Suunnitelmat Pyhäjärven rantatonteista kokivat takaiskun Vesilahdessa – hallinto-oikeus kumosi asemakaavan, koska virkistysalueita olisi paloiteltu liikaa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, ettei alueen osayleiskaavaa huomioitu kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi retkeily- ja virkistyskäyttöön osoitettu laaja yhtenäinen ranta-alue pirstaloituisi liikaa.

Vesilahden Kirkonkylässä sijaitsevan asemakaava-alueen pinta-ala on noin 31 hehtaaria. Rantaviivan pituus koko alueella on lähes 2,5 kilometriä.

6.7. 6:45

Aamulehti

Vesilahden suunnitelma kaavoittaa asuintontteja Lammasniemeen Pyhäjärven rannalle on joutunut vastatuuleen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Vesilahden kunnanvaltuuston viime vuoden huhtikuussa tekemän asemakaavapäätöksen kuntalain vastaisena. Asemakaavalla ja kaavamuutoksella alueelle on suunniteltu virkistysalueita ja asuinrakennuksia.

Asemakaava on puhuttanut Vesilahdella, ja kunnanvaltuuston päätöksestä on tehty useita valituksia. Asemakaavan valmistelun aikana alueen asukkaat tekivät myös kuntalaisaloitteen, jolla pyydettiin keskeyttämään Lammasniemen kaavoittaminen ja säästämään rannat rakentamiselta.

Kiistana virkistysalueet

Pirkanmaan ely-keskus perusteli hallinto-oikeuteen jättämäänsä valitusta sillä, ettei asemakaavaa laadittaessa ollut riittävästi huomioitu alueen osayleiskaavaa. Asemakaavassa virkistysalueet on osoitettu pääosin sellaisille alueille, jotka oli osayleiskaavassa todettu virkistykseen huonosti soveltuviksi vesijättömaiksi. Virkistykseen hyvin soveltuvia alueita sen sijaan haluttiin kaavassa supistaa ja pirstoa yksityisellä rakentamisella.

Ely-keskus myös huomautti valituksessaan, että koko suunnittelualue on maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta eli Vesilahden kulttuurimaisemaa.

Ympäristöjärjestöjen mukaan kaavaa varten tehdyt luontoselvitykset olisivat olleet monin osin puutteellisia.

Vesilahden kunta vaati syksyllä 2021 kaikkien Lammasniemen asemakaavasta tehtyjen valitusten hylkäämistä. Kunnan mukaan Kirkonkylän osayleiskaava on Lammasniemen osalta osin vanhentunut ja virkistykseen soveltuvat alueet olivat lähes samansuuruiset kuin yleiskaavassa.

”Yhtenäinen ranta-alue pirstaloituisi”

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, ettei alueen osayleiskaavaa huomioitu kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Hallinto-oikeuden mukaan rakentamista oli osoitettu Lammasniemen ja Kurkiniityn ranta-alueille ja muualle Lammasniemeen niin, että osayleiskaavassa retkeily- ja virkistyskäyttöön osoitettu laaja yhtenäinen ranta-alue pirstaloituisi.

Asemakaavan hyväksyminen ilman osayleiskaavan muuttamista on mahdollista vain jos yleiskaavan voidaan katsoa olevan vanhentunut. Hallinto-oikeuden mukaan Kirkonkylän osayleiskaava ei ole ilmeisellä tavalla vanhentunut, eikä asemakaavaa voi sen vuoksi laatia yleiskaavan vastaisesti.

Hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan, että myös osayleiskaavan jälkeen voimaan tulleessa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Lammasniemen alue on osoitettu virkistysalueeksi ja Rantalantien sekä Kurkiniityn alueet taajamatoiminnoille.

”Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.”

Koska hallinto-oikeus päätti, että kunnanvaltuuston päätös kumotaan lainvastaisena, se ei ottanut kantaa muihin valitusperusteisiin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa hakemalla valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut