohtaja Yrjö Schafeitel kertoo, että ryhmä kannattaa pormestarin budjettiehdotusta ja siihen tehtyjä muutosehdotuksia, lukuun ottamatta veronkorotuksia. Ryhmän mielestä veronkorotuksen tuoma hyöty on pian syöty. Ryhmä kannattaa perussuomalaisten esitystä siitä, että veroja ei koroteta. Ryhmä ehdottaa, että syntynyt alijäämä katetaan edellisien vuosien ylijäämällä. Lisäksi ryhmä esittää, että koko henkilöstö lomautetaan kahdeksi viikoksi ja yt-neuvottelut aloitetaan ensi vuoden alusta ja apulaispormestarin toimet jätetään täyttämättä ensi vuoden alusta. Hän nimittää apulaispormestarijärjestelmää järjestelmän syöväksi ja humpuukiksi.

Vaihtoehto Tampereen ryhmän puheenjohtaja Aarne Raevaara sanoo, että erityisesti lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon säästöt tuovat lisää kuluja. Raevaaran mielestä kaupunki käyttää investointeihin enemmän kuin sillä olisi varaa. Raevaara esittää, että pormestarin talousarvioesitys palautetaan takaisin uudelleen valmisteluun, eikä kunnallisveroprosenttia koroteta. Raevaara esittää myös Kestävä Tampere 2030 -ohjelman keskeyttämistä ja Tavase-hankkeesta luopumista.

Sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elovaara kertoo antavansa tukensa pormestarin talousarvioesitykselle. Elovaara pohtii puheessaan, miten olisi mahdollista sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymää toiselta asteelta korkeakouluihin, ja tällä keinoin pitää veronmaksajat Tampereella. Elovaara kertoo ryhmäpuheenvuorossaan haluavansa painottaa kaupunkiluonnon merkitystä.

– Perusterveydenhuollon vahvistaminen on toivottavasti kaikkien ryhmien suunnitelmissa, ja toivon siitä keskustelua, Elovaara sanoo.

Yksittäiset puheenvuorot

Valtuustossa siirryttiin kello 11 jälkeen yksittäisiin, kolmeen minuuttiin rajattuihin puheenvuoroihin. Alle on koostettu poimintoja puheenvuoroista.

Ensin puheenvuoronsa pitivät apulaispormestarit sekä pormestari. Pormestari Lyly kommentoi, että osa ryhmistä on ryhmäpuheenvuorojen perusteella vielä sitä mieltä, että taloutta ei pitäisi laittaa vielä tasapainoon. Lylyn mukaan esimerkiksi perussuomalaisten esittämä heitto pysäköintimaksujen alentamisesta tarkoittaisi 1,2 miljoonan euron verotulojen menetystä.

Ari Wigelius (sd.) kummeksui omassa puheenvuorossaan ratikkakeskustelua.

– Tuntuu, että ratikkaa vastustetaan vieläkin, vaikka kiskot on jo maassa. Ja meillähän on kaupunkiseudun alin veroprosentti. Ei ole ollut helppoa leikata kahta vuotta kaikesta.

Saman valtuustoryhmän Ilkka Porttikivi (sd.) sanoi puheenvuorossaan, että on mielenkiintoista nähdä, että on tehty sopimus, mutta sitä tulkitaan niin monesta eri näkökulmasta.

– Tuntui jossakin vaiheessa, että puheenvuorot menevät aina vain lennokkaammiksi, Porttikivi sanoi.

Porttikivi kertoi olevansa tyytyväinen budjettiin, koska lääkkeettömään huumehoitoon tulee lisävaroja etenkin nuorten kohdalle.

Perussuomalaiset eivät hyväksy veronkorotusta, joten ryhmä on jäämässä pormestarikoalition ulkopuolelle. Kuvassa keskellä ryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva. Oikealla Sakari Puisto.

Sakari Puiston (ps.) mukaan Tampereen investointipäätöksiä on tehty liian pitkään ideologisin perustein tai jopa suorastaan fiilisten perusteella ymmärtämättä tarkastella tilannetta talousrealismin varsinaisessa merkityksessä.

– Kaikki on pitänyt tehdä heti ja kerralla. Ylimitoitettujen investointien myötä taloustilanne on pingoittunut liian kireälle ja myös liian alttiiksi ulkoisten olosuhteiden muutoksille, Puisto sanoi.

Ulla-Leena Alppi (vas.) sanoi puheenvuorossaan, että kaupungin tärkein tehtävä on huolehtia kuntalaisten tasavertaisista ja riittävistä palveluista.

– On vastuullista, että talousratkaisuissa tähtäämme nimenomaan tämän tavoitteen hoitamiseen. Siksi veronkorotus on välttämättömyys, vaikka ei miellyttävä sellainen. Ihmiset ovat monien kyselyiden mukaan valmiita maksamaan enemmän veroja, jos vaihtoehtona on palvelujen karsiminen.

Vilhartti Hanhilahti (kesk.) piti pormestarin talousarvioesitystä erittäin hyvänä työnä. Hanhilahden mukaan nyt on tuotava veronkorotuksella uusia työkaluja pakkiin, koska leikkauspolitiikka ei ole tuottanut tulosta.

Hanhilahti puolusti investointeja vaikeassakin taloustilanteessa.

– Maksamme rakentuvaa kaupunkia, tänne tulee uusia ihmisiä koko ajan. Olemme muuten ongelmissa meidän palvelurakenteemme kanssa.

Hanhilahden mukaan talousarviokeskustelussa eksytään helposti talousjargonin puolelle.

– Pitäisi puhua siitä, mitä kuntalainen maksaa ja mitä hän sillä saa. Se on jokaiselle katua tallaavalla tamperelaiselle se tärkein asia.

Kokouksessa oli lounastauko kello 14 asti. Nyt puheenvuorot jatkuvat.

Oras Tynkkynen (vihr.) sanoo, että Suomen kuntakentässä on esimerkkejä kunnista, jotka ovat laskeneet veroprosenttiaan, ja sitä voidaan ehkä Tampereellakin harkita, jos tuottavuuden parantamiseen tähtäävillä toimilla saadaan aikaan tuloksia. Monet asiat maksavat ensin ennen kuin alkavat, ehkä vasta vuosien päästä, tuoda säästöjä, Tynkkynen muistuttaa.

Inna Rokosa (sd.) sanoo, että talousarvion parasta antia on se, että kasvatus- ja opetuspalveluissa lisätään alueiden tasa-arvoa lisäämällä resursseja sinne, missä tarve on suurin.

Puheenvuoroista käy ilmi, ettei veronkorotuksen kannattaminen ole ollut kokoomuksen valtuutetuille helppoa, vaikka nyt esitetty korotus on 0,25 prosenttiyksikköä alkuperäistä esitystä pienempi. Matti Höyssä sanoo, että vastusti veronkorotusta, mutta on tyytyväinen siihen, että ratkaisussa on nyt mukana verorauha eli veronkorotuskeskusteluun ei palata useampaan vuoteen. Myös Anne-Mari Jussila (kok.) sanoi aiemmin joutuneensa pohtimaan kantaansa veronkorotukseen, mutta toivoo nyt, että ratkaisu koituu kotikaupungin eduksi.

Sofia Vikman on kuunnellut huolestuneena positiivisesti veronkorotukseen suhtautuvia puheenvuoroja.

– Onko tässä valtuustossa ymmärretty se, ettei veronkorotus ole automaatti, joka aina vain tuottaa korkeamman verokertymän, vaikka kuinka korotetaan veroja. On viisautta ymmärtää, että veronkorotus vaikuttaa aina myös ihmisten käyttäytymiseen, Vikman sanoo.

Kokoomuksen Sofia Vikman (oik.) on esittänyt valtuustoaloitteella Lotta Svärd -patsasta Tampereelle. Irja Tulonen (kok.) on puolestaan tehnyt aloitteen uimalaitoksen rakentamisesta Eteläpuistoon.

Jaakko Stenhäll (vihr.) huomauttaa, etteivät veronkorotuksella kerättävät rahat katoa mihinkään mustaan aukkoon, vaan ne kiertävät esimerkiksi palkkoihin.

Pormestari Lauri Lyly (sd.) toivoo, että kuulisi enemmän puheenvuoroja siitä, miten työllisyyttä Tampereella parannetaan. Työllisyysasteen parantumisella olisi iso vaikutus kaupungin talouteen.

Leena Rauhala (kd.) muistuttaa, että monilla nuorilla mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikuttavat myös työllisyyteen. Tampere tekee paljon yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, ja Rauhalan mukaan olisi syytä seurata, missä päihde- ja mielenterveyspalvelujen vaikuttavuus on parasta, ja tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa.

Vasemmistoliiton Sinikka Torkkola arvioi, että Tampere joutuu ensi vuonna lisäämään rahaa erikoissairaanhoitoon, koska siihen ei ole varattu niin paljon kuin olisi pitänyt.

Torkkolan mukaan valtuustosalissa olevia pitäisi hävettää se, että aluehallintovirasto on ottanut Tampereen kotihoidon valvontaansa.

Päivän mittaan on viitattu useaan otteeseen mahdollisiin henkilöstön lomautuksiin. Esimerkiksi Tapun Yrjö Schafeitel on ehdottanut talouden tasapainottamiskeinoksi henkilöstön kahden viikon lomautusta.

Lylyn mukaan lomautus ei liene oikea tapa, vaan toiminnan kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa.

Vasemmistoliiton Milka Hanhela totesi aiemmin keskustelussa, että toivoo Tampereen antavan jo valmiiksi kuormittuneelle henkilöstölle työrauhan. Henkilöstö on tehnyt vuosia työtään jatkuvien säästöjen keskellä.

Kalervo Kummola (kok.) ehdottaa Maisansalon myyntiä, koska kaupungilla ei ole koskaan varaa laittaa sitä kuntoon ja upealla paikalla Näsijärven rannalla sijaitseva kohde kiinnostaisi varmasti sijoittajia.

Noora Tapio (vas.) kiittelee, että Nuorisovastaanotto on erittäin hyvä avaus. Huoli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja matalan kynnyksen palveluiden riittävyydestä on suuri, ja mielenterveyttä tukevia palveluita tarvitaan myös varhaiskasvatukseen.

– Meillä tulee olemaan mielenterveyskriisi käsissämme, jos asiaan ei tartuta riittävästi, Tapio sanoo.

Kokoomuksen Ilkka Sasi kiinnittää huomiota siihen, että puheenvuoroissa esitetään lukuisia menolisäyksiä, mutta ei tapaa, jolla ne katetaan.

On tosin puhuttu myös menojen hillitsemisestä. Useissa puheenvuoroissa valtuustosalin eri laidoilta on tuotu esiin esimerkiksi lastensuojelun kasvaneet kustannukset ja on pohdittu kunnallisten palveluiden lisäämistä.

Hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen vastasi kysymyksiin lastensuojelun tilanteesta ja totesi muun muassa, että erityisesti ovat lisääntyneet nuorten sijoitukset ja kun usein taustalla on monenlaisia ongelmia, heitä ei voida auttaa sijaisperheissä.

Tavoitteena on päästä suunnittelemaan maakunnan laajuista hybridiyksikköä, jossa oikeanlaista apua olisi tarjolla. Ongelma on kuitenkin se, että sote-uudistuksen takia sote-puolen investoinnit ovat olleet kolme vuotta jäissä.

Lastensuojelun sijaishuollossa on samaan aikaan palvelujen tarjonta keskittynyt ja tarve kriisiytynyt koko Suomessa. Se nostaa kustannuksia.

Kello 17.40 keskustelu päättyy.

Täsmennys 19.11. kello 12.44: Tarkennettu jutun alkuun äänestysten kulkua.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut