Ympäristöjärjestöt vaativat Hiedanrannan uudenkin vesistön täyttöluvan kumoamista: ”On edelleen suuri vaara, että pohjaveden muodostus häiriintyy” - Tampere - Aamulehti

Ympäristöjärjestöt vaativat Hiedanrannan uudenkin vesistön täyttöluvan kumoamista: ”On edelleen suuri vaara, että pohjaveden muodostus häiriintyy”

Vesilain vastainen, louheen määrä kaksinkertainen hylättyyn täyttölupaan verrattuna ja täyttöpinta-ala kasvanut 4,3 hehtaaria.

27.2.2020 9:32

Aamulehti

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on jättänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20. tammikuuta myöntämästä Hiedanrannan vesistötäyttöön liittyvästä luvasta.

Valituksen mukaan siirrettävän louheen määrä on uudessa täyttöluvassa kaksinkertainen hylättyyn täyttölupaan verrattuna ja vedenpäällinen täyttöpinta-ala on kasvanut 4,3 hehtaaria.

Riskiä pohjaveden pilaantumiseen ja imeytymismääriin on järjestöjen mielestä huomattavasti kasvatettu. Uuteen täyttölupaan liittyy samoja epävarmuustekijöitä kuin jo kertaalleen hylättyyn täyttölupaan.

Valittajat pitävät täyttölupaa vesilain vastaisena, koska aluehallintovirasto ei ole riittävästi ottanut huomioon alueella voimassa olevia asemakaavoja.

”Pohjaveden muodostus häiriintyy”

Hanketta on siirretty valituksen mukaan vain runsas 30 metriä harjun reunasta ja pääosin täyttö on edelleen jo kerran vesilain pohjalta hylätyllä alueella. Uudenkin lupahakemuksen pohjaksi tehdyt tutkimukset ovat puutteelliset koskien sitä, miten iso harjumuodostuma sora- ja hiekkapatjoineen rajautuu ja miten kaavailtu täyttöalue sijoittuu niiden päälle.

– On edelleen suuri vaara, että laajan Pispalan-Epilänharjun pohjavesialueen pohjaveden muodostus häiriintyy ja veden laatu vaarantuu virtausten muuttumisen, louheen sisältämien jäämien, pohjasta irtoavien massiivisten savi- ja liejuainesten syrjäytymisen sekä nollakuidun ja sen mahdollisen noston vuoksi, valituksessa mainitaan.

”Veden vaihtuvuus kanavassa vaarantuu”

Malli kanavan luontaisesta veden vaihtuvuudesta perustuu valitustekstin mukaan lähtökohtaan, jossa vallitseva tuulen suunta on koillisesta.

– Tämä on täysin ristiriidassa aikaisemmin tehdyn Niemenrannan tuulikartoituksen kanssa. Kartoitus perustuu Ilmatieteen laitoksen tuulisuustietoihin Tampere-Pirkkalan lentoasemalta mitattuna. Kartoituksen mukaan lounaistuulet ovat alueella yleisimpiä ja voimakkaimpia, kun taas koillistuuli on alueella harvinaisempi ja tuulet heikompia.

Vallitseva lounaistuuli on valittajien mielestä erityinen riski kanavan veden luontaiselle vaihtuvuudelle, koska Epilänharju estää tuulen pääsyn kanava-alueelle. Tästä johtuen suunniteltu rakentaminen saarelle heikentäisi edelleen tuulen vaikutusta kanavan veden luontaiseen vaihtuvuuteen.

Vaasan hallinto-oikeudelta vaaditaan myönnetyn luvan kumoamista, eikä lupaa tulisi myöntää myöskään valmistelevien toimenpiteiden toteuttamiseksi suojaverhojen asentamisen osalta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

– Kyseisten suojaverhojen asentaminen haittaa kalojen liikkumista alueella, mitä ei voida sallia, sillä täyttöalue on hauen ja lahnan kutualuetta, järjestöt toteavat.

Tästä kiistassa on kysymys

Tampereen kaupunki sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan Näsijärven rannan täyttöön yhdeksän hehtaarin alueella Hiedanrannassa lokakuussa 2018.

Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi täyttöluvan joulukuussa 2019. Oikeuden mukaan rannan täyttäminen Tampereen Hiedanrannassa voisi aiheuttaa riskin pohjavedelle.

Tammikuussa 2020 kaupunki sai aluehallintovirastolta luvan noin 13 hehtaarin tekosaaren rakentamiseen Hiedanrantaan niin, että täyttöalueen ja rannan väliin jää vähintään 36 metriä leveä vesialue.

Täyttöalueen itäpäähän rakennetaan raitiotiesilta ja kevyen liikenteen silta. Täyttöalueen länsipäähän rakennetaan raitiotiesilta sekä yhdistetty ajoneuvo- ja kevyen liikenteen silta. Tulevaisuudessa täyttöalueelle kaavaillaan myös asuntoja.

Ympäristöjärjestöt valittivat tästä uudesta luvasta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?