Näin seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on muuttumassa - Rikos - Aamulehti

Seksuaalirikosten lainsäädäntöön tulossa laajoja muutoksia – näin laki on muuttumassa: ”Oikeansuuntaista”

Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Myös sanallinen ahdistelu voisi olla seksuaalista ahdistelua.

7.7.2020 11:45 | Päivitetty 7.7.2020 17:52

Raiskausrikokset tulisi muuttaa suostumusperusteisiksi, ehdottaa seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä. Lainsäädännön muutostarpeita kartoittanut ryhmä muuttaisi raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä olemisen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Tämä voi ilmetä esimerkiksi sanoin, ilmein, elein tai muun toiminnan perusteella.

Tällä hetkellä raiskaus tulkitaan lain mukaan pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen väkivalloin tai sillä uhkaamalla.

Suostusmuperusteisuutta on ajettu myös yli 55  000 nimeä keränneellä kansalaisaloitteella, joka vietiin eduskuntaan viime vuoden kesäkuussa. Aloite ei suoraan johtanut muutoksiin, mutta hallitus on sopinut tekevänsä raiskauslain kokonaisuudistuksen.

Työryhmän ehdotukset lähetetään seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen hallitus päättää lakiesityksensä sisällöstä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on hänen ministeriössään hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia.

–  Rikoksen uhrin asemaa on parannettava ja sääntelyä saatettava paremmin nykykäsityksiä vastaavaksi. Raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi on tässä erittäin keskeistä, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Työryhmä ehdottaa myös muita keskeisiä muutoksia. Uudeksi rikosnimikkeeksi tulisi seksuaalinen kajoaminen, joka koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä.

Rangaistus seksuaalisessa kajoamisesta olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta, mikä on ankarampi kuin nykyisen pakottamisen rangaistusasteikko.

Seksuaalisen kuvan levittäminen rangaistavaksi

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuutta esitetään laajennettavaksi siten, että se laajenisi tekojen ohella ahdisteluun sanallisesti, esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla.

Edellytyksenä työryhmän mukaan olisi, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin rangaistavaksi. Työryhmän mukaan säännös koskisi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa. Tällä hetkellä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen. Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.

Suomi tulee perässä

Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen on jo vuosien ajan vaatinut suostumuksen puutteen kirjaamista raiskauksen tunnusmerkistöön. Hän näkee aiemmin Saksassa ja Ruotsissa tehtyjen päätösten kääntäneen suunnan myös Suomessa.

Niin kauan kuin näissä maissa vastustettiin suostumuksen tuomista lakiin, asiaa vastustettiin Suomessakin.

Saksassa suostumuksen puutteeseen pohjautuva laki tuli voimaan vuonna 2016 ja Ruotsissa kesällä 2018. Saksassa raiskaus määritellään sukupuoliyhteydeksi, joka tapahtuu vastoin henkilön havaittavissa olevaa tahtoa, Ruotsissa taas sukupuoliyhteydeksi, johon henkilö ei osallistu vapaaehtoisesti.

”Jäikö esitykseen vielä aukkoja”

Utriainen nosti esille suostumuksen puutteen lisäämisen raiskaustunnusmerkistöön ja lapsiin kohdistuvien tekojen ikärajojen palautuksen sekä sen, kuinka tiedonvälityksen kehitys on vaikuttanut myös seksuaalisen ahdistelun ymmärrykseen.

Teknologia mahdollistaa uudenlaisen häirinnän, ja se ollaan huomioimassa nyt myös laissa.

Esitettyjä muutoksia Utriainen luonnehti oikeansuuntaisiksi.

– En ole vielä perehtynyt yksityiskohtiin, mutta nämä kohdat, jotka on nostettu esille, ovat oikeita. Voi toki kysyä, jäikö esitykseen vielä aukkoja. Ne tulevat esiin kuitenkin myöhemmin lausuntokierroksella.

Työryhmän mietinnössä muutosten arvioidaan lisäävän vankeusrangaistuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Näin totesi myös osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto oikeusministeriöstä mietinnön luovutustilaisuudessa. Hän arvioi, että kun rikosten tunnusmerkistö laajenee, tutkittavaa tulee enemmän.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?