Ylöjärven Shell ei saa jatkaa toimintaansa nykyisellä tontillaan – Pohjavesien pelätään vaarantuvan

Huoltoasemaa pyörittävän St1-ketjun aikeet mittarikentän isosta remontista eivät vakuuttaneet Ylöjärven ympäristölautakuntaa. Se epäsi huoltoasemalta ympäristöluvan.

23.9. 17:01 | Päivitetty 26.9. 13:54

Aamulehti

Vaasantien varressa Ylöjärvellä toimiva Shell-huoltoasema ei saa jatkaa toimintaansa nykyisellä paikallaan, jos Ylöjärven ympäristölautakunnan keskiviikkona tekemä päätös jää voimaan.

Ympäristölautakunta katsoo, ettei huoltoasemalle voida myöntää ympäristölupaa, koska toiminta voi vaarantaa Ylöjärvenharjun pohjavesialueen. Lautakunta arvioi, että onnettomuustilanteessa tai suojarakenteiden tai hälytysjärjestelmien pettäessä polttoainevuodot voivat kulkeutua nopeasti pohjaveteen.

Huoltoaseman toiminnasta vastaava St1-ketju voi vielä valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. St1-ketjusta ei haluttu kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

Maaperässä ei todettu haitta-aineita

Vanha Vaasantien ja valtatie 12:n välissä Ylöjärven Elovainiossa toimiva Shell- huoltoasema on tähän asti toiminut ilman ympäristölupaa, vaikka se sijaitsee pohjavesialueella. Sillä on ollut voimassa vain vuonna 1988 myönnetty sijoituspaikkalupa. Vielä vuonna 2002 Ylöjärven ympäristölautakunta katsoi, ettei asema tarvitse ympäristölupaa.

Jakeluasema sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle, Hämeenkyröön, Tampereelle ja Nokialle ulottuvalle Ylöjärvenharjun pohjavesialueelle. Asema ei kuitenkaan ole pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella eikä kuulu vedenottamoiden valuma-alueisiin. Huoltoaseman tontilla tehtiin kolme vuotta sitten maaperätutkimus eikä maaperässä todettu polttoaineen jakeluun liittyviä haitta-aineita.

Huoltoaseman ympäristölupahakemukseen lausunnon antaneista Pirkanmaan ely-keskus ja Pirkanmaan pelastuslaitos eivät puolla ympäristöluvan myöntämistä. Terveydensuojeluviranomainen Pirteva, Ylöjärven kaupungin kaavoitustoimi ja Ylöjärven Vesi eivät vastusta luvan myöntämistä, kunhan tietyt ehdot ja varotoimet täyttyvät.

Huoltoaseman tontilla on nyt tankkauspisteet raskaalle liikenteelle ja kuluttajille, kahvilaravintola, myymälä sekä autojen pesu- ja huoltohalli. Asema työllistää noin 20 henkeä.

Huoltoasema aikoo uusia mittarikentät

Shell-huoltoaseman toimintaa pyörittävä St1 lupaa ympäristölupahakemuksessaan, että jakeluaseman koko polttoainejärjestelmä uusitaan niin, että se vastaa 1.-luokan pohjavesialueella sijaitsevalle jakeluasemalle asetettuja vaatimuksia eikä ympäristöhaittaa synny. Nykyiset mittarikentät on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi raskaan liikenteen jakeluasema maanpäällisellä säiliöllä. Alue varustetaan standardien mukaisilla pohjavesisuojausrakenteilla. Lisäksi asennetaan urealisäainekontti. Hakija lupaa tarvittaessa kunnostaa maaperän purettavien jakelulaitteiden alueelta.

Nykyisin alueella on kuusi maanalaista polttonestesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 99 kuutiota. Lisäksi jakeluasemalla on 4 000 litran maanpäällinen AdBlue-säiliö.

Pohjavesi muutaman metrin syvyydessä

Pirkanmaan ely-keskus huomauttaa lausunnossaan, että nykykäsityksen mukaan jakeluasemat pitää ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Ely-keskus toteaa, että pohjaveden pinta on Ylöjärven Shell-huoltoaseman alueella lähellä maanpintaa, noin 3,5– 5,5 metrin syvyydessä. Sen mukaan jakeluaseman alueella ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ole lainkaan pohjavettä suojaavia geologisia rakenteita, vaan maaperä on jakeluaseman alueella vettä hyvin läpäisevää hiekkaa.

Ely-keskus muistuttaa, että EU-tuomioistuimen linjauksen mukaan kansalliset viranomaiset eivät voi myöntää lupaa hankkeelle, joka heikentää tai vaarantaa pohjaveden tilan. Ely-keskus myös kirjoittaa korkeimman hallinto-oikeuden useasti todenneen jakeluasemia koskevissa ratkaisuissaan, etteivät mitkään tekniset ratkaisut yksinään riitä suojaamaan pohjavettä herkissä kohteissa.

Pirkanmaan pelastuslaitoskin katsoo, että kemikaaliturvallisuuslain mukaan tuotantolaitosta ei ilman erityistä syytä saa sijoittaa vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle, eikä sen mielestä tällaista painavaa syytä ole Ylöjärven Shell-huoltoasemalla.

Pälkäneellä sijaitseva Nesteen Aapiskukko-huoltoasema voitti vastaavanlaisen kiistan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja sai luvan avata tankkauspisteensä uudelleen viime vuonna. Tankkauspisteet avattiin elokuussa 2022. Korkein hallinto-oikeus tarkensi ympäristöluvan määräyksiä ja katsoi, että riski pohjaveden pilaantumisesta jää pieneksi, koska jakeluasema sijaitsee pohjavesimuodostuman reunalla ja pohjavesivirtaus suuntautuu muualle kuin pohjavesialueen ytimeen.

Lue lisää: KHO palautti Pälkäneen Aapiskukon polttoaineen jakeluluvan – ”Oikeus ja järki voittivat”

Lue lisää: Perinteinen huoltoasema Pirkanmaalla saa taas myydä polttoainetta puolentoista vuoden tauon jälkeen – Aapiskukon pumput käyttöön torstaina

Täsmennys 26.9.2022 kello 13.53: Täsmennetty jutun viimeiseen kappaleeseen, että Aapiskukko sai luvan avata tankkauspisteensä uudelleen viime vuonna, mutta ne avattiin tämän vuoden elokuussa. Aiemmin jutusta saattoi saada käsityksen, että tankkauspisteet avattiin uudelleen viime vuonna.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut