Kehitysvammaisen lapsen äiti saattaa menettää yli 200 euroa kuukaudessa: syynä hyvinvointialueen aloitus – Näin tukisummat muuttuivat Pirkanmaalla

Koko Pirkanmaan hyvinvointialueella on nyt yhdenmukaiset palvelut. Se tietää Sastamalan omaishoitajille jopa satojen eurojen menetyksiä. Tällaiset ovat omaishoitajien tuet nyt Pirkanmaalla.

Kehitysvammaisen lapsensa omaishoitaja Mirka Virtanen ehdottaa, että omaishoidontuen kriteerit yhdenmukaistetaan Kelan myöntämän alle 16-vuotiaan vammaistuen kanssa.

17.1. 5:00

Aamulehti

Sastamalalainen Mirka Virtanen ottaa Minttu-tyttärensä syliin ja lapsi pääsee yhteen lempipuuhaansa. Hän kokeilee äitinsä kasvoja käsillään ja päristelee huulillaan poskia vasten. Lapsi on sokea ja vaikeasti kehitysvammainen, hän tarvitsee apua kaikissa toimissa.

”Meillä omaishoidontuen summa pienenee 204,40 euroa kuukaudessa, jos tukiluokka säilyy ennallaan. Tammikuussa tule tukea ollenkaan, syynä on maksatuspäivän muutos”, kertoo Virtanen. Virtanen saa II-luokan omaishoidontukea, koska käy töissä. Tyttären vammat oikeuttaisivat muuten III-luokan tukeen.

Todennäköinen yli 200 euron tuen menetys johtuu siitä, että Pirkanmaan hyvinvointialueen myötä kaikkien alueen kuntien tukisummat yhtenäistettiin. Kunnilla on vuosi aikaa tarkistaa tilanne.

Virtanen kritisoi, että tuki yhtenäistettiin alimman summan mukaan. Iso ongelma on myös, että virallinen tieto summan putoamisesta ja maksupäivän siirtymisestä tuli vasta joulukuussa.

Sastamalassa asuva perhe ei saa tammikuussa ollenkaan omaishoidon tukea. ”Kaikki maksukatotkin nollautuvat tammikuussa.”

”Luojalle kiitos, pystyn käymään palkkatöissä omaishoidon lisäksi, mutta niille joille omaishoidontuki on ainoa tulo, on tilanne katastrofi.”

Virtanen sanoo, että parin sadan euron pudotus tuntuu, koska elämä on budjetoitu tulojen mukaan. Hän pystyy käymään töissä, koska kehitysvammainen lapsi käy koulua ja on lisäksi aamu- ja iltapäivähoidossa. Hän lähtee kotoa arkiaamuisin 7.30 ja palaa 16.30.

Minttu vaatii kokoaikaista hoitoa, häntä ei voi jättää yksin.

Sunnuntai-illan rutiineihin kuuluu, että Mirka Virtanen laittaa koulussa viikon aikana tarvittavat lääkkeet valmiiksi.

Mikä?

Omaishoidon tuki Pirkanmaan hyvinvointialueella

Tukisummassa on kolme luokkaa:

I: 439,70 euroa

II: 726,60 euroa

III: 1 245,60 euroa

Aikataulu: aikaa muutosten tekemiseen on vuosi.

Maksupäivä: kuukauden viimeinen päivä, tuki maksetaan takautuvasti eli tammikuun palkkio 28.2.2023.

Tuet vuonna 2022 Pirkanmaan kunnissa

Tukiluokkia oli 2–4:

I luokka 423,61–508,29 euroa

II luokka 451–738 euroa

III luokka 708,65–1475,60 euroa

IV luokka 880,71–1745 euroa.

Muutoksia monessa kunnassa

Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Nyt kaikissa maakunnan 23 kunnassa on samanlaiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Aloitus on tuonut mukanaan muutoksia, koska aiemmin kunnilla oli keskenään erilaisia palveluita ja niiden myöntämisperusteissa eroja.

Aamulehti kysyi lukijoilta kokemuksia muutoksista. Vastauksia tuli 72. Esiin nousi etenkin muutokset omaishoidon tuessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryykin mukaan kriteerien yhtenäistäminen on aloitettu jo useampi vuosi sitten ja kunnat ovat eri vaiheissa, jo osittain tai kokonaan siirtyneet nyt myös hyvinvointialueelle hyväksyttyihin kriteereihin. Isoimpaan osaan asiakkaasta ei kohdistu muutoksia.

Omaishoidon tuen yhtenäistäminen tuo muutoksia käytäntöihin kuitenkin monessa pirkanmaalaiskunnassa. Esimerkiksi Akaassa, Urjalassa, Hämeenkyrössä, Juupajoella, Kihniössä, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Ruovedellä, Valkeakoskella ja Virroilla on ollut eri määrä maksuluokkia kuin hyvinvointialueen kolme luokkaa.

Sastamalassa palkkiosummat alenevat selvästi. Pienennystä on myös Lempäälässä, Pirkkalassa, Punkalaitumella ja Vesilahdessa. Muutos astuu voimaan sitä mukaa kuin asiakaskohtaiset arviot tehdään.

”Suora vertailu on hankalaa, koska muutoksia tulee eurojen lisäksi myöntämisperusteisiin. Osa nousee ylempään ryhmään,” sanoo Tryyki.

Esimerkiksi Sastamalassa I-ryhmän tuki on ollut 524 euroa, II-ryhmän 931 ja III-ryhmän 1 745 euroa kuukaudessa. Tuensaajia kunnassa on noin 270.

Pirkanmaan hyvinvointialueella yhdenmukaistettiin summien lisäksi myös maksatuspäivät. Sastamalassa tuki on maksettu omaishoitajille aiemmin kuluvan kuun viimeisenä päivänä, nyt tuki tulee tilille seuraavan kuun viimeisenä päivänä. Sastamalalaiset ovat saaneet joulukuun tuen 31.12., tammikuun rahat tulevat vasta helmikuun viimeinen päivä.

Kotona on paljon apuvälineitä, kuten sairaalasänky, pyörätuoli, sisäkäyttöön tarkoitettu pandatuoliksi kutsuttu pyörätuoli ja laskettelukelkka. Iso osa välineistä on saatu apuvälinekeskuksesta.

Perusteet samoiksi kuin Kelalla?

Mirka Virtasen mukaan monesti unohdetaan, että omaishoitajissa on myös työikäisiä lastaan tai puolisoaan hoitavia. Heidän tilanteensa on erilainen kuin eläkkeellä olevan omaishoitajan.

Esimerkiksi palkattomat vapaat vievät tuloja. Niitä tulee, koska esimerkiksi lapsen sairaalapäivinä äiti on palkattomalla vapaalla. Sairaalassa on oltava koko ajan joku läheinen lapsen tukena. ”Sairaalassa ei ole henkilökuntaa niin, että joku voisi olla lapsen vierellä. Häntä ei voi jättää hetkeksikään yksin.”

Virtanen sanoo, että tulee miettineeksi, täytyykö rakas lapsi laittaa laitokseen, kun ei ole enää varaa häntä kotona hoitaa. Hän kuitenkin pohtii, että eihän vammaisille ole hoitopaikkoja tarjolla, tilapäishoitokin perutaan henkilöstöpulan tähden monina kuukausina.

”Siksikin luulisi että omaishoitoa arvostettaisiin, kun ei kerran muitakaan hoitajia ole”, hän toteaa.

Mirka Virtanen ehdottaa, että lastaan hoitavalle omaishoidon tuki annettaisiin samoin perustein kuin Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuki. Se olisi yhtenäinen koko maassa ja selvitys tarvitsisi tehdä vain kerran.

Tampere ja Orivesi yhtenäistivät jo vuosi sitten

Tampereen ja Oriveden yhteisalueella tukea saa noin 1 600–1 700 omaishoitajaa. Heillä muuttuu vain maksupäivä, koska Tampere muutti myöntämisperusteet ja maksuluokat yhdenmukaisiksi 1.1. aloittaneen hyvinvointialueen kanssa jo vuosi sitten eli 1.1.2022.

Vuoden 2022 alussa yhteiset palkkioluokat ja toimintakäytännöt otettiin käyttöön myös Kuhmoisissa ja Lempäälässä. Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella muutettiin ennakkoon myöntämisen perusteet, mutta ei palkkioluokkia.

Omaishoidon tuen maksupäivä on Pirkanmaan hyvinvointialueella takautuvasti kuun viimeinen päivä. Tryykin mukaan kunnissa, joissa maksupäivän muutos on huomattava, tammi-helmikuun aikana asiakkaan anomuksesta palkkio voidaan maksaa samana maksupäivänä kuin aikaisemminkin.

Suurella osalla ennallaan tai parannusta

”Kolmella neljäsosalla asiakkaista tilanne pysyi ennallaan tai parani, alle neljäsosalle tulee heikennyksiä.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki sanoo, että omaishoidon tukien ja kriteereiden yhdenmukaistaminen Pirkanmaalla ei ollut yksinkertainen asia, koska kunnissa oli paljon vaihtelua. Joissain oli neljä maksuluokkaa, jossain vain kaksi.

Tryyki sanoo, että yhdenmukaistaminen ei tarkoita, että omaishoidon tuen kriteerit tiukkenevat. Kunnissa, joissa on ollut korkeammat tuet, niiden saamisen ehdot ovat yleisesti ottaen olleet kireämmät kuin hyvinvointialueella voimaan tulevat ehdot.

Omaishoitajat saivat kirjeen, jossa kerrottiin muutoksista joulukuussa. Tryyki sanoo, että aluehallitus päätti asiasta vasta loppuvuonna, eikä asiasta voitu tiedottaa sitä ennen.

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut