Puoluerajat ylittävä valtuustoaloite vaati kiistellyn moottoritieoikaisun hylkäämistä Lempäälässä ja Pirkkalassa: ”Haiskahtaa pikkuisen menneisyydeltä”

Päätös Puskiaisten moottoritiehankkeesta lepää ely-keskuksen ja valtion käsissä, mutta valtuustoaloite pyrkii tuomaan paikallisdemokratian ääntä päätöksentekoon. Vaakakupissa painavat luontoarvot ja elinkeinoelämän tarpeet.

Pirkanmaan ely-keskus päätti syyskuussa kolmostien moottoritiehankkeen jatkamista uuden oikaisutien eli niin kutsutun Puskiaisten oikaisun pohjalta. Uusi ratkaisua kritisoiva Tampereella ja ympäryskunnissa jätettävä valtuustoaloite pyrkii vastustamaan hanketta.

22.10. 7:25

Aamulehti

Kiisteltyä kolmostien oikaisua eli Pirkkalan ja Lempäälän välille kaavailtua moottoritiehanketta vastustetaan nyt uudella valtuustoaloitteella.

Pirkanmaalaisten vihreiden valtuutettujen alulle panemassa aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki esittäisi hankkeen hylkäämistä, kun se antaa lausuntonsa hankesuunnittelusta vastaavalle Pirkanmaan ely-keskukselle.

Aloitteen tarkoituksena on saada paikallisdemokratiaa mukaan hankkeen päätöksentekoon, sanoo aloitteen alullepanija ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio (vihr.).

”Tätä asiaa ei ole käsitelty missään kaupungin- tai kunnanvaltuustossa koko kaupunkiseudulla, vaan asiaa on viety eteenpäin vain viranhaltijoiden päätöksillä.”

Lue lisää: Moottoritieoikaisu Lempäälästä Pirkkalaan varmistui – Näin moottoritie ja uusi kehätie kulkisivat

Aloite on tarkoitus jättää Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa tulevana maanantaina 24. lokakuuta sekä Pirkkalan, Lempäälän, Ylöjärven, Nokian ja Kangasalan valtuustoissa loka-marraskuun aikana.

Investointirahoille nähdään parempaakin käyttöä

Moottoritiehanke on aloitteen mukaan ristiriidassa ympäristöarvojen kanssa, joihin Pirkanmaa ja sen kunnat ovat sitoutuneet. Valtion rajallisia investointipanostuksia tulisi keskittää nykyisten tielinjausten hoitoon sekä raide- ja joukkoliikenteen kehittämiseen, aloitteessa linjataan.

Suunniteltujen tiehankkeiden kokonaishinta on nykykustannuksilla arviolta 185 miljoonaa euroa, josta tieoikaisun osuus olisi 120 miljoonaa.

”Jos saamme kaikki kaupunkiseudun kunnat vastustamaan ely-keskuksen hanketta, olisi todella erikoista, jos valtio vastoin kuntien tahtoa haluaisi edelleen ajaa hanketta.”

Päätösvalta hankkeessa ei ole kunnanvaltuustoissa, vaan päätöksen hyväksyy lopulta ely-keskuksen yleissuunnitelman pohjalta liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kritiikkiä saa myös ely-keskuksen hankkeen perusteena käyttämä mallinnus, joka ei aloitteen mukaan ota huomioon panostuksia joukkoliikenteeseen.

Mustakallion mukaan investointirahat tulisikin suunnata erityisesti lähijunaverkostoon.

”Tällä rahalla saisimme kattavan seisakeverkoston ja junia kulkemaan tiheästi koko Tampereen kaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.”

Mikä?

Kolmostien kehittämishanke

Pirkanmaan ely-keskus suunnittelee valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista. Tarkoituksena on kehittää kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä.

Hankkeessa arvioitiin alunperin neljää vaihtoehtoa. Ely-keskus päätyi 14. syyskuuta vaihtoehtoon, jossa hanketta jatketaan kokonaan uuden oikaisutien rakentamisen pohjalta.

Toinen vaihtoehto perustui nykyisen valtatie 3:n merkittävään perusparannukseen Lempäälän Marjamäestä Pirkkalaan. Vaihtoehtoina oli myös valtatie 3 säilyttäminen ennallaan sekä pienten parantamistoimenpiteiden tekeminen.

Seuraavana vuorossa on yleissuunnitelman laatiminen, jonka on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2023. Tamperetta ja ympäryskuntia kuullaan jälleen yleissuunnitelmavaiheessa.

Moottoritiehanke hiertää muissakin kuin vihreissä

Äänekkäimmin oikaisuhanketta ovat vastustaneet vihreät, mutta kriittisiä ääniä on muistakin puolueista, ainakin Tampereella.

Luontoarvot nousevat esille valtuustossa yli puoluerajojen, sanoo valtuutettu Leena Kostiainen (kok.), joka on yksi aloitteen allekirjoittajista.

”Kyllä tämä varmasti jakaa mielipiteitä koko valtuustossakin. Luonnon monimuotoisuus nähdään tärkeänä asiana, mikä on tullut muissakin keskusteluissa esiin.”

Hänen mukaansa saavutetut hyödyt suhteessa luonnolle aiheutuneisiin haittoihin ja hankkeen korkeaan hintaan eivät ole oikeassa suhteessa.

”Tällainen moottoriteiden rakentaminen haiskahtaa pikkuisen menneisyydeltä. Valtion rahoja tulisi ennemmin suunnata raideliikenteeseen.”

Kokoomuksen valtuustoryhmässä yhtenäistä kantaa asiaan ei ole muodostettu, ja Kostiaisen mukaan mielipiteet ovat jakautuneet.

Vasemmistoliitossa suositaan joukkoliikennettä

Myös vasemmistoliiton ryhmässä suhtautuminen hankkeeseen on nihkeää. Lähiluonnosta ja yhtenäisen metsäalueen säilymisestä ollaan huolissaan, sanoo aloitteen allekirjoittanut Mikko Aaltonen (vas.).

”Ei meidän ryhmässä kukaan ole erityisen innoissaan tästä Puskiaisten oikaisusta, mutta virallista kannanmuodostusta ei ole ryhmässä tehty.”

Hän nostaa niin ikään esille hankkeen korkeat kustannukset, ja toivoo vaihtoehdoksi joukkoliikenteen lisäämistä.

”Näen uhkana, että tämän hankkeen myötä autoliikenne lisääntyy, ja jälleen kerran Tampereen seudulla tehdään liikennejärjestelyjä yksityisautoilun näkökulmasta.”

Elinkeinoelämän etu painaa vaakakupissa

Kunnat lausuvat hankkeesta seuraavan kerran yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Aiemmin kuntia kuultiin hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Esimerkiksi Pirkkalan kunnanhallituksen aiemmin tänä keväänä antaman lausunnon mukaan viher- ja virkistysalueiden estevaikutuksia tulisi minimoida, mikäli oikaisuun päädytään.

Lausunnon mukaan se edellyttäisi korkeatasoista vihersiltaratkaisua, mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tunnelia, jotta nykyinen metsäinen yhteys osin säilyisi koskemattomana.

Toisaalta lausunnossa tuotiin esiin oikaisun merkitys esimerkiksi seudun ja kunnan kasvulle sekä elinkeinoelämälle ja tärkeiden työpaikka-alueiden toteuttamiselle.

Käytännössä hyödyt elinkeinoelämälle näkyisivät Pirkkalan pormestarin Marko Jarvan (kok.) mukaan esimerkiksi lisääntyvissä yritystonteissa, joista on kunnassa pulaa.

”Yhtenä kunnan tulonlähteinä toimivat yritykset, jotka toimivat kunnan alueella, maksavat yhteisöveroa ja työllistävät ihmisiä.”

Päätöksen oikaisusta tekee lopulta valtio, korostaa Jarva. Elinkeinoelämän tarpeet ja luontoarvot painavat kunnan näkökulmasta molemmat vaakakupissa.

”Ainahan rakentaminen on jossain määrin luonnon kanssa ristiriidassa. Toisaalta hyvinvoiva kunta pystyy paremmin huolehtimaan ympäristötekijöistä.”

Lue lisää: Pirkanmaan vihreät heräsi vastustamaan Puskiaisten oikaisua – miksi vasta nyt?

Lue lisää: Puskiaisten puhallus oikaisee takaisin menneisyyteen – sellaisiakin vaihtoehtojakin olisi, joissa tärkeät viheralueet säästyisivät

Lue lisää: Ymmärretäänkö Kolmostien oikaisun mahdolliset vaikutukset todella – kyse on paljon suuremmasta asiasta kuin pelkästä moottoritiestä

Lue lisää: Kuvat: Moottoritieoikaisun vastustajat kokoontuivat mielenilmaukseen Tampereen keskustassa – ”Ainutlaatuinen luontohelmi, jota ollaan vetämässä moottoritien alle”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut