Ratikka halutaan kulkemaan Santalahdesta Näsijärven rantaan siltaa pitkin – Vaihtoehtoisia linjauksia oli neljä - Tampere - Aamulehti

Tampere aikoo laittaa ratikan kulkemaan siltaa pitkin Santalahdesta Näsijärven rantaan – Halpa mutta ruma vaihtoehto voitti vertailun

Näin ratikka kulkee Silta-vaihtoehdossa Santalahdesta kohti Hiedanrantaa.­

10.2.2018 7:00

Raitiotien tarkka kulkureitti Pyynikintorilta Hiedanrantaan alkaa hahmottua. Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että kiskot vedetään Sillaksi nimetyn vaihtoehdon mukaisesti.

Raitiotien kehitysohjelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma teettivät vertailun ratikkareitin vaihtoehdoista välillä Pirkankatu – Sepänkatu – Santalahti – Pölkkylänniemi. Vaihtoehtoisia reittejä oli neljä, ja ne erosivat toisistaan erityisesti Santalahden kohdalla.

Silta-vaihtoehdossa ratikka kulkee Santalahteen rakentuvan asuinalueen pohjoisreunaa pitkin Rantatien ja Paasikiventien välissä. Asuinalueen länsipuolella ratikka kurvaa siltaa pitkin Paasikiventien yli Näsijärven rantaan ja jatkaa sieltä kohti Järvikaupunkia.

Silta-vaihtoehdossa ratikka kulkee Paasikiventien yli siltaa pitkin.­

Vaihtoehto Silta

Plussat

+ 400 metrin etäisyydelle pysäkeistä sijoittuu 7 200 asukasta.

+ Kun Santalahden palvelut ja asunnot ovat lähellä pysäkkejä, sosiaalinen turvallisuus paranee.

+ Raitiotiesillalta avautuu matkustajille hienot näkymät järvelle, Santalahteen ja Paasikiventielle.

+ Silta voi muodostua näyttäväksi porttiaiheeksi, joka elävöittää Paasikiventietä.

Miinukset

– Silta erottaa Santalahden ja Järvikaupungin, ja niiden välille on vaikea rakentaa houkuttelevaa jalankulkureittiä.

– Rantatiellä ei ole tilaa istutuksille, ja siksi ympäristö ei ole kaikkein viihtyisin.

– Silta, harjun rinteen leikkaaminen ja pengertäminen aiheuttavat maisemaan haittaa.

– Jalkakäytävä ja pyörätie voidaan toteuttaa vain minimileveyksillä.

Näkymä Paasikiventietä itään päin ajettaessa, jos raitiotiereitti rakennetaan Silta-vaihtoehdon mukaan.­

Kustannukset ratkaisivat reitin

Neljästä vaihtoehtoisesta reitistä kaksi valittiin jatkotarkasteluun. Sillan lisäksi jatkoon pääsi Ranta-vaihtoehto. Raitiotien rakentamisen kustannukset olivat näissä kahdessa halvimmat.

Silta-vaihtoehdossa raitiotien rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 30,3 miljoonaa euroa. Kakkoseksi jääneessä Ranta-vaihtoehdossa ratikan rakentaminen maksaisi 41,2 miljoonaa euroa.

Pitkällä aikavälillä Ranta-vaihtoehto olisi kannattavin, sillä se mahdollistaisi Näsijärven ranta-alueen rakentamisen Silta-vaihtoehtoa paremmin. Laskelman mukaan ero olisi noin 50 miljoonaa euroa Ranta-vaihtoehdon hyväksi.

Järvikaupungin rakentamisen katsottiin kuitenkin olevan kauempana tulevaisuudessa kuin Santalahden asuinalueen rakentamisen, mikä vaikutti päätökseen.

Ranta-vaihtoehdossa kiskot kulkevat lähimpänä Näsijärveä.­

Vaihtoehto Ranta

Plussat

+ 400 metrin etäisyydellä pysäkeistä asuu 11 900 ihmistä.

+ Rantatielle ja Paasikiventielle voidaan istuttaa kasvillisuutta.

+ Pyöräreitti kulkee viihtyisässä ympäristössä.

+ Esteetön pääsy kaikille kaupunkilaisille Santalahden viher- ja virkistysalueille.

+ Paasikiventien dominoiva vaikutus kaupunkikuvassa lievenee.

Miinukset

– Edellytykset palveluiden kehittymiselle Rantatien varteen ovat muita vaihtoehtoja heikommat.

– Santalahden itäosa on heikommin saavutettavissa.

– Järvikaupungin itäosan rakentaminen voi haitata Santalahden länsiosan alimpien kerrosten asukkaiden järvinäkymiä.

– Raitiotielinjan penger saattaa lisätä tulvariskiä Paasikiventiellä.

Kuuden vuoden päästä valmis

Tavoite on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien läntisen reitin rakentamisesta lokakuussa 2020 ja rata rakennetaan vuosina 2021–2024.

Arviot kaikista reittivaihtoehdoista ja niiden hyvistä sekä huonoista puolista löytyvät täältä.

Osion tuoreimmat

Luetuimmat