Pirkanmaan vihreät heräsi vastustamaan Puskiaisten oikaisua – miksi vasta nyt?

Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja Amu Urhonen toteaa, että ely-keskuksen lausunto paljasti moottoritieoikaisun dramaattiset ympäristövaikutukset ja hinnan, joka kuuden minuutin ajansäästöstä maksettaisiin.

Puskiaisten oikaisua vastustava ryhmä kokoontui Pirkanmaan ely-keskuksen eteen osoittamaan mieltään 14. syyskuuta

16.9. 18:38

Aamulehti

Pirkanmaan vihreät vaatii Pirkkalan ja Lempäälän välisen virkistysmetsän ja ekologisen käytävän säilyttämistä nykyisellään. Yhdistys katsoo, että alue pitäisi rakentamisen sijaan muuttaa luonnonsuojelualueeksi.

Vihreiden mielestä kaupunkien on irtauduttava Puskiaisten moottoritieohitussuunnitelmasta ja 2-kehän rakentamisesta. Pirkanmaan ely-keskus on päättänyt, että valmistelua jatketaan moottoritiesuunnitelmien pohjalta, mutta se ei vihreiden mukaan tarkoita, etteivätkö kunnat voisi päättää asiassa toisin.

Vihreiden kannanotossa todetaan, että toteutuessaan moottoritie rikkoisi laajan yhtenäisen alueen. Hajanaisten pienempien alueiden luonto- ja virkistysarvo on vain murto-osa nykyisestä. Pirkanmaan vihreät on huolissaan erityisesti lajiston moninaisuuden dramaattisesta vähenemisestä, joka on väistämättä edessä, jos suunnitelma toteutuu.

Vihreiden mukaan suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu rakentamisvaiheen päästöjä, jotka ovat huomattavat. Mukaan ei ole laskettu myöskään kuntien muita suunnitelmia alueen käytölle.

Ohitusmoottoritietä on perusteltu lisääntyvän autoilun sujuvoittamisella. Laskelmien mukaan suunnitelma nopeuttaisi automatkaa kuudella minuutilla. Näin vähäinen ajansäästö ei vihreiden mielestä ole riittävä syy luonnon tuhoamiselle. Moottoritien sijaan Pirkanmaan vihreät kannattaa joukkoliikenteen vahvistamista ja nykyisen valtatie 3:n parantamista.

Lue lisää: Moottoritieoikaisu Lempäälästä Pirkkalaan varmistui – Näin moottoritie ja uusi kehätie kulkisivat

Miksi vasta nyt?

Herää kysymys, miksi Pirkanmaan vihreät heräsi vastustamaan suunnitelmia vasta nyt eikä jo siinä vaiheessa, kun maakuntakaavaa valmisteltiin.

Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja Amu Urhonen huomauttaa, että Pirkanmaan vihreiden yhdistys on eri asia kuin maakuntavaltuustoryhmä. Urhosen käsityksen mukaan vihreät suhtautuivat Puskiaisten oikaisuun kriittisesti jo maakuntakaavaa tehtäessä, mutta muut puolueet kannattivat suunnitelmia.

”Paukut päätettiin käyttää siihen, että tuodaan myöhemmässä vaiheessa esille muita vaihtoehtoja. Se, että maakuntakaavassa on varaus ja mahdollisuus moottoritien oikaisulle ei tarkoita sitä, että se tehdään. Ajatus oli varmasti se, ettei prosessi ole kaavan myötä vielä lopullinen.”

Urhonen toteaa, että maakuntakaavan yhteydessä keskustelussa on ollut eri vaihtoehtoja, joiden etuja ja haittoja on punnittu myös ely-keskuksessa. Vielä viime vaiheessa Puskiaisten oikaisun vaihtoehtona on ollut nykyisen moottoritieosuuden leventäminen Tampereen Lakalaivan ja Lempäälän Kuljun välillä tai moottoritien kevyt parantaminen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Urhonen korostaa myös sitä, että hankkeen rahoitus on edelleen täysin auki. ”Valtiokaan ei ole vielä myöntänyt rahoitusta ohitustiehen, joten keskusteluja pitää vielä käydä.”

Urhosen mukaan ely-keskuksen lausunto oli olennainen ja selvensi monia asioita. ”Sitä lausuntoa ei voi pyytää, joten ehkä sitä haluttiin odottaa. Lausunnossa puollettiin ohitustietä, mutta siinä tuotiin myös esille monia hyödyllisiä faktoja lopullisen päätöksen kannalta.”

Esimerkkinä Urhonen mainitsee hankkeen ympäristövaikutukset ja tarkan matka-ajan, joka oikaisun avulla säästyisi.

Tausta

Tieoikaisu murjoo luontoa

Pirkanmaan ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi YVA-menettelyn yhteysviranomaisena huhtikuussa lausunnon eli perustellun päätelmän suunnitellusta tiehankkeesta.

Päätelmän mukaan ”hankevaihtoehto 1 (moottoritien oikaisu + 2-kehä) on luontovaikutusten osalta selvästi haitallisin vaihtoehto”.

”Merkittävimmät luontovaikutukset liittyvät yksittäisten tunnistettujen luontoarvokohteiden lisäksi oleellisesti laajan, pitkälle rakentamattoman metsäalueen ja sen luontoarvokohteiden muodostaman luontokokonaisuuden pirstoutumiseen ja ekologisten yhteyksien heikentymiseen kokonaisuutena.”

Lausunnossa kritisoidaan uusien teiden mahdollistamaa liikennesuoritteen kasvua ja sen haitallisia ilmastovaikutuksia, melu- ja estevaikutuksia sekä kulkuyhteyksien katkeamista.

”Uudet väylähankkeet ja niihin liittyvä maankäyttö muuttavat laajat virkistyskäytössä olevat metsäalueet suurelta osin rakennetuksi ympäristöksi”, päätelmässä summataan.

Lisäksi huomioidaan hiilinielujen eli metsäpinta-alan väheneminen sekä viher- ja metsäalueiden merkitys ihmisten terveydelle ja elinympäristön viihtyvyydelle.

”Vaihtoehdon 1 linjaus kulkee Keskisenkulman vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan poikki, ja tähän on jatkosuunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota”, lausunto toteaa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut