Terrafame alkaa tuottaa uraania, tuotanto nousee 200 tonniin vuodessa

Tuotanto riittäisi Olkiluodon kolmosreaktorin puolen vuoden tarpeisiin.

Terrafamen toimitusjohtajan Joni Lukkaroisen mukaan tuotanto vastaa ydinpolttoaineeksi jalostettuna Olkiluodon kolmosreaktorin puolen vuoden tarvetta. Lukkaroinen kuvattiin Kaivosteollisuus ry:n järjestämässä Kaivostoiminta Suomessa -mediatapaamisessa Helsingissä 17. tammikuuta 2019.

21.12.2022 10:59 | Päivitetty 21.12.2022 20:14

Helsinki

Kaivosyhtiö Terrafame aikoo alkaa tuottaa uraania kesään 2024 mennessä. Yhtiö kertoo tehneensä luonnonuraanin talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja aloittaa sen perusteella valmistelut työn aloittamiseksi.

Valmistelutyöt vaativat yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Talteenoton on määrä toimia täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä. Kun laitos toimii täydellä kapasiteetilla, on uraanin tuotanto noin 200 tonnia vuodessa.

Sotkamon kaivoksen malmista valmistetaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Malmissa on myös pieniä pitoisuuksia luonnonuraania, jota voidaan hyödyntää sivutuotteena.

Talteen otettu uraani toimitetaan Suomesta ulkomaille jatkojalostusta varten, minkä jälkeen se tulee käyttöön ydinenergian tuotannossa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo, että tuotanto vastaa ydinpolttoaineeksi jalostettuna noin Olkiluodon kolmosreaktorin puolen vuoden tarvetta.

”Ihan merkittävästä määrästä on kyse, mutta ei ihan päästä Suomessa omavaraisuuteen”, Lukkaroinen sanoi.

Euroopan unionin jäsenmaissa ei ole muita uraanin tuottajia, joten Terrafamesta tulee unionin alueella ensimmäinen. Uraanin talteenoton arvioidaan kasvattavan Terrafamen liikevaihtoa noin 25 miljoonaa euroa ja työllistävän noin 40 henkilöä.

Tuotanto jatkuu vähintään 30 vuotta

”Terrafamesta tulee talteenoton käynnistämisen myötä suomalainen uraanin tuottaja, ja olemme näin rakentamassa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta. Terrafamen luonnonuraanin hyödyntäminen energiantuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä ydinvoimasta ei tuotantoprosessissa aiheudu hiilidioksidipäästöjä”, Lukkaroinen totesi tiedotteessa.

Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialain mukaisen luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Terrafamella on lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä koko yhtiön toimintaa koskeva ympäristölupa, jonka nojalla se voi aloittaa myös uraanin talteenoton. Tämä lupa ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Terrafame arvioi, että käsittely etenee todennäköisesti vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Ennen talteenoton aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa, että Terrafamella on valmiudet ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Oikaisu 21.12. kello 20.11 Oikaistu tieto ympäristöluvasta. Jutussa luki, että Terrafamella on lainvoimainen ympäristölupa. Lupa ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu Vaasan Hallinto-oikeuteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut