Nokian seurakunnan ex-talousjohtaja vaatii korvauksia yli 70 000 euron edestä – Vetoaa salaiseen sopimukseen, jonka seurakunta nyt toi julkisuuteen

Seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa katsoo, että seurakunta rikkoi sovintosopimusta, jonka myötä Pispa irtisanoutui. Sopimus kirjattiin aikanaan salaiseksi, mutta nyt seurakunta sanoo, että laillista salausperustetta ei ollut.

Nokian seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa (vas.) vaatii seurakunnalta korvausta sopimusrikkomuksesta. Nykyinen talousjohtaja Taina Tuohimaa pitää vaatimusta perusteettomana. Vt. kirkkoherra Mikko Sulander puolestaan toteaa, että Pispan ja seurakunnan välistä sopimusta ei olisi saanut salata.

1.12.2022 18:00 | Päivitetty 1.12.2022 23:16

Nokian seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa vaatii seurakunnalta korvauksia yli 70 000 euron edestä. Pispa perustelee vaatimustaan sillä, että seurakunta olisi rikkonut hänen kanssaan tekemäänsä sopimusta.

Kyseessä on sovintosopimus, jonka Pispa teki seurakunnan kanssa huhtikuussa 2021. Paperissa sovittiin Pispan irtisanoutumisesta ja sovintokorvauksesta, joka oli suuruudeltaan noin vuoden palkka. Sopimuksen myötä Pispa irtisanoutui talousjohtajan virasta.

Pispan mukaan seurakunta rikkoi sopimusta, kun teki muutaman viikon kuluttua sopimuksen solmimisen jälkeen tutkintapyynnön Pispan toiminnasta.

Pispa vetoaa sopimuksen kohtaan, jonka mukaan ”kummallakaan osapuolella ei ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia Heli Pispan virkasuhteeseen tai sen päättymiseen liittyen lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia vaatimuksia”.

Pispan mukaan on perusteltua väittää, että seurakunnalla ei ollut aikomusta omalta osaltaan noudattaa sopimusta ja että tutkintapyynnöllä rikottiin sovintosopimusta tietoisesti. Pispan mukaan tutkintapyynnön tarkoitus oli mustamaalata häntä, ja näin ollen sopimusrikkomus aiheutti Pispalle vahinkoa.

Tutkintapyyntö osoittautui aiheettomaksi. Poliisi päätti tämän vuoden keväällä, että että asiassa ei ole tapahtunut rikosta ja esitutkinta lopetetaan.

Lue lisää: Tutkintapyyntö Nokian seurakunnan ex-talousjohtajasta oli aiheeton – Heli Pispa: ”Jatkumoa ajojahdille ja julkiselle musta­maalaamiselle”

Seurakunnan vastaus

Nokian seurakunta tiedotti asiasta torstaina 1. joulukuuta. Seurakunnan talousjohtaja Taina Tuohimaa sanoo tiedotteessa, että ei näe perusteita korvauksen maksamiselle. Tuohimaan mukaan seurakunta on täyttänyt sopimusvelvoitteensa.

”Seurakunta maksoi sovintokorvauksen, kertyneet säästövapaat ja ylityötunnit sekä vapautti Pispan viranhoitovelvollisuudesta sopimuksen mukaisesti”, Tuohimaa sanoo tiedotteessa.

Tuohimaan mielestä asiassa sotketaan poliisille tehty tutkintapyyntö sopimusvelvoitteisiin. ”Vaatimuksessa sekoitetaan poliisille tehty tutkintapyyntö sopimusehtoon. Jos kirkkoneuvosto perustellusti on epäillyt viranhoidossa tapahtuneen toimivallan ylitys tai virkavelvollisuuden rikkominen, ei tutkintapyynnön tekemisestä poliisille voi poissulkea sopimuksella.”

Nokian kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessaan 7. joulukuuta Pispan vaatimusta. Esityksenä siis on, että seurakunta ei suostu vaatimukseen.

Pispa on pyytänyt vaatimukseensa kirjallista vastausta 8. joulukuuta mennessä. Hän kirjoittaa vaatimuksessaan, että jos asiassa ei synny sovintoa, hän joutuu harkitsemaan asian riitauttamista.

”Sopimus salattiin perusteetta”

Nokian seurakunta tiedottaa myös, että Pispan ja seurakunnan sopimus salattiin, mutta nyt seurakunnassa on tultu siihen tulokseen, että salassapidolle ei ollut laillisia perusteita.

Sopimuksessa salaamista perustellaan julkisuuslain 6 luvun 24 pykälän 18. kohdan perusteella. ”Osapuolet katsovat, että julkisyhteisön maineen ja viranhaltijan maineen näkökulmasta sopimus ja sen käsittely kirkkoneuvostossa on salassa pidettävä”, sopimuksessa kirjoitetaan.

Nokian seurakunnan vt. kirkkoherra Mikko Sulander sanoo, että salaamisperusteita ei kuitenkaan ole.

”[Lain] kohdassa, johon sopimuksessa vedotaan, puhutaan työmarkkinariidasta.”

Sulander kertoo, että vastaavanlaisesta tapauksesta on korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jossa katsottiin, että salaamisperustetta ei ole.

”Maine ei ole peruste salata asiakirjaa. Se, että asia on kiusallinen julkisyhteisölle, ei ole mikään salausperuste.”

Sulander toteaa, että sopimuksesta ei tee salaista myöskään se, että sopimuksessa kirjoitetaan sen olevan salainen.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Pispa: Tiedote tuli yllätyksenä

Nokian Uutiset tavoitti Heli Pispan puhelimitse ja pyysi kommenttia. Pispa totesi, että ei vielä voi kommentoida asiaa, koska ei ole tutustunut seurakunnan tiedotteeseen. Hän sanoi, että voi kertoa kantansa tutustuttuaan tiedotteeseen paremmin.

Myöhemmin Pispa kommentoi sähköpostitse, että seurakunta on sopimusrikkomuksellaan ja väärällä ilmiannollaan tai kunnianloukkauksella aiheuttanut hänelle sekä kustannuksia että mainehaittaa. Väärällä ilmiannolla tai kunnianloukkauksella Pispa viittaa tutkintapyyntöön, joka osoittautui aiheettomaksi.

Pispan mukaan on hämmentävää, että nyt seurakunta julkaisi tiedotteen hänen vaatimuksestaan.

”Tällainen tiedote on julkaistu, vaikka kirkkoneuvosto, jonka päätösvaltaan vaatimuksiin, neuvotteluesitykseen sekä asian julkisuudesta tai salassapidosta päättäminen kuuluu, ei ole vielä edes käsitellyt asiaa. Tarkoitus lienee muokata sekä yleistä että päätöksentekijöiden mielipidettä jo ennakkoon. Tämän puolesta puhuu sekin, että asianosaisena en tälläkään kertaa saanut mitään tietoa seurakunnan toimenpiteistä.”

Pispa sai kertomansa mukaan kuulla tiedotteesta, kun Nokian Uutiset pyysi häneltä kommenttia. Vuonna 2021 tehdystä tutkintapyynnöstä hän sai kertomansa mukaan kuulla, kun Aamulehden toimittaja soitti.

”Tutkintapyyntöä koskeva kirkkoneuvoston päätös oli salattu eikä sitä toimitettu edes minulle, vaikka olin asianosainen. Seurakunnan tulkinta julkisuuslaista ja salassapidosta tuntuukin vaihtelevan sen mukaan, mikä kulloisessakin tilanteessa on seurakunnan edun mukaista”, Pispa kirjoittaa.

Mitä tulee sopimuksen salaamiseen, Pispa kommentoi, että on omalta osaltaan kunnioittanut sopimuksen kaikkia kohtia, mukaan lukien salassapito ja se, että kummallakaan osapuolella ei ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia.

”Minulla on kuitenkin oikeus puolustautua toisen osapuolen esittämiä syytöksiä vastaan salassapidon estämättä.”

Täydennys 1.12.2022 kello 23.14: Lisätty juttuun Pispan kommentit.

Täsmennys 1.12.2022 kello 23.14: Jutussa luki alun perin, että seurakunta teki tutkintapyynnön pari viikkoa sovintosopimuksen kirjoittamisen jälkeen. Oikeampi ilmaisu on muutaman viikon kuluttua.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut