Diabetesta sairastavien yleinen hoitajakäynti näyttää hyvinvointi­alueen tärkeän kipu­kohdan: toisessa paikassa käynnin hinta on yli 40 euroa, toisessa ilmainen

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä hinnoittelun soveltamiserot näkyvät erityisesti diabeteshoidossa. Pirhan sosiaali- ja terveysjohtajan Taru Kuosmasen mukaan päätöksenteon näkökulmasta hinnat eivät ole muuttuneet.

Tämän laitteen käytön opettelu voi Pirkanmaan hyvinvointialueellakin maksaa vielä eri paikoissa eri verran, sillä osa palveluista luokitellaan perusterveydenhuolloksi ja osa erikoissairaanhoidoksi.

18.3. 8:14

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) selvittää poliklinikkakäyntien hinnoittelussa ilmenneitä eroavaisuuksia erityisesti diabeteshoidoissa.

Aamulehden lukija kertoi, että hyvinvointialueella on alettu periä diabeteksen erikoissairaanhoidon hoitajakäynneistä 41,80 euron poliklinikkamaksua, jota ei ole aiemmin peritty. Aamulehti kysyi, onko näin tapahtunut.

Pirhan sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen kertoo, että erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja ei ole korotettu Pirhan alueella, vaan ne ovat pysyneet samoina kuin aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

”Erikoissairaanhoidon hoitajamaksut eivät päätöksenteon näkökulmasta ole muuttuneet, mutta se, millä tavalla niitä on sovellettu, on toinen kysymys ja tätä on käyty läpi.”

Maksuihin liittyvien kysymysten taustalla on ainakin kaksi syytä, joiden vuoksi asiakkaalle voi näyttää siltä, että maksut olisivat muuttuneet.

Kunnat tuottivat myös vaativaa hoitoa

Ensimmäinen syy on se, että eri kunnissa palvelujen sisältö on ollut erilainen. Kunnissa on voitu järjestää vaativampaa hoitoa omana toimintana ja toisissa kunnissa tämä palvelu on hankittu sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon toimintana. Kuntien perusterveydenhuollossa hoitajakäynti on lakisääteisesti maksuton, mutta erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat maksullisia riippumatta siitä, onko kyseessä lääkärin tai hoitajan vastaanotto.

”Aiemmassa maailmassa kunnilla on ollut omia erilaisia poliklinikoita. Osa kunnista on hoitanut vähän vaativampaakin hoitoa tarvitsevia omissa yksiköissään ja osa ei. Nyt, kun olemme osa samaa kokonaisuutta, se tekee läpinäkyväksi sen, millä tavalla asiakasmaksut ovat määrittyneet”, Kuosmanen sanoo.

Aluevaltuusto päätti Pirkanmaan hyvinvointialueen hinnoittelusta elokuussa, jolloin myös Pirhan poliklinikkamaksuista päätettiin. Vaikka hinnoittelu ei ole päätösten tasolla muuttunut, Kuosmasen mukaan toinen kysymys on se, onko Pirhan syksyistä päätöstä tulkittu eri tavalla kuin aiempaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätöstä. Erilainen tulkintatapa on toinen syy, minkä vuoksi asiakkaalle siirtyminen hyvinvointialueelle voi näyttäytyä muutoksena.

Diabeteshoidot keskiössä

Nyt keskusteluun ovat nousseet diabeteshoidot, joiden rajanveto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ei ole aivan yksinkertainen. Kuosmanen sanoo, että poliklinikkakäynnin hinnasta on ollut häneen yhteydessä yksittäinen henkilö, eikä muualta ole vielä kantautunut viestejä maksujen muutoksista.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) endokrinologian ylilääkäri Saara Metso sanoo, että aluevaltuuston elokuinen päätös hinnastosta aiheutti diabeteshoidoissa selkiyttämistarvetta. Suurilta osin hinnat ovat pysyneet samoina, mutta yksittäistapauksena esimerkiksi insuliinipumpun käytön opetuksesta on tullut maksullista.

”Se on diabeteshoitajan erityisosaamista ja yhtä arvokasta työtä kuin lääkärin työ. Se on ehkä selvin, mikä tässä muuttuu”, Metso sanoo.

Samalla varmistetaan, että kaikissa Taysin toimipisteissä insuliinipumppualoituksilla on sama hinta.

Taysin lisäksi Tampereella diabetesta sairastavia voidaan hoitaa kahdessa muussakin paikassa: perusterveydenhuollossa ja aiemmin Tampereen kaupungin omistamassa diabetesyksikössä. Metson mukaan insuliinipumppualoituksissa asiakasmaksujen epätasa-arvo näkyy tästä syystä Tampereella erityisen selvästi: Taysin erikoissairaanhoidossa insuliinipumppualoituksen maksu on 41,80 euroa, mutta perusterveydenhuolloksi luokitellussa diabetesyksikössä se on maksutonta.

Alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille poliklinikkakäynnit ovat erikoissairaanhoidossakin maksuttomia.

Pirkanmaan hyvinvointialue käy läpi asiakasmaksuja kevään aikana. Kuosmasen mukaan tarvittaessa muutokset viedään aluevaltuuston päätettäväksi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut