Hyvinvointialue muutti Pirkanmaalla potilastietojen rajaamista – näin hallinnoit omia tietojasi

Hyvinvointialueiden välillä on eroja siinä, pysyvätkö Omakannassa asetetut tietojenluovutuskiellot voimassa enää hyvinvointialueisiin siirtymisen jälkeen. Pirkanmaan hyvinvointialueella asiakkaiden on tehtävä uusi kielto.

Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköissä ennen vuoden vaihdetta tehdyt tietojenluovutuskiellot estävät tietojen luovuttamisen alueen ulkopuolelle. Jos haluaa rajoittaa vuoden vaihteen jälkeen tehtyjä kirjauksien luovutusta, on tehtävä uusi pyyntö.

9.1. 14:00

Aamulehti

Hyvinvointialueiden aloitettua myös potilastietojen käytön rajaamisen perusteisiin on Omakannassa tullut muutoksia. Omakanta on sähköinen valtakunnallinen palvelu, jossa näkyvät reseptit, hoitoon liittyvät kirjaukset, laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Palvelussa jokainen voi itse määrittää luovutusluvalla ja -kiellolla, miten omia potilastietoja saa käyttää. Osalla alueista hyvinvointialueen asiakkaan ei tarvitse käydä tekemässä uutta tietojenluovutuskieltoa, mutta Pirkanmaalla täytyy.

Tämä johtuu siitä, että aiemmin asetettu kielto on kohdistettu esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin tai oman kunnan terveyskeskukseen. Koska molemmat kuuluvat nyt Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, entinen kielto ei koske uusia potilastietoja. Kielto pitää uusia siksi, että se pitää kohdistaa juuri toimintansa aloittaneen Pirkanmaan hyvinvointialueen rekisteriin.

Jos haluaa kieltää vuoden vaihteen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueella kirjattujen potilastietojen luovuttamisen toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiselle terveydenhuollolle, on käytävä tekemässä uusi luovutuskielto Kanta-palvelussa.

Mihin kielto kohdistuu?

Ennen hyvinvointialueen alkua tehdyt kiellot ovat voimassa, mutta niidenkin tieto on käytettävissä hyvinvointialueen sisällä. Siten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai oman kunnan terveyskeskuksen hoitotiedot ja tutkimustulokset ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen käytössä.

Pirkanmaan hyvinvointialueeseen nyt kuuluvassa organisaatiossa aiemmin tehty vanha kielto estää vanhojen tietojen luovuttamisen ainoastaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelle: yksityiselle toimijalle tai toiselle hyvinvointialueelle.

Palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari Kelasta selventää, että Pirkanmaan hyvinvointialueen sisällä tietojen luovutusta ei voi kieltää, koska alueelle muodostuu yksi yhtenäinen potilasrekisteri ja sen sisällä luovutuskieltoa ei voi tehdä.

”Kiellot vaikuttavat vain eri rekisterien välillä. Jos on voimassa aiemmin tehty kielto Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, se vaikuttaa yksityisessä terveydenhuollossa tai toisen hyvinvointialueen alueella.”

Vastaavasti yksityisessä terveydenhuollossa tehty kielto estää tietojen luovuttamisen hyvinvointialueelle tai toiselle palveluntuottajalle.

Mitä voi kieltää?

Omakannassa voi rajoittaa yksittäisten potilastietojen käyttöä. Sellaisia ovat käyntitietojen luovuttaminen ja palvelunantajien rekisteritietojen luovuttaminen. Kieltoja ja lupia voi hallinnoida Omakannassa tietojen käytön hallinta -välilehden kautta.

Mitä?

Näin hallinnoit potilastietojasi

Sähköinen palvelu sijaitsee osoitteessa kanta.fi.

Tietojen luovutus tehdään tietojen käytön hallinta -välilehdellä.

Lupa potilastietojen luovuttamiseen -sivulla voit antaa luvan, että hoitoon osallistuvat henkilöt voivat katsoa potilastiedon arkistossa tietojasi tai kieltää sen.

Reseptitietojen luovutuskielto -sivulla voit valita kohteen reseptikohtaisesti. Kiellolla ei voi estää keskushermostoon vaikuttavien tai huumaavien lääkkeiden reseptitietojen näkymistä silloin, jos lääkäri on määräämässä kyseisiä lääkkeitä. Reseptit näkyvät myös ne määränneellä lääkärillä, jos hoitosuhde jatkuu tai siellä terveydenhuollon yksikössä, jonne olet tehnyt reseptin uusimispyynnön.

Potilastietojen luovutuskiellot -sivulla voit rajoittaa yksittäisten käyntien tietojen näkymistä tai jonkin palvelunantajan rekisteritietojen näkymistä. Kielto tehdään valitsemalla käynti tai palvelunantaja listalta.

Erikseen voi sallia tietojen käyttämisen hätätilanteessa kiellosta huolimatta.

Omakannassa muistutetaan, että hyvä hoito edellyttää, että hoitohenkilökunnalla on pääsy terveydentilaan vaikuttaviin terveystietoihin.

Mitä ei voi kieltää?

Tietojen luovutusta ei voi kieltää oman hyvinvointialueen sisällä. Siten ihmisen arkaluontoiseksi kokemia tietoja ei voi rajata esimerkiksi vain hoitavan yksikön käyttöön. Lehtokari sanoo, että hyvinvointialueella voidaan kuitenkin rajata tietojen käyttöä henkilökunnan käyttöoikeuksilla.

Hän myös muistuttaa, että tietojen katseluun on oltava peruste: ”Vaikka olisi pääsy tietoihin, se ei tarkoita että olisi oikeus niitä käyttää.” Näin ollen muualla tehtyä merkintää ei saa lukea, jos se ei ole hoidon kannalta välttämätöntä. Myös esimerkiksi psykiatrian hoitokertomuksissa on vahvistuskysymys, jolla varmistetaan, ettei tietoja avata vahingossa, vaan henkilö on tietoinen siitä, mitä tietoja on lukemassa.

Mitä pitää nyt tehdä?

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pekka Erola suosittelee kaikkia päivittämään omat lupansa ja kieltonsa Omakannassa.

”Vanha kielto pätee sinne vanhaan maailmaan. Nyt hyvinvointialueella on laajemmat sfäärit, joten kansalaisen täytyy harkita uudelleen, mitä hän haluaa itse asiassa kieltää”, Eronen sanoo.

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut