Vene vaurioitui pahoin ja omistajalle tulee 15 000 euron lasku, kun Pyhäjärven pintaa laskettiin – Näin vastaa vakuutusyhtiö

Kun järven säännöstelylupaa noudatetaan, vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Vakuutusehtojen mukaan veneen on oltava turvallisesti kiinnitettynä tai ankkuroituna.

Juha Alén arvioi, että veneeseen tuli noin 15 000 euron vauriot.

18.11. 7:00 | Päivitetty 18.11. 13:07

Aamulehti

Lokakuun loppupuolella Pyhäjärven pinta kävi noin 16 senttiä pitkän ajan keskiarvon alapuolella. UPM Energystä kerrotaan, että vedenpinta oli tuolloin ajankohtaan nähden totuttua alempana, mutta vastaavalla korkeudella on oltu esimerkiksi toukokuussa. Pinnanvaihtelussa oli kyse luparajojen mukaan tapahtuvasta säännöstelystä.

Juha Alénin vene oli vedessä Vesilahden Sarvunlahdessa. Pyhäjärven pinnanvaihtelun vuoksi vene vaurioitui pahoin. ”Veneeni oli hakannut itsensä rikki kiviin ja upposi muutaman päivän kuluttua. Vene saatiin ylös vasta vapaapalokunnan avulla.”

Alénin mukaan tulossa on arviolta 15 000 euron lasku ja hänen mielestään säännöstelystä vastaava UPM Energy vähättelee tapahtunutta. Alénin vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole korvattava.

Vene oli vesillä Pyhäjärven Sarvunlahdessa lokakuun lopulla, jolloin vedenpinta vaihteli säännöstelyn vuoksi.

Alénista tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että vahingot jäävät vain hänen kärsittäväkseen. ”Miten olisin voinut varautua, kun asiasta ei saanut tietoa ennakkoon.”

Lue lisää: Pyhäjärven vedenpinta voi laskea poikkeuksellisella tavalla – Tässä syy: ”Järvi on kuin jättimäinen akku”

Lue lisää: Nyt maksetaan ennätysmäärä vakuutus­korvauksia: markkina­johtajalla menossa miljardin euron raja rikki – Näin iso osa päätyy lopulta maksuun

Lupaehtoja ei ole rikottu

Ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen UMP Energystä sanoo, että korvausvelvollisuutta ei ole, koska lupaehtoja ei ole rikottu.

UPM Energy säännöstelee Pyhäjärveä Melon voimalan kautta, voimalaa käyttää PVO-vesivoima oy. ”Moitteita ja valituksia tulee jonkun verran”, sanoo ympäristöpäällikkö Aaro Horsma PVO-vesivoimasta. ”Matalilla rannoilla jo viiden senttimetrin ero tuntuu.” Horsman mukaan korvausvaatimuksia tulee erittäin harvoin.

Järvien säännöstelyn syy on yleensä joko sähkön tuotanto vesivoimalla, tulvien estäminen tai sitten säännöstelyllä pyritään estämään veden laskeminen liian alas.

Vakuutusyhtiöt eivät korvaa normaalin säännöstelyn seurauksia veneille, koska säännöstelystä aiheutuvat vahingot eivät ole ennalta arvaamattomia.

Näin kerrotaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvasta ja Pohjantähti-vakuutusyhtiöstä.

Pohjola vakuutuksestakin sanotaan, että korvattavuuden yksi edellytys on, että vahinko on äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Ennalta tiedossa oleva säännöstely, joka saa aikaan säännöstelyrajojen puitteissa tapahtuvat vedenpinnan vaihtelut, ei välttämättä täytä kriteeriä. ”Vahingot käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti, joten ennakoivaa korvauspäätöstä ei voida antaa”, kerrotaan sähköpostivastauksessa.

Laitureita ja rantarakennelmia ei yleensä vakuuteta, eivätkä ne kuulu kotivakuutuksen piiriin.

Veneen oltava turvallisesti kiinnitetty

Vakuutusyhtiöillä on hieman erilaisia ohjeita veneen säilyttämiseksi, turvallinen paikka on mainittu sekä Turvalla, Pohjolalla että Pohjantähdellä.

Kun venettä ei käytetä, sen on oltava turvallisesti kiinnitettynä tai ankkuroituna. Lisäksi venettä on käytävä katsomassa säännöllisesti.

Turvan ohjeissa mainitaan, että veneen on oltava tarpeellisen valvonnan alaisena.

Maissa vene on sijoitettava venepukkien tai -telineiden päälle niin, ettei se pääse kaatumaan, liikkumaan tai muuten vahingoittumaan.

Pohjantähden ohjeissa on, että maissa säilytettäessä vene on vedettävä metri ylös vesirajasta.

Pohjolan mukaan veneen säilytyssuojan ja pressujen on kestettävä sään aiheuttamat rasitukset. Veneen, säilytyssuojan ja -pressujen kuntoa on valvottava riittävän usein ja niiden päälle kertynyt lumi ja jää on poistettava.

Juha Alén sanoo, että hänestä tuntuu epäoikeudenmukaiselta, jos kaikki korjauskulut jäävät hänen maksettavakseen.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut