Työt vanhalla kultakaivoksella Ylöjärvellä ovat nyt valmiit, urakka maksoi yli 1,5 miljoonaa arvioitua vähemmän

Puhdas maa-aines saatiin läheiseltä tietyömaalta, mikä pienensi kustannuksia.

Entisen Haverin kultakaivoksen maat on nyt saatu kunnostettua. Kuvassa alue näkyy syyskuun lopulla vuonna 2021.

21.10. 16:16

Aamulehti

Ylöjärvellä on saatu valmiiksi Haverin entisen kultakaivoksen kunnostustyöt. Alueella on peitetty pilaantunut maa puhtailla maamassoilla. Työt kestivät reilun vuoden eli arvioitua lyhyemmän ajan. Ely-keskus tiedotti töiden valmistumisesta 13. lokakuuta.

Kaivoksen entinen rikastushiekka-alue peitettiin tiiviillä, vettä riittävän huonosti läpäisevällä maa-aineksella. Pilaantumatonta maata tuotiin 13 hehtaarin alueelle kaikkiaan noin 400 000 kuutiota.

Lue lisää: Näin Haverin rikastushiekka-alue täyttyy nopeasti puhtaalla maa-aineksella Ylöjärvellä – kuvat näyttävät muutoksen alueella

”Peittorakenteen sekä rakennettujen ojastojen ja salaojien avulla voidaan ehkäistä sadevesien pääsyä rikastushiekkaan ja edelleen hapanta, metallipitoista valumaa järveen”, sanoo projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Pyötsiä työskentelee valtakunnallisessa Kajak-hankkeessa, jossa selvitetään ja tarvittaessa kunnostetaan kaivannaisjätealueita ympäri Suomen. Ylöjärven Viljakkalassa sijaitseva Haveri on ensimmäinen kunnostettu kohde.

Mitä?

Tästä on kysymys

Ylöjärven kaupungin ottamassa ilmakuvassa alue näytti tältä 2. heinäkuuta 2021.

Haverin rikastushiekka-alueen sulkeminen ja kunnostaminen perustuu Pirkanmaan ely-keskuksen koordinoimaan Kajak-hankkeeseen, jolla pyritään selvittämään kaikkiaan 19:n vakavaa haittaa tai uhkaa aiheuttavan vanhan kaivosalueen kunnostamismahdollisuudet.

Haverin kunnostaminen on ensimmäinen, jota lähdetään toteuttamaan käytännössä.

Viljakkalan Haverin kaivosalueella on 18,7 hehtaarin suuruinen rikastushiekan jätealue, joka sisältää rikastushiekkaa noin 1,4 miljoonaa tonnia.

Alueesta peitetään puhtailla mailla nyt 13,4 hehtaaria.

Kustannukset alittuivat

Hankkeessa hyödynnettiin läheisen valtatie 3:n työmaalta kaivettua puhdasta maa-ainesta, jonka maalaji oli peittorakenteeseen sopivaa, heikosti vettä läpäisevää silttiä.

Kustannusarvion 5,6 miljoonaa euroa alittui. Kustannukset jäivät alle 4 miljoonan euron.

”Valtatiehanke ja maamassojen kierrätys mahdollistivat Haverin hankkeen toteuttamisen kustannustehokkaasti. Maksoimme vain maa-aineksen lisääntyneestä kuljetusmatkasta”, sanoo Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara.

Ilman Valtatie 3:n hanketta kunnostamiseen tarvittava maa-aines olisi pitänyt ottaa muualta.

Tarkkailu jatkuu vuosia

Kaupunki tarkkailee maamassojen pysyvyyttä muun muassa kuvauskoptereilla. Odotettavissa on, että alussa peittorakenne painuu ja eroosio vaikuttaa rakenteeseen.

Jälkiseuranta jatkuu useiden vuosien ajan, sillä vesi liikkuu maaperässä hitaasti. Kunnostuksen vaikutukset esimerkiksi Kirkkojärveen näkyvät vasta ajan kuluessa.

Järvestä, ojista ja pohjavedestä otetaan näytteet kahdesti vuodessa.

Tavoite on, että alueelle saadaan järjestettyä kunnostetulle rakenteelle sopivaa toimintaa. Useita ehdotuksia on tullut, mutta ratkaisua ei vielä ole tehty.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut