Ikaalisiin ja Hämeenkyröön suunnitellaan kahta suurta tuulivoimapuistoa – Hankkeet etenevät, mutta ovat saaneet osakseen myös vastustusta

Tuulivoimahankkeet ovat monta vuotta kestäviä projekteja, joiden etenemistä voivat hidastaa niistä tehdyt valitukset. Selvitimme, mistä Ikaalisten ja Hämeenkyrön projekteissa on kyse ja miksi niitä vastustetaan. Aamulehti kiertää vuorotellen ilmestymisalueensa kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö oy suunnittelee Ikaalisten ja Hämeenkyrön rajalla sijaitsevalle Konikalliolle 15 voimalan tuulipuistoa. Aamulehti vieraili Ilmatar oy:n Humppila-Urjalan tuulivoimapuistossa helmikuussa 2022.

19.7. 5:30

Aamulehti

Ikaalisten Tevaniemen ja Hämeenkyrön Konikallion alueille suunnitellaan uusia tuulivoimapuistoja rakennettavaksi jo 2020-luvun aikana. Hankkeet ovat herättäneet keskustelua ja vastustusta kummassakin kunnassa.

Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen sanoo, että tuulivoimahanke on Ikaalisten mittapuulla iso projekti. Hankkeesta on järjestetty Viitasen mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksia.

”Pidän tärkeänä, että tutkimme ja käymme keskustelua myös eri kuntien kanssa siitä, millaisia havaintoja siellä tuulivoimahankkeiden osalta tehty. On tärkeää tuottaa tietoa päättäjille päätöksenteon tueksi. Totta kai keskustelemme palautteesta.”

Tällaisille alueille tuulivoimapuistoja on suunniteltu.

Mikä?

Tevaniemen tuulivoimahanke

Ikaalisten Tevaniemeen suunnitteilla oleva tuulivoimala-alue.

Hanketoimijana Tevaniemen Tuuli oy, joka koostuu yhtiöistä Etha Wind oy ja Kahilanneva oy.

Alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen.

Alueen koko noin 1 250 hehtaaria.

Voimaloita tarkoitus rakentaa yhteensä yhdeksän, ja niiden kokonaiskorkeus on enimmillään 280 metriä.

Alueelta Vähäjärvelle suunnitellaan myös seitsemän kilometrin mittaista maakaapeloitua voimajohtolinjaa sähkönsiirtoa varten.

Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 72 miljoonaa euroa.

Tevaniemen Tuuli oy suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin. Yritys perustettiin vuonna 2020, kun Etha Wind oy ja Kahilanneva oy solmivat yhteistyösopimuksen. Kahilanneva oy on paikallisten maanomistajien perustama yritys, Etha Wind taas suomalainen tuulivoima-alan konsulttiyhtiö.

Talvella 2022 Tevaniemen Tuuli oy solmi yhteistyösopimuksen myös uusiutuvan energian yhtiön OX2:n kanssa, joka avustaa hankkeen teknisessä suunnittelussa ja vastaa hankkeen rahoituksen hankkimisesta sekä rakentamisesta.

Yksikköteholtaan Tevaniemeen suunnitellut tuulivoimalat ovat kahdeksan megawattia. Antti Heiskala Tevanniemen Tuuli oy:stä kertoo, että karkea arvio yhden megawatin kustannuksille on miljoona euroa.

Heiskala arvioi, että konkreettiset rakennustyöt voitaisiin päästä aloittamaan aikaisintaan vuonna 2023, jos kaavoitus on valmis saman vuoden alussa.

”Toivon mukaan ensi keväänä pääsemme tekemään tuulimittauksia OX2:n kanssa. Olisi hyvä, jos mittaukset kestäisivät täyden vuoden, eli saisimme kaikki vuodenajat mittauksiin mukaan”, hän lisää.

Lue lisää: Lavat ulottuvat 280 metrin korkeuteen – Ikaalisten Tevaniemeen suunnitteilla yhdeksän tuulivoimalan puisto

Rakentaminen voi viivästyä

Hankkeen aikatauluun vaikuttaa myös mahdollisten valitusten käsittely hallinto-oikeudessa. Kaavaselostuksessa kerrotaan, että rakentamisen aloitus voisi viivästyä kahdella vuodella, jos kaavasta valitetaan hallinto-oikeuteen.

Tuulivoimahankkeiden kaltaisissa suurissa investoinneissa ajoitus on Heiskalan mukaan tärkeä asia. ”Tuulivoimakin on ala, joka kehittyy kovaa vauhtia. Jos nyt rakennamme kahdeksan megawatin voimaloita, ja hanke viivästyy valitusten takia esimerkiksi kolme vuotta, niin silloin todennäköisesti rakennettaisiin jo 10 megawatin voimaloita.”

Tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnos sekä ensimmäinen versio ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yva) on asetettu nähtäville.

Mikä?

Konikallion tuulivoimahanke

Hämeenkyrön ja Ikaalisten kuntien alueille suunnitteilla oleva tuulivoimala-alue.

Hanketoimijana Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö oy.

Alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta lounaaseen sekä noin 12 kilometriä Hämeenkyrön keskustataajamasta luoteeseen.

Alueen koko noin 1 400 hehtaaria.

Voimaloita tarkoitus rakentaa yhteensä 15, ja niiden kokonaiskorkeus on enimmillään 350 metriä.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan sähköasema. Ulkoista sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi, noin 14–15 kilometrin mittainen voimajohto.

Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 100–150 miljoonaa euroa.

Toinen Ikaalisten alueelle suunniteltu tuulivoimahanke ulottuisi myös Hämeenkyröön. Hanketta valmistelee Ilmatar Energy oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen–Hämeenkyrö oy.

Ilmatar Energy oy on vuonna 2011 perustettu uusiutuvaan energiaan keskittyvä kotimainen energiayhtiö ja sähköntuottaja. Yhtiöllä on kuluvan kesän jälkeen rakenteilla Suomessa yhteensä seitsemän tuulivoimapuistoa.

Ilmattaren hankekehityspäällikkö Lauri Vierto kertoo, että Konikallion tuulivoimahakkeessa käsitellään tällä hetkellä vastineita osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021.

”Lomien jälkeen käynnistämme kaavaluonnosten ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisen. Keväälle 2023 ajoittuu kaavaehdotusten saaminen ja Pirkanmaan ely-keskuksen antama päätelmä yva-menettelystä”, Vierto sanoo.

Valituksiin varaudutaan

Jos kaikki menee yhtiön suunnitelmien mukaan, kaava hyväksytään loppuvuodesta 2023, rakennuslupia haetaan vuonna 2024 ja rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2025. Tällöin tuulivoimatuotanto voisi alkaa vuonna 2027.

Vierto kertoo ymmärtävänsä hanketta kohtaan esitetyn kritiikin, koska tuulivoimahankkeita on vireillä paljon Pohjois-Pirkanmaalla ja niiden koot ovat kasvaneet. Ilmattaressa varaudutaan siihen, että hankkeesta saatetaan valittaa hallinto-oikeuteen.

”Lisäksi avoin keskustelu ja tiedonjako ovat tapoja, joilla pyrimme löytämään kaikkia hankkeen osapuolia ja sidosryhmiä tyydyttävän hankeratkaisun Konikalliolle”, Vierto sanoo.

Kritiikin taustalla yhdistys

Vuodenvaihteessa Ikaalisissa perustettu Elinympäristömme puolesta ry vastustaa tuulivoimahankkeita. Yhdistys on järjestänyt yleisötilaisuuksia, laatinut vastineita ja tehnyt hankkeita kritisoivan lehden.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Tapio Järvensivu tarkentaa, että yhdistys ei vastusta tuulivoimaa, vaan sitä, mihin tuulivoimaloita sijoitetaan. Yhdistyksen mukaan liian lähellä Tevaniemeen suunniteltua tuulivoimapuistoa sijaitsee muun muassa asutusta, kesämökkejä, päiväkoti, golf-kenttä, hoitokoti ja pohjavesialueita.

Järvensivu lisää yhdeksi syyksi kritiikille sen, että Tevaniemen tuulivoimahanke on sijoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa määritellylle hiljaiselle alueelle.

Kummankin hankkeen suunnitelmissa kuitenkin todetaan, että ne perustuvat myös maakuntakaavaan merkittyihin tuulivoima-alueisiin.

Järvensivun mukaan on vielä liian aikaista sanoa, aikooko yhdistys valittaa tuulivoimahankkeiden kaavoituksista hallinto-oikeuteen.

”Katsotaan, miten tilanne etenee. Meillä on valmiudet ja keinot valittaa hankkeista tarvittaessa. Tahtotilamme on, ettei hankkeita toteuttaisi.”

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut