Moottoritieoikaisu Lempäälästä Pirkkalaan varmistui – Näin moottoritie ja uusi kehätie kulkisivat

Poikittaisliikennettä hyödyttävälle 2-kehätielle valittiin eteläinen reittivaihtoehto Pirkanmaan ely-keskuksen esityksen mukaisesti.

Tieoikaisun rakentaminen herättää ristiriitaisia tunteita asukkaissa ja alueen käyttäjissä. Moottoritien ”varoitusmerkki” löytyy jo nyt Pirkkalan Toivioon kulkevalta sähkölinjalta.

14.9. 14:14

Kolmostien perusparannus aiotaan toteuttaa rakentamalla uusi moottoritien oikaisu Pirkkalan ja Lempäälän välille.

Hankkeeseen sisältyvät nykyisen valtatien parantaminen Marjamäestä Kuljuun sekä 2-kehätie eli poikittainen tieyhteys Lempäälän Sääksjärveltä Tampere-Pirkkalan lentokentälle.

Aamulehti kertoi perjantaina 9. syyskuuta tiesuunnitelman etenemisestä ratkaisuvaiheeseen.

Lue lisää: Kiistelty moottoritien oikaisu halutaan rakentaa Lempäälästä Pirkkalaan – valmistelussa ratkaiseva käänne: ”Ei ole tullut esiin mitään estettä”

Uusien yhteyksien linjauksista ja jatkosuunnittelun käynnistämisestä päätti keskiviikkona Tampereella kokoontunut hankkeen ohjausryhmä. Siihen kuuluvat Pirkanmaan ely-keskus, alueen kunnat, Pirkanmaan liitto, Väylävirasto, Finnavia ja Satakunnan lennosto.

”Ryhmässä käytiin laaja ja hyvähenkinen keskustelu. Sen pohjalta Pirkanmaan ely-keskus linjasi, että jatkosuunnittelu käynnistyy vaihtoehdon 1 pohjalta. Tähän ratkaisuun kuuluvat valtatie 3:n uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta”, ely-keskuksen ylijohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Sammallahti vahvistaa.

Lue lisää: Mitä kunnat ajattelevat suunnitellusta moottoritien oikaisusta Lempäälästä Pirkkalaan? – Hanketta vastustaa adressissa yli 5 400 allekirjoittajaa

Liikenne-edut korostuvat

Ennen kokousta vaihtoehtoina olivat vielä nykyisen moottoritieosuuden leventäminen Tampereen Lakalaivan ja Lempäälän Kuljun välillä (VE 2) tai moottoritien kevyt parantaminen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi (VE 0+).

Ohjausryhmässä käytiin läpi tiehankkeen YVA-selostuksesta saatu perusteltu päätelmä sekä selostuksesta saadut kuntien ja muiden tahojen lausunnot ja niiden sisältö.

Ohjausryhmä perustelee ratkaisua valtakunnallisen päätieverkon kehittämisellä ja Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 toteuttamisella. Ryhmän näkemyksen mukaan Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi hankevaihtoehtoa 1.

Valittu vaihtoehto osoittautui liikenteellisistä vaikutuksiltaan selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta. Valittu ratkaisu nähtiin parhaaksi myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

”Läntisellä ohitustiellä liikkuu jo nyt 4000-5000 raskasta ajoneuvoa päivässä. Osuus on tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille. Aikasäästöt lyhentävät myös matkaketjuja ja laskevat kustannuksia”, Sammallahti perustelee.

2-kehä kulkisi läpi suositun retkeilyalueen Kaitajärven (vas.) ja Pulkajärven (oik.) välistä. Arkistokuva elokuulta 2021.

Lue lisää: Ymmärretäänkö Kolmostien oikaisun mahdolliset vaikutukset todella – kyse on paljon suuremmasta asiasta kuin pelkästä moottoritiestä

Suunnitelma valmis 2023

Oikaisutien jatkosuunnittelu käynnistyy yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan valittuja tievaihtoehtoja. Erityisesti luvataan keskittyä uusien teiden haitallisten vaikutusten lieventämiseen.

”Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistamisen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa”, ohjausryhmä viestittää.

Yleissuunnitelmavaiheeseen kuuluu vuoropuhelua ja yleisötilaisuuksia alueen asukkaiden ja käyttäjien kanssa.

Yleissuunnitelma valmistuu tavoitteen mukaan loppuvuodesta 2023, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Hankkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään yleissuunnitelmaa seuraavassa tiesuunnitelmavaiheessa.

Pirkkala pysyy kannassaan

Kolmostien oikaisua on kritisoitu ankarasti sen luonnolle ja virkistyskäytölle aiheuttamien haittojen takia. Tiehanketta vastaan on kerätty yli 5 000 ihmisen allekirjoittama adressi.

Ennen ohjausryhmän kokousta tien vastustajat ja ympäristöväki osoittivat Tampereella mieltään oikaisua vastaan.

Kunnista kriittisin on ollut Pirkkala, jossa kunnanhallitus asettui keväällä äänin 6–4 kannattamaan nykyisen moottoritien turvallisuuden, välityskyvyn ja meluntorjunnan kehittämistä oikaisuväylän rakentamisen sijaan. Ohjausryhmän kokouksessa Pirkkala jäi vähemmistöön, mutta kaikkia kortteja ei välttämättä ole vielä katsottu.

”Vein kokoukseen kunnanhallituksen linjauksen, joka on edelleen selkeä ja kaikkien tiedossa. Esitämme omat kantamme seuraavaksi yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä”, Pirkkalan kunnan kansliapäällikkö Jaakko Joensuu sanoo.

Uusien tieyhteyksien hinnaksi on nykykustannuksilla laskettu 185 miljoonaa euroa. Rakentamiseen päästäisiin ehkä 2030-luvun alussa.

Tausta

Tieoikaisu murjoo luontoa

Pirkanmaan ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi YVA-menettelyn yhteysviranomaisena huhtikuussa lausunnon eli perustellun päätelmän suunnitellusta tiehankkeesta.

Päätelmän mukaan ”hankevaihtoehto 1 (moottoritien oikaisu + 2-kehä) on luontovaikutusten osalta selvästi haitallisin vaihtoehto”.

”Merkittävimmät luontovaikutukset liittyvät yksittäisten tunnistettujen luontoarvokohteiden lisäksi oleellisesti laajan, pitkälle rakentamattoman metsäalueen ja sen luontoarvokohteiden muodostaman luontokokonaisuuden pirstoutumiseen ja ekologisten yhteyksien heikentymiseen kokonaisuutena.”

Lausunnossa kritisoidaan uusien teiden mahdollistamaa liikennesuoritteen kasvua ja sen haitallisia ilmastovaikutuksia, melu- ja estevaikutuksia sekä kulkuyhteyksien katkeamista.

”Uudet väylähankkeet ja niihin liittyvä maankäyttö muuttavat laajat virkistyskäytössä olevat metsäalueet suurelta osin rakennetuksi ympäristöksi”, päätelmässä summataan.

Lisäksi huomioidaan hiilinielujen eli metsäpinta-alan väheneminen sekä viher- ja metsäalueiden merkitys ihmisten terveydelle ja elinympäristön viihtyvyydelle.

”Vaihtoehdon 1 linjaus kulkee Keskisenkulman vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan poikki, ja tähän on jatkosuunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota”, lausunto toteaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut