Viisi suomalaismiestä vangittiin epäiltynä terrorismirikoksista - Rikos - Aamulehti

Viisi miestä vangittiin Suomen ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa – poliisin mukaan ”Kankaanpään ryhmä” edustaa hyvin äärimmäistä suuntausta

Poliisi ei kommentoinut ryhmän mahdollista kohdetta. Tutkintatoimet ja ryhmän seuranta alkoivat jo vuoden 2019 lopulla.

Poliisin takavarikoimia aseita ja räjähdysaineita.

3.12.2021 12:34 | Päivitetty 3.12.2021 20:20

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut viisi 1990-luvulla syntynyttä miestä epäiltynä terrorismirikoksista Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa, poliisi kertoi perjantai-iltana.

Poliisin mukaan vangitut miehet ovat muodostaneet radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa. Poliisi ei kommentoi ryhmän mahdollista kohdetta.

Miehet otettiin kiinni Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä keskusrikospoliisin yhteistyöllä tiistaina. Poliisi myös teki kotietsintöjä epäiltyjen luona.

Epäillyt ovat suomalaisia ja asuvat Kankaanpään seudulla. Heistä kaksi on 26-vuotiaita, kaksi 25-vuotiaita ja yksi 23-vuotias.

Poliisin mukaan miehiin kohdistuneet tutkintatoimet alkoivat jo joulukuussa 2019. Silloin heitä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Sen jälkeen joukko on poliisin mukaan ollut tarkassa seurannassa. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt tutkinnassa tiivistä yhteistyötä suojelupoliisin ja Europolin kanssa. Esitutkinnan arvioidaan vievän vielä kuukausia. Syyte asiassa on tällä tietoa nostettava maaliskuun loppuun mennessä.

Ei yhteyttä järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan

Poliisin mukaan niin kutsuttu Kankaanpään ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.

”Kyseessä on kansainvälinen, pääasiassa verkon yli leviävä, jossain määrin viime aikoina vahvistunut ideologia, jossa terrori-iskun tehneitä äärioikeistolaisia tahoja ihannoidaan ja terrori-iskujen tekemisestä ja niiden valmistelusta keskustellaan ja niihin jossain määrin rohkaistaan, suojelupoliisin asiantuntija, erikoistutkija Eero Pietilä kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisin mukaan ryhmällä ei ole yhteyttä mihinkään järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan.

Tutkinnanjohtaja Toni Sjöblom ei kommentoinut tiedotustilaisuudessa monia tapauksen yksityiskohtia esitutkinnan keskeneräisyyteen vedoten. Hän ei ottanut kantaa esimerkiksi siihen, mikä suunnitellun teon mahdollinen kohde tai ajankohta olisi ollut. Hän ei kommentoinut myöskään sitä, oliko mahdollisen iskun tarkoitus kohdistua ihmisiin vai omaisuuteen tai kuinka lähellä toteutusta mahdollinen isku oli.

Poliisin mukaan pääasiallisia tutkittavia rikosnimikkeitä ovat tässä vaiheessa terroristisessa tarkoituksessa tehdyt törkeä ampuma-aserikos, tahallinen räjähderikos, rikoksen valmistelu sekä törkeä varkaus. Esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta puolestaan tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Ryhmän ylin joukko nyt vangittuna

Poliisi ei kommentoinut sitäkään, liittyykö asiaan vielä muita henkilöitä tai sitä, voiko kiinniottoja tulla vielä lisää. Ryhmän ylin joukko on poliisin mukaan nyt vangittuna.

Poliisi ei kertonut tarkemmin myöskään kiinniotettujen keskinäisistä suhteista.

”He ovat paikkakuntalaisia, ja osa heistä tuntee toisensa pidemmältä aikaa”, Sjöblom sanoi.

Kysyttäessä Sjöblom ei kommentoinut henkilöiden mahdollista puoluetaustaa tai muuta poliittista motiivia ja sanoi, että julki tuodaan vain äärioikeistolainen ideologia.

”Jos ei ole yhteyksiä järjestäytyneeseen äärioikeistoon, ollaan hyvin kaukana puoluepoliittisesta toiminnasta ja ulkoparlamentaarisen toiminnan puolella”, suojelupoliisin asiantuntija Pietilä puolestaan totesi.

Ryhmä ei vaikuta suojelupoliisin terrorismin uhka-arvioon, joka on ollut neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Supon mukaan tutkinta on jo huomioitu uhka-arviossa, ja se on keskeisesti vaikuttanut siihen.

Supon mukaan merkittävimmän terrorismiuhan Suomessa muodostavat juuri yksittäiset toimijat ja Kankaanpään ryhmän kaltaiset pienryhmät, jotka inspiroituvat äärioikeistolaisesta tai radikaali-islamistisesta ideologiasta.

Aamulehti seurasi tiedotustilaisuuden ja näytti sen tilaajille suorana lähetyksenä.

Näin tiedotustilaisuus eteni

Kello 18.32: Pietilän mukaan Suomessakin terroristisen ideologian ihannointi on ollut kasvussa ja siksi tämä tapaus ei ollut kovin yllättävä.

Ryhmän luonteeseen ja sen edustamaan ilmiöön kuuluu Pietilän mukaan muun muassa saman mielisten verkkoyhteisöt.

Kello 18.29: Onko poliisin tiedossa, rajoittuuko ryhmä nyt kiinniotettuihin?

Ydinjoukko on Sjöblomin mukaan vangittuna. Mahdollisia lisätoimenpiteitä ei voida hänen mukaansa avata.

Tiedossa ei ole Sjöblomin mukaan, että epäiltyjen taustaan liittyisi yhdistystoimintaa.

Kyseessä on Pietilän mukaan ensimmäinen äärioikeistoon liittyvä terrorismirikosepäily Suomessa.

Kello 18.24: Seuraavaksi kysytään itse kiinniotosta ja siitä, millaisia resursseja siinä oli mukana.

Poliisijoukot ja niiden tyypit sekä määrät ovat Marko Luotosen mukaan salassa pidettäviä asioita.

Sjöblom vetoaa jälleen esitutkintaan ja salassapitoon, kun häneltä kysytään iskun kohteesta.

Kello 18.23: Poliisilta kysytään, onko tällä tapauksella yhteyttä esimerkiksi Pekka Katajan murhayritykseen.

”Hyvin salassa tapahtuva terroristinen äärioikeistolainen toiminta on käytännössä katsoen erillään muusta äärioikeistolaisesta toiminnasta”, Pietilä sanoo.

Kello 18.21: Media kysyy poliisilta, kuinka lähellä iskun toteutuminen oli ja oliko kohde poliittisesti valittu.

Sjöblom vetoaa esitutkinnan keskeneräisyyteen, eikä hän voi ottaa kantaa tähän tällä hetkellä.

Kello 18.20: Kyseinen ideologia on Pietilän mukaan kaukana järjestäytyneestä äärioikeistolaisesta ideologiasta.

”Kankaanpään ryhmä ei vaikuta terrorismin uhkatasoon”, Pietilä sanoo.

Kyseessä on Pietilän mukaan kuitenkin hyvin konkreettinen esimerkki äärioikeistolaisesta terroristisesta pienryhmästä.

Kello 18.17: Erikoistutkija Eero Pietilä suojelupoliisista kertoo, että supon rooli on ollut tukea tutkijoita. Supo on muun muassa analysoinut materiaalia, joka on tullut esille esitutkinnassa.

”Esitutkinnassa oleva ryhmä edustaa akselerationistista äärioikeuden suuntausta.”

Kello 18.11: Sjöblom sanoo, että kansalaisilla ei ole syytä pelätä äärioikeistolaista terrorismia Suomessa, vaikka esiin noussut tapaus saattaakin huolettaa.

”On kuitenkin hyvä tiedostaa, että joukossamme on henkilöitä, jotka voivat ideologiseen ajatteluun pohjautuvilla teoillaan aiheuttaa henkeen ja terveyteen kohdistuvaa vaaraa toisille ihmisille”, Sjöblom huomauttaa.

Sjöblom painottaakin, että siksi oikeastaan ihan jokaisella kansalaisella on merkittävä rooli yhteisen turvallisuuden ylläpitämisessä.

”Jos läheisessään huomaa selkeitä radikalisoitumisen viitteitä, tulisi asiaan reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi kertomalla huolestaan viranomaisille”, hän neuvoo.

Väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi tarkoittaa sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen.

Laajan rikoskokonaisuuden esitutkintaa on tehty jo pitkään, ja kiinniottojen myötä esitutkinta-aineistoa kertyy lisää. Tämänhetkisen arvion mukaan esitutkinnan valmistuminen vie kuukausia. Syytteen nostamisen määräaika on 31. maaliskuuta vuonna 2022.

Kello 18.08: Rikoksista epäiltynä on viiden noin 25-vuotiaan miehen joukko, joka asuu Kankaanpään seudulla, poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan he muodostavat radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa.

”Henkilöiden hallusta on löytynyt aineistoa, joka muuhun esitutkintamateriaaliin yhdistettynä vahvistaa käsitystä epäiltyjen radikalisoitumisesta ja antaa syyn epäillä heitä terrorismirikoksista, sanoo tutkinnanjohtaja”, rikosylikomisario Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisista sanoo.

Terrorismi määritellään toimintana, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja levottomuuden tai pelon aiheuttamisen tavoittelua.

Lounais-Suomen poliisi käynnisti epäiltyyn rikoskokonaisuuteen liittyvät tutkinnan toimet jo joulukuussa 2019. Tällöin miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Joukko on tämän jälkeen ollut poliisin tarkassa seurannassa, minkä aikana poliisi on muun muassa seulonut ja tutkinut epäiltyjen tietoteknisistä laitteista löytynyttä materiaalia ja selvittänyt materiaalin merkitystä rikoskokonaisuudessa.

Lounais-Suomen poliisi on tehnyt esitutkinnan aikana tiivistä yhteistyötä Suojelupoliisin ja Europolin kanssa.

Epäillyt otettiin kiinni Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin yhteistyöllä tämän viikon tiistaina, jolloin poliisi myös teki kotietsintöjä epäiltyjen luona.

Tässä vaiheessa pääasiallisia tutkittavia rikosnimikkeitä ovat:

terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma-aserikos, terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos, terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikoksen valmistelu, terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä varkaus.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut