Näin Lempäälä onnistui vähentämään koululaisten häiriköintiä – yksi keino osoittautui erityisen tehokkaaksi

Lempäälässä onnistuttiin vähentämään häiriköintiä. Yksi keino oli Etsivä harrastustoiminta -pilottihanke, joka rauhoitti ilmapiiriä ilkivaltaa kokeneella kirjastolla.

Uuno on kolmevuotias kultainennoutaja ja tärkeä osa iltapäiväkerhoa Kuokkalan koulussa. Anu Ylönen ohjaa kerhoa Uunon kanssa. Kuvassa myös Nella Mattila, Venla Juhola, Olivia Ikonen, Alisa Pitkäjärvi ja Enni Kansanen.

20.2. 5:00

Aamulehti

Uuno pyörähtää pöytien välissä ja hakee huomiota vuorotellen kaikilta huoneessa olevilta. Uunolle sallitaan vilkkaus, koska Uuno on kultainen noutaja. Se on Lempäälän Kuokkalan koulun Uunon iltapäiväkerhon tärkeä jäsen.

Uuno "vetää” iltapäiväkerhoa Anu Ylösen kanssa Kuokkalan koulun lisäksi myös Lempoisten koululla.

Kuokkalan kerho on osa Harrastava koululainen -hanketta, joka tekee aktiivisesti Etsivää harrastustoimintaa Lempäälässä. Tavoitteena on tavoittaa lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta. Kokemukset ovat olleet hyviä. Lempäälä sai viime syksynä hankerahaa Etsivä harrastustoiminta -pilottihankkeeseen. Lempäälän lisäksi pilottihankkeessa ovat mukana Helsinki ja Espoo.

Etsivä harrastustoiminta tavoitti myös niitä 5.–6.-luokkalaisia, jotka olivat häiriköineet kirjastolla. Pilotin aikana ilkivaltaa kokeneen kirjaston ilmapiiri parani ja rauhoittui.

Lue lisää: Lempäälän kirjaston nuorisotila suljettiin ilkivallan takia – paikalle soitettiin jopa poliisit: ”Sekään ei auttanut”

Toimintaa tehdään yhteistyössä koulujen kanssa. Tavoitteena on tarjota aktiviteetteja koulupäivän aikana ja sen yhteydessä. ”Harrastava koululainen -toimintaa on kaikissa Lempäälän kouluissa”, sanoo hankevastaava Tiina Hakio. Lempäälässä on kymmenen alakoulua ja kolme yläkoulua.

Viisi syytä, miksi harrastaminen on tärkeää

Harrastaminen on tärkeää nuorille ja lapsille ainakin viidestä syystä – myös niille, jotka sanovat etteivät kaipaa harrastusta.

Yksi syy on onnistumisen kokemukset, joita harrastuksissa saa. Toinen on itsetunnon vahvistuminen onnistumiskokemusten myötä. Kolmas on uudet kokemukset ja taidot. Neljäs syy on sosiaaliset kontaktit. Viides on se, että harrastuksessa oppii toimimaan erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa.

Kyse on siis mielekkään tekemisen lisäksi itsensä kehittämisestä, omien vahvuuksien löytämisestä, kaverisuhteiden vaalimisesta ja vuorovaikutuksesta muun muassa valmentajan tai ohjaajan kanssa.

Harrastuksen ei tarvitse olla tavoitteellinen tai aikaa vievä tuodakseen hyviä vaikutuksia elämään.

Mistä on kyse?

Hankkeet

Harrastava koululainen -hanke käynnistyi vuonna 2021. Se on Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa. Harrastava koululainen -kerhotoiminta jatkuu.

Etsivän harrastustoiminnan -pilottihanke kesti syksyn 2022 elokuusta joulukuuhun. Pilottihanke on päättynyt, mutta Etsivää harrastustoimintaa tehdään edelleen Harrastava koululainen -kerhotoiminnan yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli, sen tavoitteena on mahdollistaa maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Nälkä voi estää harrastamisen

Lempäälässä kouluille tehdyn harrastuskyselyn mukaan suurella osalla on harrastus. Noin 30 prosentilla ei ole mitään harrastusta, ja heistä 84 prosentti sanoo, ettei haluakaan harrastaa.

Hakio sanoo, että vielä on selvitettävää siinä, miksi kaikki eivät halua harrastaa. Jotain kuitenkin jo saatu selville. Yläkoululaiselle esteenä saattaa olla nälkä: syötävää on saatava heti koulupäivän jälkeen. Isommat oppilaat eivät välttämättä halua jäädä enää opetuksen jälkeen kouluun. Myös ilmoittautuminen koetaan haasteelliseksi samoin kuin pitkäksi ajaksi sitoutuminen yhteen harrastukseen.

”Mailapelikerhot ovat suositumpia kuin yhteen lajiin, esimerkiksi sulkapalloon, keskittyvät kerhot.”

Nuorten houkuttelemiseen on käytetty muun muassa sitä, ettei harrastustapahtuma ole koulun tiloissa vaan esimerkiksi Liikuntaparkissa tai Lempäälän Werstas ry:n Moottoripaja Funkkis Essolla. Aluksi on tarjottu välipalaa, eikä etukäteisilmoittautumista ole vaadittu tai sen on voinut tehdä joustavasti monella eri tavalla.

Hakio sanoo, että on tärkeää nähdä, ettei harrastamisen tarvitse olla tavoitteellista tai edes ohjattua. Esimerkistä käy pyöräileminen kavereiden kanssa tai lukeminen, joita ei monesti mielletä harrastukseksi.

Kiinnostusta herättävät myös juuri kerhot, joissa on mukana eläin – kuten Uuno – tai lyhyen aikaa kestävät kerhot.

Darts ollut suosittua

Lempäälässä on huomattu, että alakoululaisten ja yläkoululaisten välillä on eroa. Alakoululaisten kerhot täyttyvät ja oppilaat osallistuvat niihin tiiviisti. Lasten vanhemmat hoitavat ilmoittautumisen ja monet muut käytännön asiat.

Yläkoululaisilla, jotka eivät harrasta tavoitteellisesti, mielenkiinnon kohteet vaihtelevat, eivätkä he halua sitoutua yhteen puuhaan koko lukuvuodeksi. He haluavat monipuolisuutta. Sama on näkyvissä jonkin verran myös alakoululaisilla.

Tähän on vastattu tarjoamalla lajikokeiluja ja välituntikerhoja. Darts on ollut suosittua. Darts on taitopeli, jossa darts-tikkoja heitetään seinään kiinnitettyyn pyöreään tauluun.

Etsivä harrastustoiminta -pilotilla ja yhteistyössä oppilashuollon kanssa on tavoitettu myös nuoria, joita harrastaminen ei ole kiinnostanut. Moottoripajatoiminnassa mukana olleista 80 prosentille se oli ainoa harrastus. Lajikokeiluissa puolet oli niitä, joilta puuttui harrastus kokonaan.

Hankevastaava Tiina Hakio kertoo, että Lempäälän kunta pyrkii tarjoamaan peruskoululaisille monipuolisia ja maksuttomia harrastuskerhoja.

Mikä?

Lempäälä

Kymmenen alakoulua: Kelho, Kulju, Kuokkala, Lastunen, Lempoinen, Mattila, Moisio, Nurmi, Säijä ja Sääksjärven alakoulu

Kolme yläkoulua: Hakkari, Kanava ja Sääksjärven yläkoulu

Kaikissa kouluissa on harrastustoimintaa

Lempäälä tukee harrastamista

Nuorten ja lasten harrastaminen on jakautunut kahtia. Osa harrastaa tavoitteellisesti monta kertaa viikossa, heille on tarjolla vaihtoehtoja. Mutta heille, jotka eivät halua keskittyä yhteen teemaan tai käyttää montaa iltaa viikossa harrastamiseen, ei ole niin paljon tarjontaa. ”Heille halutaan tarjota mahdollisuuksia.”

Lempäälä on saanut Harrastamisen Suomen mallin mukaiselle toiminnalle, Harrastava koululainen -hankkeelle 101 000 euron avustuksen lukuvuodeksi 2022–2023, avustus kattaa 80 prosenttia hankkeen kustannuksista, kunnan omarahoitusosuus on 20 prosenttia. Summalla saadaan kerhopaikka noin 550 oppilaalle. Lisäksi Lempäälä sai Etsivän harrastustoiminnan -pilottihankkeelle 23 400 euroa.

Lempäälän kunta on sitoutunut rahoittamaan harrastusmahdollisuuden tuhannelle lapselle, vaikka saatu rahoitus ei sitä kokonaan mahdollista. Yhteistyötä koulujen kanssa tullaan kehittämään ja lisäämään muun muassa oppilashuollon kanssa. Vaikka Etsivän harrastustoiminnan -pilottihanke päättyy, Etsivä harrastustoiminta tulee jatkumaan Harrastamisen Suomen mallin mukaisessa Harrastava koululainen -kerhotoiminnassa.

Hankerahahakemusta lukuvuodelle 2023–2024 tehdään parhaillaan.

Hakio kertoo, että oppilashuollon kautta löytyi harrastusta vailla olevia oppilaita, joita kiinnosti graffitien tekeminen. ”Järjestimme graffitipajan, joka onnistui hyvin.” Keväällä on luvassa lisää graffitityöpajoja, joissa tehdään kelmumaalausta. Se tarkoittaa, että graffiti tehdään kelmulle, joka pingotetaan puiden tai lyhtypylväinen väliin.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut