Hallinto-oikeus ratkaisi: Tavasen Pälkäneen tekopohjavesi­laitokselle myönnetty vesitalouslupa pysyy voimassa – Pälkäneen kunnanjohtaja: ”Päätös oli pettymys”

Hallinto-oikeus katsoi, ettei hankkeesta aiheudu luonnonsuojelulain vastaisia seuraamuksia, jotka olisivat estäneet luvan myöntämisen.

Tavase oy:n tekopohjaveden tuotantoa on valmisteltu Vehoniemen-Isokankaan harju­alueelle Kangasalla ja Pälkäneellä.

16.6. 10:36 | Päivitetty 16.6. 17:07

Aamulehti

Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellään ratkaissut, että Tavase oy:n Pälkäneen tekopohjavesilaitokselle myönnetty vesitalouslupa pysyy voimassa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) 4. kesäkuuta 2020 antamasta vesitalouslupapäätöksestä tehtiin yhteensä 8 valitusta. Valittajina oli yksityishenkilöiden lisäksi Pälkäneen kunta, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, seurakunta ja yritys.

Hallinto-oikeus muutti samalla kahta lupamääräystä. Muutetut lupamääräykset koskivat liito-oravan ja lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelua sekä toimenpiteitä tilanteissa, joissa yksityiskaivon veden määrä tai laatu heikkenee tekopohjavesihankkeen vaikutuksesta. Muilta osin hankkeesta esitetyt valitukset hylättiin.

Mikä?

Tavase-hanke

Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankintaratkaisuja on käsitelty vuodesta 1993 lähtien.

Kuuden kunnan eli Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Tampereen, Valkeakosken ja Vesilahden omistama Tavase oy perustettiin vuonna 2002.

Yhtiön tarkoituksena on ollut hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa siitä tekopohjavettä 70 000 kuutiota vuorokaudessa harjujen läpi imeyttämällä ja myydä se osakkaille.

Valkeakoski on käytännössä irtaantunut tekopohjavesilaitos-hankkeesta ja maksanut Tampereen kaupungille lainaosuutensa yhtiöstä.

Tekopohjavesilaitoksen valmisteluun on tähän mennessä käytetty alueen kuntien varoja 3,67 miljoonaa euroa. Kunnat ovat myös myöntäneet yhtiölle lainaa noin 6,23 miljoonaa euroa. Itse laitoksen ja siirtolinjojen on arvioitu maksavan noin 57 miljoonaa euroa.

Vaatimukset asian palauttamisesta asian ratkaisseen avin viranhaltijan esteellisyyden johdosta hylättiin. Myös vaatimukset asian palauttamisesta uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä varten hylättiin. Hallinto-oikeus hylkäsi lisäksi vaatimukset suullisen käsittelyn toimittamisesta, valmisteluluvan täytäntöönpanon keskeyttämisestä sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeus jätti myös tutkimatta pohjavesialueen määrittämistä ja luokitusta, avin toiminnan selvittämistä ja sen järjestämisestä määräämistä sekä rakennettujen rakenteiden poistamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus piti asiassa esitettyjä selvityksiä riittävinä asian ratkaisemiseksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei hankkeesta aiheudu Natura 2000 -alueiden heikkenemistä, muuta luonnonsuojelulain vastaista seurausta, pohjaveden pilaantumista taikka muuta yleisen tai yksityisen edun vastaista seurausta, joka olisi estänyt luvan myöntämisen. Korvauksia koskevien määräyksien muuttamiselle ei ollut hallinto-oikeuden mukaan perustetta.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (kho), mikäli kho myöntää laillisen valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 25. heinäkuuta 2022.

Jo joulukuussa 2021 hallinto-oikeus ratkaisi Kangasalan tekopohjavesihanketta koskevat 10 valitusta ja pysytti vesitalousluvan voimassa. Tästä päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Varsinainen vedenjakaja

Tavase oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela on ratkaisusta iloinen.

”Se tukee aikaisempia toimenpiteitämme ja osoittaa yhtiömme vastuullisen toiminnan vedenhankinnassa. Nyt vain odotamme, että kummatkin lupamme saavat lainvoiman.”

Toimitusjohtaja toivoo, ettei tämänpäiväinen päätös poikisi lisää valituksia.

”Toivon, että asianomaiset näkisivät nyt, että lupa on selkeästi perusteltu.”

Tampereella Tavase-hanketta on pidetty Ruskon vesilaitoksen saneerauksen ohella toisena varteenotettavana vaihtoehtona kasvattaa puhtaan veden tuotantoa vuoteen 2040 mennessä.

Lue lisää: Tavase vai Rusko? Tampere aikoo linjata Tavase-ratkaisun vielä tänä vuonna, nämä asiat painavat vaakakupissa

Tampereen konsernijaoston puheenjohtajan Lauri Lylyn (sd.) mukaan hallinto-oikeuden ratkaisu auttaa lopullisen vaihtoehdon valinnassa.

”Se tuo selkeyttä valmistelutyöhön, joka on varmasti silti pitkä prosessi. Koitamme kuitenkin saada asian valtuustoon tämän vuoden aikana.”

Vesitalousluvasta valittanut Pälkäneen kunta suhtautuu hallinto-oikeuden päätökseen jyrkemmin. Kunnanjohtaja Pauliina Pikka sanoo, että ratkaisu on Pälkäneen kannalta ”ikävä ja surullinen”.

”Onhan tämä pettymys, sillä hankealue on kuntakeskuksemme välittömässä läheisyydessä olevaa arvokasta luonto- ja virkistysaluetta. Aiomme lähettää Tampereen kaupunginvaltuustolle vetoomuksen, jossa pyydämme heitä harkitsemaan toista ratkaisua. Aiomme todennäköisesti myös valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.”

”Tukeudumme päätökseemme ja pohdimme, onko jatkotoimenpiteitä luvassa”, kommentoi hallinto-oikeuden ratkaisua puolestaan Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aluesihteeri Anne Hirvonen. Liitto oli yksi vesiluvasta valittaneista tahoista.

Päivitys 16.6. kello 15.54: Täydennetty juttua eri tahojen kommenteilla.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut