Kohuttu Loukonlahden asemakaavaehdotus on nyt nähtävillä Pirkkalassa

Loukonlahteen halutaan rakentaa lisää taloja ja sinne on suunnitteilla myös liikunta- ja urheilukeskus. Osa kuntalaisista vastustaa asemakaavan muutosta ja laajennusta.

Tältä Loukonlahti näyttäisi sitten, kun se on rakentunut nykyisen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen mukaisesti.

18.11. 8:01

Aamulehti

Loukonlahden asemakaavaehdotus on tullut nähtäville Pirkkalassa. Suunnittelualue sijoittuu Loukonlahden kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Kirkkokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun, idässä Pereentiehen, pohjoisessa Loukonlahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä Haikan kartanon puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien eteläpuolinen liiketontti.

Käytännössä alueelle tulee lisää taloja, jos asemakaavamuutos menee nykyisellään läpi. Asuintaloja on suunniteltu nykyistä lähemmäksi rantaa. Tällä hetkellä talojen ja rannan välissä on peltoaluetta. Alueelle on suunnitteilla myös liikunta- ja urheilukeskus.

Pirkkalan Loukonlahden asemakaavamuutosalue rajautuu etelässä Naistenmatkantiehen ja pohjoisessa Pyhäjärveen

Tiiviin rakentamisen suunnittelu on herättänyt kunnan asukkaissa vastustusta, ja asiasta on laadittu vetoomus, jossa puolletaan alueen väljempää rakentamista. Vetoomuksessa on tällä hetkellä 1 073 allekirjoitusta.

Vetoomuksen mukaan Loukonlahden asemakaavaluonnos on liian tiivis ja asutus suunniteltu liian rantaan. Huolenaiheena on, että alueen kauniit viher- ja virkistysalueet poistuvat. Loukonlahden läpi menee muun muassa Pyhäjärven ympäri kulkeva Pyhän lenkki.

Lue lisää: Maalaismaisemaan halutaan rakentaa satoja taloja Pirkkalassa: katso kuvapari ja suunnitelmat – Asukkaat keräävät nimiä väljemmän rakentamisen puolesta

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 16. joulukuuta asti. Kunnan tavoitteena on saada ensi vuoden syyskuussa ehdotus lautakunnan käsittelyyn.

Työn alla on vielä alueen katuympäristösuunnittelu sekä kaavataloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointityöt konsulttityönä.

Loukonlahti

Tällaista on tulossa

Kaava-alueen maapinta-ala: runsaat 40 hehtaaria.

Uusia asukkaita: noin 1 300 nykyisten noin 1 800 asukkaan lisäksi.

Uutta rakentamista: 300 kytkettyä ja erillispientalotonttia, 70 kerrostaloasuntoa ja 100–150 rivitaloon verrattavaa asuntoa.

Pientalot: kytkettyjä, 1–3-kerroksisia.

Tontit: saa tehdä 180 neliön perheasunnon, 70 neliön minitalon tai jotakin siltä väliltä.

Kaavamääräys: talojen ulkonäöstä määrätään vain, että julkisivulinjan on oltava kadun puoleisella reunalla ja talon kiinni naapurirakennuksessa.

Asuinkortteli: koostuu kytketyistä omakotitaloista, jossa asuinrakennukset sijoittuvat kadun reunaan ja pienet, asuntokohtaiset pihat kortteleiden sisäosaan. Lisäksi umpikortteleita ja korkeiden kaupunkipientalojen avoimia kortteleita.

Liikenne: kevyt liikenne keskiössä.

Ranta: 15–60 metrin puistokaistale.

Virkistysalue: liikuntapuisto kenttineen.

Haikan kartano: maakunnallisesti arvokkaat pellot ja metsä säilyvät.

Vetoomus: Loukonlahden väljemmän rakentamisen puolesta on allekirjoitettavissa internetissä ja luovutetaan yhdyskuntalautakunnalle 26. tammikuuta.

Lähteet: Loukonlahden kaavaseloste ja adressit.com

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut