Aluehallitus päätti, millaisia asiakas­maksuja Pirkanmaan hyvinvointi­alueelle tulee – Katso tästä, mitä käynti hammaslääkärissä tai päivystyksessä maksaa

Tulevan hyvinvointialueen maksut perustuvat lakiin ja asetukseen, jotka eivät ole muuttuneet. Maksujen määräytymisperusteet ja maksujen enimmäismäärät pysyvät samoina. Suurimmat muutokset asiakasmaksuissa koskevat rintamaveteraaneja.

Hyvinvointialueiden sisällä jokaisessa kunnassa tulee olla yhdenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Tampereen yliopistollinen sairaala kuvattuna vuonna 2020. Hammashoidon asiakasta hoidettiin Tampereen Tipotiellä vuonna 2020.

16.6. 15:08 | Päivitetty 16.6. 18:16

Aamulehti

Pirkanmaan aluehallitus päätti torstaina 16. kesäkuuta aluevaltuustolle esitettävistä Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteista.

Aluehallituksen päätöksen mukaan asiakasmaksujen määrittelyssä sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä niitä koskevaa asetusta.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tällaisia asiakasmaksuja esitetään

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 51,50 euroa.

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut 20,90 euroa, erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 euroa.

Perusterveydenhuollon kiirevastaanotto arkipäivinä 20,90 euroa. Arki-iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 28,70 euroa.

Taysin päivystyspoliklinikkojen perusterveydenhoito arkipäivinä 20,90 euroa, iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 41,80 euroa. Taysin päivystyspoliklinikkojen erikoissairaanhoito kaikkina ajankohtina 41,80 euroa.

Päiväkirurgisen toimenpiteen maksu 136,90 euroa.

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotto on maksuton.

Yksilöterapiat 11,60 euroa/kerta, ryhmäterapiat 4 euroa/kerta.

Suuhygienisti 10,30 euroa, hammaslääkäri 13,30 euroa, erikoishammaslääkäri 19,50 euroa.

Suun terveydenhuollon toimenpidemaksut vaativuusluokasta riippuen 8,50–78,00 euroa, proteettiset toimenpiteet 38,00–225,70 euroa.

Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

Hyvinvointialueiden sisällä jokaisessa kunnassa tulee olla yhdenmukaiset asiakasmaksut, mutta jokainen hyvinvointialue päättää omista maksuistaan.

”Enimmäismaksut määrätään laissa ja asetuksessa, niitä ei mikään hyvinvointialue saa ylittää”, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittämispäällikkö Minna Luoto.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös, että asiakasmaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä, jotta asiakkaalle ei synny toimeentulotuen tarvetta.

”Hallitus korosti tiedottamisen merkitystä siinä, että ihmisillä on mahdollisuus hakea maksuihin alennusta tai kokonaan perimättä jättämistä, jos taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tähän on kiinnitetty huomiota ihan lakisääteisesti. Kun sairaalasta lähtee lasku, on tarkat ohjeet, miten alennusta voi hakea”, hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie sanoo.

Aluevaltuusto käsittelee aluehallituksen asiakasmaksuesitystä elokuussa.

Joitain muutoksia tulossa

Esitettävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat monilta osin samansuuruisia kuin nykyiset tammikuussa 2022 asetetut maksut. Esimerkiksi perusterveydenhuollon avohoidon lääkärimaksuiksi ehdotetaan 20,90 euroa käynniltä ja erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuksi 41,80 euroa käynniltä.

Tämän vuoden alusta käytössä ollutta 692 euron vuosittaista maksukattoa esitetään myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Muuttuvatko maksut asiakkaan näkökulmasta nykyiseen verrattuna, Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittämispäällikkö Minna Luoto?

”Joitain muutoksia väistämättä tulee. Terveydenhuollon maksuissa ei ole tällä hetkellä suuria kuntakohtaisia eroja. Sosiaalihuollon maksuissakin erot ovat pienentyneet sen jälkeen, kun heinäkuussa 2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen myötä asumispalveluiden ja perhehoidon maksuihin tuli lakitasoinen määräys. Aiemmin jokainen kunta oli saanut itse päättää maksujen määräysperusteet. Sosiaalihuollon palveluissa asiakkaiden maksuihin tulee joitain muutoksia kunnan nykyisestä käytännöstä riippuen.”

Onko joitakin selkeitä osa-alueita, joissa muutoksia asiakasmaksuihin tulisi verrattuna aiempaan Pirkanmaalla?

”Asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus eivät ole muuttuneet. Maksujen määräytymisperusteet ja maksujen enimmäismäärät pysyvät siis samoina. Rintamaveteraanien terveyspalveluista laki määrää vain tietyt suun terveydenhuollon toimenpiteet maksuttomiksi. Nyt esitetään, että heiltä ei perittäisi maksua näiden lisäksi monesta muustakaan palvelusta, esimerkiksi lääkärivastaanotoista ja poliklinikkakäynneistä, lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja kotisairaalapalvelusta.”

Oikaisu 16.6.2022 kello 17.42. Jutun faktalaatikossa luki alun perin virheellisesti, että sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotolla olisi toimenpidemaksu. Hoitajien toimenpiteistä ei peritä maksua. Päiväkirurgisen toimenpiteen maksu on 136,90 euroa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut