Mitä kunnat ajattelevat suunnitellusta moottoritien oikaisusta Lempäälästä Pirkkalaan? – Hanketta vastustaa adressissa yli 5 400 allekirjoittajaa

Puskiaisten oikaisu ja kakkoskehä ovat iso asia Pirkkalalle ja Lempäälälle. Kuntien näkemyksissä asiasta on eroja. Kolmostien uusi oikaisu Pirkkalasta Lempäälään on ottamassa ratkaisevan askeleen eteenpäin ensi viikolla.

Kuvassa näkyvät Kaitajärvi (vasemmalla) ja Pulkajärvi (oikealla). Niiden välistä on 2-kehän eteläisen linjausvaihtoehdon suunniteltu menevän.

9.9. 19:36

Aamulehti

Kiistellyllä Kolmostien oikaisulla ja niin sanotulla kakkoskehällä olisi merkittäviä vaikutuksia Pirkkalan ja Lempäälän kunnille ja asukkaille. Nyt hankkeen suunnittelussa lähestyy uusi vaihe.

Lue lisää: Kiistelty moottoritien oikaisu halutaan rakentaa Lempäälästä Pirkkalaan – valmistelussa ratkaiseva käänne: ”Ei ole tullut esiin mitään estettä”

14. syyskuuta kokoontuva tiehankkeen ohjausryhmä päättää, jatketaanko hankesuunnittelua nykyisen moottoritien perusparantamisen ja leventämisen vai uuden oikaisutien rakentamisen pohjalta ja kumpi kakkoskehän linjaus­vaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun.

Ely-keskuksen kanta on, että oikaisutie pitäisi rakentaa ja kakkoskehän linjauksista valita tien eteläinen vaihtoehto. Kunnilta pyydettiin alkuvuodesta lausunnot hankkeen ympäristö­vaikutusten arviointi­selostuksesta.

Pirkkalalta kriittinen lausunto

Pirkkalan kunnanhallituksen päättämä lausunto on kriittinen. Sen mukaan merkittävien luonnolle ja seudun asukkaille aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi valtatietä 3 tulee kehittää ensisijaisesti parantamalla mahdollisimman pian nykyisten tieyhteyksien turvallisuutta, välityskykyä ja melunsuojausta.

Pirkkalan pormestarin Marko Jarvan (kok.) mukaan lausunnosta ei voi kuitenkaan tehdä sellaista tulkintaa, että Pirkkala vastustaisi oikaisua. ”Ei voi sanoa, että olisimme kategorisesti sitä vastaan, vaan meidän lausuntomme oli kriittinen ympäristö­vaikutusten arviointiin.” Lisäksi lausunnossa tuotiin esiin oikaisun merkitys esimerkiksi seudun ja kunnan kasvulle sekä elinkeinoelämälle ja tärkeiden työpaikka-alueiden toteuttamiselle. Hanke on myös maakuntakaavassa.

Lausunnossa todettiin, että mikäli oikaisuun päädytään, edellytetään viher- ja virkistysyhteyksien estevaikutusten minimoimista Iso-Naistenjärven ja Pulkajärven välisellä alueella. Lausunnon mukaan se edellyttäisi korkeatasoista vihersiltaratkaisua, mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tunnelia, jotta nykyinen metsäinen yhteys osin säilyisi koskemattomana.

Kakkoskehän vaihtoehdoista lausunnossa pidettiin suorempana ja liikenneverkon kannalta toimivampana pohjoisempaa linjausta.

”Työpaikkoja ja elinvoimaa”

Lempäälän kunta on järjestelmällisesti puoltanut Puskiaisten oikaisun toteuttamista. Yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa kertoo sähköpostitse, että vaakakupissa painaa erityisesti se, että väylähanke edistää Lempäälän kestävän maankäytön toteutumista. Se mahdollistaa muun muassa Sääksjärven asukasmäärän kasvattamisen, mikä edistää Sääksjärven rautatieaseman rakentumista. ”Hanke myös lisää työpaikkoja ja siten koko seudun elinvoimaisuutta”, Levonmaa jatkaa.

Myös kakkoskehän toteutuminen on Levonmaan mukaan Lempäälälle tärkeää, sillä Puskiaisten alue on tällä hetkellä pääosin talousmetsää ja joka tapauksessa varattu työpaikka-alueiden maankäytölle. Linjauksista kumpikin edistää kunnan maankäyttöä. ”Toki etelän puoleinen linjaus mahdollistaa muun muassa paremmin tulevaisuudessa mahdollisen järjestelyratapihan saavutettavuutta.”

Lue lisää: Tampereen ja Lempäälän rajalle halutaan peräti 8 000 asukasta ja junaseisake – Tällaiset ovat massiiviset suunnitelmat kiistellyn tiehankkeen keskellä

Sekä moottoritien oikaisu että kakkoskehä ovat valtion teitä, joten Pirkkala ja Lempäälä eivät niiden rakentamisesta päätä. Mikä kuntien rooli on?

”Lausuntojen kautta pystymme ottamaan kantaa ja meillä on edustaja ohjausryhmässä”, Jarva sanoo.

”Hankkeet kulkevat Lempäälän kunnan läpi ja siten muun muassa kunnan yleiskaavoituksella on oma roolinsa hankkeiden etenemisessä”, Levonmaa vastaa.

Tausta

Kolmostien vaihtoehdot

Vaihtoehto VE1 perustuu uuteen moottoritien linjaukseen Pirkkalan Linnakorven ja Lempäälän Puskiaisten välillä (10 kilometriä). Lisäksi nykyisen valtatien osuudet parannetaan niin, että kokonaisuudesta muodostuu yhtenäinen moottoritie (5 km).

Hankkeessa on mukana 2-kehätie (9 km), josta muodostuu kaupunkiseudun uusi seudullinen pääväylä (mt 309).

Vaihtoehto VE2 perustuu nykyisen valtatie 3:n merkittävään perusparannukseen Lempäälän Marjamäestä Pirkkalaan. Koko 23 kilometriä pitkästä valtatieosuudesta tehdään yhtenäinen 3+3-kaistainen moottoritie.

Tähänkin hankkeeseen sisältyy uuden 2-kehätien rakentaminen Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja Sääksjärven eritasoliittymän välille.

Tiehankkeen ohjausryhmä valitsee joko VE1:n tai VE2:n jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 14. syyskuuta.

”Isona varjona päällä”

Moottoritien oikaisua ja kakkoskehä-yhteyttä vastustavan Pirkkalan ympäristö­yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Hahmo kertoo, että hanketta vastustavassa adressissa on haastatteluhetkellä yli 5 400 allekirjoitusta.

”Allekirjoittajien määrä kertoo, että ihmisillä on hätä tämän asian kanssa. Hanke on vaikuttanut luontoa rakastaviin ja siellä kulkeviin ihmisiin jo pitkään. Se on masentanut ja ollut isona varjona päällä.”

Hahmo jatkaa, että Pirkkala on pieni kunta, jossa on enää vähän luontoa jäljellä. Hän sanoo, että toteutuessaan moottoritien oikaisu ja kakkoskehä pilaisivat suositut ulkoilureitit, joihin pääsee kävellen Pirkkalan keskustasta. Vaikutuksia olisi myös Pulkajärven Natura-alueeseen, jonka uusi kehätie kiertäisi joko etelän tai pohjoisen puolelta.

Myös Pirkkalan kunnan lausunnossa todetaan, että oikaisun ja kakkoskehän rakentamisella olisi hyvin laajoja ja peruuttamattomia vaikutuksia Pirkkalan laajimman ja laajassa virkistyskäytössä olevan luontoalueen säilymiselle.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut