Pirkanmaan kansanedustajat helpottuivat Nato-jumin heltiämisestä: ”Suomi on täydellinen Nato-jäsen”

Pirkanmaan kansanedustajat kommentoivat Turkin kanssa saavutettua sopimusta ja Suomen Nato-jäsenyyden etenemistä.

Pirkanmaan kansanedustajat kommentoivat Aamulehdelle Turkin kanssa saavutettua sopimusta ja Suomen Nato-jäsenyyden etenemistä. Kuvassa osa kansanedustajista: Satu Hassi (vas), Jouni Ovaska, Anna Kontula, Pauli Kiuru ja Jari Kinnunen.

29.6. 18:14 | Päivitetty 29.6. 21:51

Aamulehti

Pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat helpottuneita Nato-neuvottelujen etenemisestä.

Aamulehti kysyi keskiviikkona 29. kesäkuuta kaikilta maakunnan kansanedustajilta mielipidettä Suomen Nato-jäsenyyden etenemisestä ja Turkin kanssa saavutetusta sopimuksesta.

19 kansanedustajasta 14 vastasi kyselyyn keskiviikkona kello 22 mennessä.

Turkilla kiristysvoimaa

Pirkanmaan kansanedustajista vasemmistoliiton Anna Kontula oli ainut joka vastusti Natoon liittymistä. Kontulan mukaan on huomioitava, että Turkilla on vielä monta kuukautta kiristysvoimaa.

”Turkin motiivit ovat pitkälti sisäpoliittisia, joten se mitä Turkissa tapahtuu vaikuttaa todennäköisesti siihen, miten tämä jatko tulee menemään”, Kontula kommentoi puhelimitse.

Tässä vaiheessa ei Kontulan mukaan voida olla myöskään varmoja, millaisia ongelmia Turkin kanssa solmittu sopimus saattaa aiheuttaa.

”Jos me tässä suurieleisesti alamme muuttamaan asevientipolitiikkaamme Turkin suhteen, esimerkiksi Kreikka ei välttämättä siinä tilanteessa kauheasti ilahdu. Luulisin, että se voi vaikuttaa kantoihin siellä.”

Mitä?

Näitä kysyimme

1. Miten suhtauduit tietoon Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemuksen etenemisestä Madridissa?

2. Millaisia mietteitä Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama ”yhteisymmärrys­asiakirja” sekä sen sisältö herättävät?

3. Miten tärkeää on, että Suomi pääsee tarkkailijajäseneksi tässä huippukokouksessa?

Jari Kinnunen (kok.)

1. Tulos oli odotettu, joskin se saavutettiin hieman nopeammin, kuin ennakoin.

2. Muotoilu on erinomainen, eikä se muuta nykyistä suhtautumistamme terrorismiin tai terroristisiksi luokiteltuihin järjestöihin. Aseviennin/-tuonnin katson olevan osa Nato-maiden keskeistä puolustusyhteistyötä, ja pidän sitä luonnollisena.

3.Totta kai on tärkeää päästä lähemmäs päätöksenteon ydintä, mutta tärkeintä tässä vaiheessa on se, että yhteisymmärryspöytäkirja saatiin aikaiseksi ja prosessi siirtyy ratifiointivaiheeseen.

Pauli Kiuru (kok.)

1. Se oli erinomainen uutinen. Jäsenhakemusten eteneminen on tärkeää Suomelle ja Ruotsille, mutta se on tärkeää myös Natolle ja sen uskottavuudelle.

2. Suomen peruslinja ei muutu terrorismiin tai esimerkiksi henkilöluovutuksiin. Huomiota ei pidä kiinnittää liiaksi siihen viestintään, jota välitetään Turkin medioissa. Asiakirjan muotoilut ovat aika pyöreitä, ja tulokset voidaan esittää voittona kaikkien osapuolien piirissä.

3. Se on vahva viesti siitä, että olemme tervetulleita Natoon ja sen antaman turvallisuussateenvarjon alle. Turvallisuustilanteemme kehittyy myönteisesti.

Jouni Ovaska (kesk.)

1.Otimme uutisen vastaan ruotsalaisten kollegoiden kanssa helpottuneina, toki ymmärtäen, että matkaa on vielä edessä, mutta polku on auki.

2. Asiakirja ei muuta Suomen asemaa eikä lakejamme muuteta tämän pohjalta. Olemme päivittäneet terrorismilain­säädäntöämme, ja teemme niin tarvittaessa jatkossakin. Suomi ja Ruotsi vastaavat asiakirjassa Turkin huoliin. Samalla Turkki on onnistunut nostamaan huolensa kaikkien Nato-maiden asialistalle.

3. On tärkeää, että Suomi ja Ruotsi kutsutaan jäseniksi jo nyt Madridissa. Nyt voimme Suomessa alkaa keskustella entistä enemmän siitä, millainen Nato-maa Suomi olisi ja miten voimme lisätä Itämeren vakautta. Suomi on täydellinen Nato-jäsen. Yhteensopivuutta on rakennettu jo pitkään option varassa.

Satu Hassi (vihr.)

1. Se on hyvä asia.

2. Pääasiassa siinä todetaan asioita, jotka ovat olemassa muutenkin, kuten se, että Suomi on hiljattain päivittänyt terrorismirikoksia koskevaa lainsäädäntöään, ja että Suomi ja Ruotsi suhtautuvat terrorismiin vakavasti.

3. Olisi tosi hyvä, jos pääsisimme ensimmäisen kynnyksen yli.

Veijo Niemi (ps.)

1. Olin tyytyväinen, että asia eteni.

2. Sisältöä en ole saanut tietooni.

3. Hyvin tärkeää.

Arto Satonen (kok.)

1. Olen erittäin tyytyväinen asian etenemiseen. Mitä nopeammin jäsenyys vahvistuu, sen parempi.

2. Luotan siihen, että Suomen neuvottelijat ovat tasavallan presidentin johdolla arvioineet sopimuksen Suomen kannalta järkeväksi. On itsestään selvää, että liittolaisten kesken esimerkiksi aseviennille on paremmat edellytykset.

3. On erittäin tärkeää, että me olemme Nato-pöydissä mukana, kun tehdään Euroopan turvallisuuteen keskeisesti liittyviä päätöksiä. Nato-maiden joukossa olemme siinä maaryhmässä, johon historiamme ja arvojemme pohjalta kuulumme.

Jukka Gustafsson (sd.)

1. Kyllä tuli kuitenkin helpottunut olo. Turkki on osoittautunut arvaamattomaksi diktaattorin otteilla toimivaksi valtioksi. En olisi yllättynyt, vaikka vieläkin jotain kiristämistä tapahtuisi.

2. ”Yhteisymmärrysasiakirja” on todennäköisesti hyvinkin tulkinnainen. Kannan huolta kyllä terrorismikäsitteestä. Miten se määritellään? Monissa maissa eri historian vaiheissa on ollut vapaustaistelijoita. Kurdien pyrkimykset perustaa oma valtio on aina tukahdutettu. Kurdistanin Työväenpuolue PKK on ymmärtääkseni miljoonien kurdien silmissä hyväksytty toimija.

3. Jokainen ovi, joka avautuu, on tärkeä, ja vahvistaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa.

Sakari Puisto (ps.)

1. Myönteisesti.

2. Eri osapuolten näkökulmien yhteensovittaminen näyttää johtaneen asiakirjan muotoilussa ympäripyöreyteen, mikä voi jättää tilaa erilaisille odotuksille tai uudelleentulkinnoille varsinkin, mikäli asia politisoituu .

3. Madridin huippukokous on hyvin tärkeä merkkipaalu, ja siksi on tärkeää monestakin näkökulmasta, että Suomen ja Ruotsin kutsu tarkkailijajäseneksi varmistuu tämän kokouksen yhteydessä eikä jää roikkumaan määrittelemättömäksi ajaksi.

Arto Pirttilahti (kesk.)

1. Erinomainen asia.

2. Nyt ei ole aika ruotia sopimuksen pilkun paikkoja, vaan saattaa Nato-hakemus maaliin. Varmasti, kun turkkilaiset tunnemme, sopimuksesta tulee erilaisia näkemyksiä.

3. Aivan keskeinen päämäärä, päästän niihin pöytiin jo tarkkailemaan joissa myös itse olemme tulevaisuudessa päätöksiä tekemässä.

Iiris Suomela (vihr.)

1. Erittäin hyvä asia.

2. Yhteisymmärrys ei edellytä Suomelta muutoksia lainsäädäntöön tai käytäntöihin eikä se vaaranna Suomen oikeusvaltioperiaatetta, kuten oikein onkin. Pidämme yhä kiinni ihmisoikeuksia kunnioittavasta linjasta niin aseviennin kuin karkoitusvaatimusten suhteen.

3. Tarkkailijajäsenen asema vauhdittaa Suomen ja Ruotsin matkaa kohti Naton täysjäsenyyttä. Tarkkailijajäseninä Suomi ja Ruotsi pääsevät osallistumaan enemmistöön Naton kokouksista, jolloin pääsemme jo entistäkin enemmän pohjustamaan tulevaa yhteistyötä Nato-maiden kanssa.

Pia Viitanen (sd.)

1. Tämä oli tärkeä askel eteenpäin.

2. Tärkeää on presidentti Niinistön lausunto, että tämä ei muuta lainsäädäntötarpeitamme ja pidämme kiinni jo aiemmista linjauksistamme. Lienee selvää, että näitä kysymyksiä käydään jatkossakin läpi, koska tässä on melko yleispiirteiset linjat, mutta kyseessä olevan asiakirjan synty juuri nyt oli tärkeää.

3. Ajankohta on merkittävä. Se on viesti siitä, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys voi edetä ja antaa mahdollisuuden joutuisalle etenemiselle.

Veikko Vallin (ps.)

1. Hyvä, että Nato-jäsenyys vihdoin etenee. Sillä on jo viimeisten kyselyjen mukaan 79-prosenttisesti kansan tuki. Toivoa sopii, että Venäjä ei liikaa koe turvallisuusuhkaa tämän takia ja ala aggressiiviseksi meitä kohtaan.

2. Näyttää, että turkkilaiset (Erdoğan) käyttäytyvät kuin basaarissa kauppiaat, neuvotteluissa ehdot ja hinta vaihtuu päivittäin, eikä lopulta tiedä mitä saat. Kurdien kohtalo tässä eniten mietityttää. Poljetaanko heidän oikeuksia? Ainakin Ruotsissa kurdit ovat reagoineet tähän voimakkaasti.

3. Kuten sanottua, kansa halua nyt Natoon, joten kaikki liittymisen välivaiheet olisi hyvä läpikäydä nopeasti. Jos pitkittyy, niin ehkä mutkistuu, koska emme tiedä, miten ja milloin Ukrainan sota päättyy.

Sofia Vikman (kok.)

1. Vaikka askelia on vielä jäljellä, tämä oli todella merkitä ja iso askel kohti puolustusliiton jäsenyyttä.

2. Tällainen oli varmasti tarpeellinen ratkaisun löytymiseksi, ja tasavallan presidentti Niinistön johdolla tehtiin kaikkiaan erinomaista työtä tilanteen ratkaisemiseksi. Kansallisen turvallisuutemme kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Suomen Nato-jäsenyys toteutuu.

3. Pidän erittäin tärkeänä, että Turkin kysymys ei pitkittynyt yli Madridin kokouksen. Näin varmistettiin se, että Suomi etenee Naton tarkkailijajäseneksi hyvin nopealla aikataululla Madridin kokouksessa. Suomi voi tarkkailijajäsenenä osallistua ja käyttää puhevaltaa lähes kaikissa Naton kokouksissa, vaikka äänestys- ja päätösvaltaa Suomella ei vielä tarkkailijajäsenenä ole.

Juttua päivitetty 29.6.2022 kello 20.48: Lisätty Veikko Vallinin kommentit.

Juttua päivitetty 29.6.2022 kello 21.52: Lisätty Sofia Vikmanin kommentit.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut