Virkateksteissä olisi parantamisen varaa – Ongelmat lähtevät hallinnosta - Tampere - Aamulehti

Tutkimus: Virkatekstejä muotoillaan tarpeettoman monimutkaisiksi – ”Kuntalaisen pitäisi voida ymmärtää tekstit ilman, että hän ottaa lomaa töistä ja alkaa opiskella"

Uusi väitöstutkimus esittää, että virkatekstejä muotoillaan tarpeettoman monimutkaisiksi, jolloin niiden käytettävyys kärsii.

Riitta Suominen käsitteli virkakielen ongelmia lukijalähtöisesti.­

14.8.2019 20:41 | Päivitetty 15.8.2019 8:52

Aamulehti

Virkakieli aiheuttaa usein päänvaivaa vaikealukuisuutensa vuoksi. Aiheesta väitöstutkimuksen tehneen Riitta Suomisen mukaan ongelmat ovat jo ylätasolla.

– Juristit ja viranhaltijat pitää sitouttaa tekemään lähtöteksteistä ymmärrettävämpiä. Usein oletetaan, että tekstien loppukäsittelijöiden kouluttaminen auttaa.

Tutkimuksessa Espoon ja Tampereen kaupungin tiedottajat lukivat ja muokkasivat virkakielistä tekstiä mielestään selkeämpään muotoon. Tarkoituksena oli selvittää, miten teksti muuttuu.

Idea tähän lähti Suomisen omasta taustasta. Hän on toiminut kauan verkko- ja virkatekstien parissa.

– Olen pitkään kouluttanut virkatekstien tekijöitä. Vastaanotto on ollut innokasta, mutta käytännössä muutokset ovat vähäisiä virkatekstien laajassa kirjossa.

Virkatekstejä on vaikea ymmärtää

Tutkimuksessa virkatekstejä käsitellään käytettävyyden kannalta. Usein käytettävyydellä tarkoitetaan teknistä toteutusta, mutta Suominen sovitti käsitteen teksteihin. Aikaisemmin ajatus on ollut esillä käännöstieteessä.

Suominen määrittelee tutkimuksessaan käytettävyyden ymmärtämiseksi, lukunopeudeksi ja lukukokemuksen miellyttävyydeksi. Näillä määritelmillä on taas useita alaluokitteluja.

Tiedottajat lukivat ja analysoivat ääneen tekstiä sekä muokkasivat sitä. Suomisen mukaan todellinen haaste on käytettävyyspulmien korjaamisessa. Hän halusi nähdä, miten ammattilaiset ratkaisisivat ongelmat ja helpottaisivat tekstiä.

– Keskeistä oli tekstin selvä lyheneminen. Myös alkupainotteisuutta ja konkretiaa lisättiin, Suominen sanoo.

Tiedottajat muokkasivat tekstiä lyhentämällä sitä neljästä sivusta yhteen. Tällä karsittiin toistoa ja viittauksia toisiin teksteihin. Olennaisimmat tiedot siirrettiin tekstin lopusta alkuun eli teksti muokattiin muistuttamaan uutisen rakennetta.

Lähtöteksti ratkaisee luettavuuden

Viestijöillä oli ongelmia hahmottaa, mistä luetussa tekstissä on kysymys. He halusivat toistuvasti ottaa yhteyttä lähtötekstin kirjoittajaan.

– Lähtöteksteillä on iso merkitys siihen, miten niiden pohjalta tehdyt muut tekstit muotoutuvat. Kuntalaisen pitäisi voida ymmärtää tekstit ilman, että hän ottaa lomaa töistä ja alkaa opiskella niitä, Suominen sanoo.

Hallintolaissa edellytetään, että viranomaisen on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Tämä ei tutkimuksen perusteella aina toteudu.

Tutkimustulosten perusteella Suominen kehitti kymmenen käskyä virkakielen kirjoittajille. Ne on rakennettu peilaamalla yleisiä ohjeita tutkimuksen tuloksiin sekä Suomisen aiempaan kokemukseen.

Oikaisu 15.8.2019 kello 8:52: Muutettu lause ”aikaisemmin ajatus on ollut esillä käännöstieteessä”. Aikaisemmin lauseessa mainittiin virheellisesti kielitieteet.

Kymmenen ohjetta virkatekstiin

1. Kirjoita kuntalaisen näkökulmasta.

2. Esitä pääasia heti alussa.

3. Optimoi tekstin pituus.

4. Käytä läpinäkyviä, erottuvia ja johdonmukaisia termejä.

5. Suosi kuntalaisten käyttämiä sanoja.

6. Konkretisoi eli liitä asiat havaintoon.

7. Kontekstoi eli asemoi teksti toiminnan osaksi.

8. Suosi lyhyitä sanoja.

9. Vältä luettelointia.

10. Unohda markkinointi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?