Niemenrantaan Näsijärven rantaan asuntoja jopa 2 900 asukkaalle - Tampere - Aamulehti

Näsijärven rantaan uusia asuntoja jopa 2 900 asukkaalle – Entiselle teollisuusalueelle tulossa 52 kerrostalotonttia

Arkkitehtitoimiston luonnos Niemenranta III:n alueesta pohjoisesta kuvattuna.

13.11.2018 20:45 | Päivitetty 13.11.2018 20:51

Niemenrannan uuden asuinalueen kolmannen osan asemakaava hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 13. marraskuuta. Kyseessä on Niemenrannan kaavakokonaisuuden viimeinen osa.

Asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi, kun kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 2 400–2 900 asukasta.

Niemenranta sijaitsee noin 9 kilometriä luoteeseen kaupungin keskustasta, Lentävänniemen ja tulevan Hiedanrannan kaupunginosan välissä. Alue on suunnitellun läntisen raitiotielinjan vieressä.

Niemenrata III sijaitsee Lentävänniemen ja tulevan Hiedanrannan kaupunginosan välissä.

Lue lisää: Lielahden uusi asemakaavaehdotus nähtäville – Jopa 2 900 asukasta voisi muuttaa Näsijärven rannalle

Tontit 52 kerrostalolle

Asemakaavalla mahdollistetaan pääasiassa kerrostalovaltaisten asuinkorttelien rakentaminen Niemenrannan toisen vaiheen rakenteilla olevan alueen jatkeeksi. Asumisen monimuotoisuuteen on kiinnitetty suunnittelussa huomiota: tyypillisten kerrostalohuoneistojen lisäksi kaavaluonnos mahdollistaa kerrospientaloja ja kerrostaloasuntoja omalla sisäänkäynnillä tai pihalla.

Asumisen suurkortteleita on alueella kuusi. Niihin tulee tontit yhteensä 52 kerrostalolle, joiden kerrosluvut vaihtelevat neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Alueelle voidaan toteuttaa lisäksi noin 35–40 pientaloasuntoa kolmelle tontille rivi- tai kerrospientaloihin.

Kaava-alue sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä. Niemenrannan asuinalueen eri osia yhdistää rakenteen keskellä kulkeva Federleynkatu, joka päättyy kaava-alueen länsireunalla Niemenrannanaukioon ja jatkuu Niemenrannan puistokatuna Niemenrannan venesatamaan. Suunniteltu raitiotiepysäkki sijoittuu Niemenrannan aukion länsipuolelle.

Kaavassa on varattu alueita yleiseen virkistyskäyttöön sekä pienvenesatamaa varten. Venesatama on ns. kotisatama vajaalle 200 veneelle soutuvenepaikkoineen.

Kaavaehdotus oli nähtävillä kesä–elokuussa 2018. Palautteen perusteella tehtiin pieniä tarkistuksia muun muassa satamasuunnitelmaan, raitiotietä palvelevan sähkönsyöttöaseman tonttiin, taidetta koskevaan yleismääräykseen sekä alueen nimistöön.

Teollisuusalueesta asuinalueeksi

Suunnittelualue on entistä Metsä Board Oyj:n teollisuusaluetta. Toimintaan liittyvät rakennukset on purettu 1990-luvulla ja alueen maastoa on muokattu sekä suuri osa puustoa poistettu pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteiden yhteydessä. Alueen rannat ovat suurilta osin täyttöaluetta.

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on ollut luoda kaavalliset edellytykset joukkoliikenteeseen tukeutuvalle, järvenrantamaisemaan soveltuvalle monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tarjoavalle kerrostaloalueelle, turvata laajat yleiset virkistysalueet ja -reitit ranta-alueelle ja vaalia alueen kulttuuriarvoja, kuten arkeologista kulttuuriperintöä. Suunnittelussa huomioidaan alueen identiteettiä luovan taiteen sijoittaminen alueelle.

Asemakaavamuutoksella on merkittäviä yritys- ja työllisyysvaikutuksia, koska aluetta rakennettaneen ainakin 10 vuoden ajan. Asemakaava edellyttää liiketiloja Niemenrannan aukion varrelle sekä mahdollistaa niitä myös muualle kerrostalokortteleihin. Alueen uudet asukkaat ovat mahdollisia asiakkaita suunnittelualueen lähiympäristöä laajemman alueen palveluille.

Niemenranta III

Niemenrannan kaavakokonaisuuden viimeinen osa.

Entinen teollisuusalue, joka muutetaan kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Alueelle tulee 2 400–2 900 asukasta.

Pinta-ala noin 31,5 hehtaaria, josta Näsijärveä 8 hehtaaria.

Rakennusoikeutta asunnoille 139 600 kerrosneliömetriä, palveluille 1 960.

Kuudessa korttelissa tontit 52 kerrostalolle.

Alueelle voidaan toteuttaa myös 35–40 pientaloasuntoa.

Pienvenesatama sekä yleisiä alueita virkistyskäyttöön.

Suunnittelussa huomioidaan taiteen sijoittaminen alueelle.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos