Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasta jätettiin valitus ja toista valmistellaan – Alueen luontoarvot nousivat lähes 40-sivuisen valituksen ytimeen: ”On herättänyt kysymyksiä”

Paljon keskustelua herättäneestä Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasta on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Kaupunki kertoo yllättyneensä valituksesta, joka siirtää alueen jatkosuunnittelua ainakin vuodella.

1 200 hehtaarin kokoinen Saarenmaan kaava-alue sijaitsee Kaukajärven ja Pitkäjärven sekä Koivistonsuon välisellä alueella.

11.8. 17:26

Aamulehti

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasta jätettiin heinäkuussa valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen jättäneet kolme ympäristöjärjestöä sekä kolme omakotiyhdistystä katsovat, että alueen osayleiskaava on luonnonsuojelulakien ja maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.

39 sivua kattavassa valituksessa katsotaan myös, ettei kaavan käsittelyssä ole noudatettu hyvää hallintotapaa ja vuorovaikutusmenettelyä, sillä kaavaa on nähtävillä olon jälkeen muutettu merkittävästi.

Kangasalan luonto ry:n puheenjohtaja Markku Välimaa sanoo, että erityisen huolestuneita valituksen jättäneet ovat siitä, että osayleiskaavan nähtävillä olon jälkeen siitä on poistettu yksi ekologinen käytävä, jonka yksi tarkoitus on mahdollistaa esimerkiksi liito-oravien liikkuminen kaava-alueelle.

Välimaa kertoo, että valituksen tarkoituksena on myös herättää yleistä pohdintaa siitä, ettei isoja kaavoituspäätöksiä päästettäisi läpi ilman laajempaa keskustelua.

Välimaa arvioi, ettei kaikilla ole välttämättä tiedossa, kuinka suurta aluetta osayleiskaava koskee ja millaista siitä on suunniteltu.

1 200 hehtaarin kokoinen kaava-alue sijaitsee Kaukajärven ja Pitkäjärven sekä Koivistonsuon välisellä alueella. Alue on osittain luonnonsuojelualuetta.

Mikä?

Saarenmaan osayleiskaava

Osayleiskaava hyväksyttiin 13. kesäkuuta.

1200 hehtaarin kokoinen alue sijoittuu Kaukajärven ja Koivistonsuon väliselle alueelle. Alue on osittain luonnonsuojelualuetta.

Vuoteen 2055 mennessä alueella voi olla 7 800 asukasta ja 3 200 uutta työpaikkaa.

Jopa 75 hehtaarin kokoinen yritysalue rakentuu alueen eteläosaan Tampereen Ruskon teollisuusalueen jatkoksi.

Asuminen alueella keskittyy pohjoisosaan, lähemmäksi Kangasalan nauhataajamaa. Alue rajautuu Kaukajärven ranta-alueelle.

Osa Alasen luonnonsuojelualueesta sijaitsee osayleiskaavan alueella.

Valitus yllätti

Kangasalan kaupungin elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala sanoo, että osayleiskaavasta jätetty valitus oli kaupungille osittain yllätys siksi, että sen eteen oli tehty perusteellisia valmisteluja sekä selvityksiä.

Hän kertoo, että lisäksi kaavaan liittyvistä asioista oli osallistettu laajasti sekä keskusteltu sen valmisteluvaiheessa vuorovaikutteisesti eri tahojen kanssa.

Malviala sanoo, että kaavahankkeen yhteydessä on tehty luontoselvityksiä sekä liikennevaikutusten arviointeja. Alueelle on laadittu myös liito-oravaselvityksiä sekä Natura-tarveharkinta.

Malviala sanoo, että nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia teollisuusalueen rajauksiin ja katulinjauksiin. Muutoksia on tehty myös ekologisten käytävien osalta, mutta ne eivät ole kaupungin mukaan vaikuttaneet niiden kokonaismäärään alueella.

Malviala kertoo, että kaupunki laatii vastauksen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön ja se käsitellään elinympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syksyn aikana.

Valituksen myötä kaava-alueen tarkempi suunnittelu viivästyy arviolta vuodella.

Alueelle on suunniteltu rakennettavan asumista sekä jopa 75 hehtaarin kokoinen yritysalue. Malviala kertoi Aamulehdelle kesäkuun alussa, että alueella on jo vireillä kaksi asemakaavaa, joista toinen alueen eteläosassa ja toinen Kuuselantien alueella Kaukajärven rannassa.

Malviala kertoo, että asumisen kaavalla ei ole kiire, mutta yritysalueen ja sen läpi kulkemaan suunnitellun kehä 2-väylän osalta tilanne on toinen.

”Yritystonteille on kysyntää ja isoja toimijoita olisi jo tulossa isoille yhtenäisille yritystonteille, joista on pulaa”, Malviala sanoo.

Toinen valitus tekeillä

Kangasalan luonnon Markku Välimaa kertoo, että osayleiskaavaan liittyen ollaan jättämässä myös toista valitusta, joka koskee kaava-alueella sijaitsevan Alasen luonnonsuojelualueen ylittävän, noin 20 metriä korkean sillan rakentamista.

Välimaa sanoo, että valitus liittyy paitsi sillan rakentamiseen myös siihen, että luonnonsuojelualueesta oli tehty aikaisemmin laajentamispäätös, jonka ely-keskus kuitenkin perui rauhoitussääntöjä muuttamalla.

”Rauhoitussääntöjen muuttaminen on herättänyt kysymyksiä siitä, onko niitä muutettu, jotta sillan rakentaminen olisi mahdollista”, Välimaa sanoo.

Ely-keskuksen luontoyksikön ylitarkastaja Kaj Koivisto kertoo Aamulehdelle sähköpostitse, että rauhoitussääntöjen muuttaminen liittyy siihen, ettei laajentamispäätöstä tehtäessä asian esittelijällä ollut tiedossa, että kyseinen alue sisältyy osittain Saarenmaan osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltuun kehä 2-väylän alueeseen.

Asia oli tullut Koiviston mukaan ilmi, kun laajentamispäätös annettiin tiedoksi Kangasalan kaupungille. Koivisto sanoo, että rauhoitussäännön muuttamisen taustalla on asiavirheen korjaaminen.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut