Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoratkaisu muuttui merkittävästi: Osa lakkautusuhan alla olleista kouluista päätettiin säästää, osassa jatkavat pienimmät lapset - Tampere - Aamulehti

Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoratkaisu muuttui merkittävästi: Osa lakkautusuhan alla olleista kouluista päätettiin säästää, osassa jatkavat pienimmät lapset

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) avasi sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen, jonka asialistalla olivat muun muassa paljon puhuttaneet päiväkoti- ja kouluverkon muutokset. Kuvassa oikealla kokouksessa pöytäkirjaa pitävä Kalle Kaunisto.

25.10.2018 19:00 | Päivitetty 25.10.2018 20:18

Koulunkäynti lakkautusuhan alla olleissa Järvensivun, Kalkun ja Terälahden kouluissa jatkuu myös tulevaisuudessa. Järvensivun ja Kalkun koulut muuttuvat pienten lasten yksiköiksi, joista jatketaan kolmannelle luokalle toiseen kouluun. Sorilan koulu jatkaa 0.–6.-luokkien kouluna ja Hyhky 0.–4.-luokkien kouluna.

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta teki useita muutoksia päiväkoti- ja kouluverkkoa koskeneeseen pohjaesitykseen. Kaikki päätökset tehtiin lautakunnassa yksimielisesti.

Tässä ovat muutokset kootusti.

Päiväkoti- ja kouluverkko

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys perustuu pormestariohjelmaan, jonka mukaan lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta, nykyisten tilojen sisäilmaongelmat ja kulkuyhteydet.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyn jälkeen kouluverkko- ja päiväkotiselvitykseen liittyvät palveluverkon muutokset menevät vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi marraskuussa.

Päiväkoti- ja kouluverkkoon tulevat muutokset ajoittuvat pääosin ensi vuosikymmenelle, ja aikatauluun vaikuttaa muun muassa se, paljonko uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen on vuosittain varaa.

Muutoksin hyväksytty esitys on pohjasuunnitelma ja runko siitä, miten palveluverkko tulevaisuudessa muuttuu. Suunnitelmaa tarkistetaan esimerkiksi väestöennusteiden toteutumisen mukaan.

Alle 150 oppilaan koulut

Pohjaesityksen mukaan päätettiin, että Hallilan koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi. Kolmannelle luokalle oppilaat siirtyvät Pohjois-Hervannan kouluun. Muutos voidaan toteuttaa aikaisintaan Pohjois-Hervannan koulun perusparannuksen jälkeen.

Sorilan koulu jatkaa 0.–6.-luokkien kouluna, eikä muutu pienten lasten yksiköksi. Näin Olkahisten koulun opetustilamuutosta ei tarvitse toteuttaa, eikä Sorilan koulun muutoskustannuksia tule.

Järvensivun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi. Kolmannelle luokalle mennään Sammon kampukselle. Muutoksen yhteydessä luovutaan Iidesrannan ja Järvensivun päiväkotirakennuksista.

Lautakunta lisäsi päätökseen toivomusponnen, jonka mukaan Järvensivun koulun muutoksessa nykyiset huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukainen uudisrakennus, jossa huomioidaan myös iltapäivä- ja iltakäyttö.

Kalkun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi, josta kolmannelle mennään Tesoman kouluun. Samalla luovutaan Kalkun päiväkodista. Päiväkodin tontille voi tulla asuntorakentamista.

Terälahden koulu säilyy 0.–6.-luokkien kouluna.

Lautakunta edellyttää, että jatkossa Järvensivulla ja Kalkussa huolehditaan siitä, että koulutilojen käyttöastetta nostetaan eri keinoin ja uudet tilat mitoitetaan alueen tulevan lapsimäärän mukaan.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että uudelle koulupolulle siirtyvien lasten koulureittien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi valaistuksessa, talvikunnossapidossa ja tien ylityksissä.

Läntinen alue

Hiedanrannan kouluun liittyvä suunnitelma meni pohjaesityksen mukaisesti, eli Hiedanrantaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Koulun kokoa ja aikataulua tarkennetaan alueen suunnittelun edetessä. Suunnitelmissa on ollut, että koulun valmistuttua Santalahdesta kuljetaan kouluun Hiedanrantaan, ja Lentävänniemen koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi.

Ikurin pienten lasten yksikkö toteutetaan siten, että luovutaan Ikurin nykyisestä koulusta sekä Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodeista.

Hyhkyn koulu säilytetään 0–4-luokkien kouluna. Lautakunta katsoi, että muutos pienten lasten yksiköksi ei tuo säästöjä käyttökustannuksissa. Rakennus on lisäksi Museoviraston suojelema, joten sen muuttaminen päiväkotilapsille sopivaksi olisi hankalaa.

Toivomusponnella lautakunta edellyttää, että nykyisen Ikurin koulun ja Tesoman koulun välinen joukkoliikenneyhteys turvataan.

Keskustan alue

Keskustassa päätettiin edetä pohjaesityksen mukaan. Sammon koulua laajennetaan Liisanpuiston koulun tontille rakennettavalla koulurakennuksella. Liisanpuiston vanha koulu puretaan. Uusi ja vanha Sammon koulu muodostavat Sammon kampuksen.

Liisanpuiston koulun tontille rakennetaan päiväkoti, jonne siirtyvät koko kaupungin keskitetyt päivähoidon erityisen tuen palvelut.

Saukonpuiston koulun nykyinen toiminta päättyy viimeistään Sammon koulun laajennuksen valmistuttua.

Pellervon tulevasta pienten lasten yksiköstä oppilaat siirtyvät kolmannelle Sammon kouluun.

Toivomusponnella lautakunta edellyttää, että Puistokoulun luokille osoitetaan oppilaiden tuen tarvetta vastaavat luokkatilat ja oppimisympäristöt, ja että Kalevanpuiston kiinteistön käyttö arvioidaan niin, että erityisen vaativalle hoidolle ja opetukselle turvataan tarkoituksenmukaiset olosuhteet jatkossakin.

Lisäksi edellytetään, että Saukonpuiston koulun lakkauttamisen yhteydessä huolehditaan riittävästä määrästä alueellisia erityisluokkia myös yläkouluikäisille, ja koulun oppilaiden siirtyessä omille koulupoluilleen huolehditaan esimerkiksi tarkoituksenmukaisista tiloista ja siitä, että oppimisen tuen täysimääräiset resurssit seuraavat oppilasta lähikouluun.

Sammon kampuksen suunnittelussa tulee lautakunnan mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liikuntatilat ovat muunneltavat ja kooltaan kaupungin tarpeeseen sopivat.

Koillinen alue

Päätös oli pohjaesityksen mukainen. Ojalan uudelle asuinalueelle rakennetaan pienten lasten yksikkö ja muu perusopetus järjestetään Lamminrahkan alueella yhteistyössä Kangasalan kanssa.

Kaakon alue

Päätös Etelä-Hervannan, Pohjois-Hervannan ja Kanjonin koulun sekä niihin liittyvien päiväkotimuutosten osalta oli pohjaesityksen mukainen. Hervannassa rakennetaan Etelä-Hervannan vanhan koulun tilalle uusi yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Sen jälkeen Pohjois-Hervannan koulu peruskorjataan ja laajennetaan. Hallilan koulu ja päiväkoti yhdistyvät pienten lasten yksiköksi, mistä kolmannelle jatketaan Pohjois-Hervantaan.

Kisapuiston koulun ja päiväkodin tontille rakennetaan uusi päiväkoti. Kanjonin koulun tilalle rakennetaan uusi pienten lasten yksikkö.

Pallopuiston, Pelipuiston, Pääskysen, Pulmusen ja Satoramin päiväkodeista luovutaan, kun alueen uudet päiväkodit valmistuvat. Helapuiston ja Maijalan päiväkodit jatkavat.

Pohjaesityksen mukaisesti päätettiin myös, että Kaukajärven koulua laajennetaan kouluun myöhemmin tulevan perusparannuksen yhteydessä. Juvan päiväkodin ja Kaukajärven kirjaston toiminta siirretään tuolloin koulun yhteyteen.

Karosen koulu ja Metsäniityn pienten lasten yksikkö jatkavat toimintaansa. Annalan koulusta luovutaan.

Lautakunta edellyttää, että kaikkien Annalan alueen 0.–2.-luokkalaisten tulee mahtua Metsäniityn pienten lasten yksikköön tai Karosen kouluun. Karosen koulun laajentamista tarkastellaan Kaukajärven koulun perusparannuksen ja laajentamisen rinnalla.

Kun Annalan koulusta luovutaan, etsitään nuorisotilalle alueelta toinen tila.

Lautakunta toivoo, että kaakon alueen koulujen laajennusten tai peruskorjausten yhteydessä koulujen piha-alueet uudistetaan asukkaiden ja toimijoiden toiveet ja tarpeet huomioiden yhteisöllisyyttä edistäviksi.

Toivomusponnella lautakunta edellyttää, että kun Pohjois-Hervannan koulun perusparannuksesta tehdään tarveselvitys, tarkastellaan myös uudisrakennuksen mahdollisuus.

Etelän alue

Päätös oli pohjaesityksen mukainen. Peltolammin koulun toiminta siirtyy osaksi suunnitteilla olevaa Peltolammin hyvinvointikeskusta. Multisiltaan suunnitellaan uutta päiväkotia.

Lautakunta edellyttää, että Peltolammin hyvinvointikeskukselle etsitään nopeasti tontti Peltolammin koulun sisäilmatilanteen takia. Jos etsintä venyy, Peltolammin koulusta päätetään keväällä uudelleen lautakunnassa.

Hatanpään ja Vihilahden alueelle suunnitellaan uutta päiväkotia tai pienten lasten yksikköä. Myöhemmin Hatanpään koulu mahdollisesti laajennetaan yhtenäiskouluksi. Tässä yhteydessä selvitetään Hatanpään nykyisen koulutalon laajentaminen lisärakennuksella ja sen vaihtoehtona mahdollisuudet laajentaa Härmälän koulutaloa.

Tampereen yliopiston normaalikoulun tavoitteena on keskittää perusopetus yhteen toimipisteeseen Kuokkamaantielle. Mikäli koulun toiminta päättyy Muotialan toimipisteessä, kaupungin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä päivähoitopaikkoja alueelle.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: