Tampereen rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen maksuihin tulee merkittäviä muutoksia - Tampere - Aamulehti

Tampereen rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen maksuihin tulee merkittäviä muutoksia – pientalojen lupahakemuksia yritetään ohjata pahimman ruuhka-ajan ulkopuolelle

Pientalon neliöperusteinen rakennuslupamaksu alenee 25 prosenttia silloin, jos lupaa haetaan 1.10.–31.12. Näin hakemuksia yritetään ohjata ruuhkaisimman ajan ulkopuolelle.

7.11.2018 13:41

Tampereen rakennusvalvonta- ja kaupunkimittausmaksuihin tulee muutoksia ensi vuoden alusta. Muutoksilla pyritään muun muassa ohjaamaan pientalojen lupahakemuksia pahimman ruuhka-ajan ulkopuolelle.

Lisäksi korotuksia perustellaan siten, että niitä on kohdistettu lähinnä niihin toimenpiteisiin, joista perityt maksut eivät kata tehtävistä aiheutuvaa työmäärää.

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi uuden taksan 6. marraskuuta.

Näin maksut muuttuvat

Osaa rakennuslupamaksuista korotettiin 2,5–3,3 prosenttia.

Pientalon neliöperusteinen maksu alenee 25 prosenttia silloin, jos lupaa haetaan 1.10.–31.12. Neliöperusteinen maksu lasketaan rakennuksen tai laajennuksen kokonaisalan mukaan, ja se on 7 euroa neliöltä.

Tämän lisäksi maksetaan 515 euron rakennuslupamaksu rakennusta kohti.

Maksun alentamisella pientalojen lupahakemusten vireillepanoa pyritään ohjaamaan käsittelyn kannalta vähemmän ruuhkaiseen aikaan.

Osaa tonttijakomaksuista korotettiin 1,3–4,8 prosenttia, mutta joitakin maksuja korotettiin peräti 20–52 prosenttia. Isoja korotuksia perustellaan sillä, että maksut korotettuina kattaisivat kaupungille tehtävistä aiheutuvat kulut.

Suurin korotus oli muun kuin pientalotontin erillisen tonttijaon perusmaksussa, joka nousi 1 050 eurosta 1 600 euroon. Pientalotontin erillisen tonttijaon perusmaksu nousi 1 050 eurosta 1 100 euroon. Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta kustannukset peritään työtuntien mukaisesti 76 euroa tunnilta.

Rakennuksen ja rakennelman paikan merkitsemistä sekä sijaintikatselmuksia koskevia maksuja korotettiin 4,7 prosenttia. Taksaan lisättiin myös uusia taksakohtia, jotka koskevat pientalolupaan liittyvän erillisen talousrakennuksen ja tilapäisen rakennuksen paikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta sekä toimenpideluvallisten rakennelmien, rakenteiden tai raja-aitojen sijaintikatselmusta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos