Asukkaiden ”nuhjuisena” pitämälle Oriveden aseman­seudulle suunnitellaan suuria muutoksia: 900 000 euron parkkipaikka, uusi kauppa ja satoja asukkaita lisää

Asukaskyselyissä esiin ovat nousseet Oriveden asemanseudun nuhjuinen ilme ja huonokuntoiset talot. Asemanseudun alueen kohentaminen alkaa tänä vuonna aseman uuden parkkipaikan rakentamisella.

Oriveden asemarakennus kuvattuna vuonna 2020.

17.6. 6:00

Aamulehti

Orivesi aloittaa asemanseudun ilmeen kohentamisen aseman parkkipaikasta, mutta vielä tälle vuosikymmenellä on tarkoitus saada alueelle lisää asukkaita, työpaikkoja ja nykyistä paljon viihtyisämpi ympäristö.

Vuosien mittaan tarkoitus on kehittää vetovoimainen, pendelöijiä houkutteleva alue. Visiossa korostetaan lisäksi julkisia hyviä yhteyksiä, joiden toivotaan houkuttelevan alueelle uusia asukkaita esimerkiksi Tampereella työssä käyvistä henkilöistä.

Lue lisää: Oriveden kattava rantaosa­yleiskaava pysyy voimassa – Elyn valitus ei mennyt läpi: Rantapaikoille saa rakentaa 240 neliön päärakennuksen

”On tärkeää, että meillä on hyvät yhteydet Tampereelle. Orivedellä on kaksi raidetta, joten siihen saadaan tarvittaessa lisävuoroja. Se palvelee nytkin jo aika hyvin, vuoroja on 14 päivässä. Kun olemme Nysse-liikenteessä, tässä on iso potentiaali”, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto sanoo.

Tiedottaja Jenni Koponen lisää, että alueen edullinen vuokrataso ja nopea yhteys Tampereelle on jo nyt houkutellut alueelle esimerkiksi käsityöläisiä ja luovien alojen tekijöitä, ja sen kaltaista yrittäjyyttä tavoitellaan myös lisää.

”Keskeisenä asemanseudun kehittämissuunnitelmassa on paitsi rakennukset ja liikenneväylät, myös alueen identiteetin ja yhteisöllisyyden kehittäminen esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla”, Kuusisto painottaa.

Oriveden aseman alueella sijaitsevassa Terijoen huvilassa toimii taidegalleria Maitojuna.

Uusia asuntoja ja asuinalueita

Nykyisellään Oriveden asemanseudulla asuu noin 2 600 asukasta. Tälle vuosikymmenelle on visioitu noin viidensadan asukkaan lisäystä.

Uusien asuinalueiden ja lisärakentamisen on ajateltu sijoittuvan sekä Asematien varteen nykyisen asutuksen lomaan, että kokonaan uusille alueille. Uudet alueet sijoittuvat suunnitelmissa Asematien alkupäähän kantatie 58:n läheisyyteen, tien pohjoispäähän ja Venehjoen varteen.

Lue lisää: Orivedellä on myynnissä kaksi vanhaa kyläkauppaa, joista toisella on yli satavuotinen historia – 74-vuotias kolmannen polven kauppias: ”Ei minulta edes kysytty, vaan se oli että kauppaan töihin”

Alueella on päivittäistavarakauppa, mutta lähiaikojen tavoitteeksi on asetettu myös mahdollisesti toinen päivittäistavarakauppa. Raportissa sen on ajateltu sijoittuvan kantatie 58:n ja Asemantien risteykseen.

Kokonaisuutena visio on laajempi ja sisältää myös Hiedan rantapuiston kehittämisen ja siirtolapuutarha-alueet. Vision toteutumiseen uskotaan kuluvan aikaa aina pitkälle 2030-luvulle saakka.

Kehittämissuunnitelma

Oriveden asemanseutu

Kokonaissuunnitelmassa on yhteensä viisi aluetta Aseman idyllinen kyläraitti, Venehjoen rantakorttelit, Hiedan rantapuisto, pientaloalueet ja siirtolapuutarha.

Tuore raportti hahmottelee asemanseudun alueita ja osaa Venehjoen kortteleista.

Raportissa keskeisellä sijalla on valtatien risteykseen sijoittuva päivittäistavarakauppa ja uudet asunnot sekä entisten lomaan että uusille alueille kuten Asematien pohjoispäähän ja Venehjoen kortteleihin.

Asemalle visioidaan myös esimerkiksi tapahtuma-aukiota, nuorisotiloja ja muita yhteisiä tiloja.

Ensimmäisenä olisi tarkoitus toteutua päivittäistavarakauppa, olemassa olevien rakennusten käyttöönotto ja alueiden asemakaavoitus.

Uusia asuinalueita alettaisiin rakentaa vuodesta 2026 lähtien.

Työ alkaa parkkipaikalta

Visioiden toteuttaminen alkaa tänä vuonna aseman pysäköintialueen uusimisella. Oriveden kaupungin ja Väyläviraston yhteishankkeessa rakennetaan lisää pysäköintipaikkoja sekä autoille että pyörille ja lisäksi alueen viihtyisyyttä parannetaan kiveyksin ja istutuksin.

Se tosin edellyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarvittavan lisämäärärahan.

Aseman pysäköintialueen kustannusarvio on 900 000 euroa. Tälle vuodelle sekä kaupunki että väylävirasto olivat varanneet määrärahaa 150 000 euroa kumpikin.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy tarvittavan 350 000 euron lisämäärärahan vielä tälle vuodelle. Orivesi on saanut Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimuksessa asemanseudun kehittämiseen valtiolta 150 000 euron sitoumuksen.

Kuusiston mukaan määräraha aiotaan käyttää parkkipaikan kunnostukseen, koska kaupunki on jo tehnyt kehittämissuunnitelman.

Väylävirastossa on Kuusiston mukaan käsiteltävänä myös rahoitusosuuden lisääminen niin, että Väyläviraston osuus olisi 350 000–400 000 euroa.

Ensi vuonna vuorossa on uusi kevyen liikenteen väylä. Orivesi on suunnitellut yhdessä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) kanssa Asematien reunaan kevyen liikenteen väylää kantatieltä 58.

Kuusisto sanoo, että se ei saanut tänä vuonna rahoitusta Pirkanmaan ely-keskuksessa. Toiveissa kuitenkin on, että hanke mahtuu ensi vuoden budjettiin.

Oriveden asemalla olevalle makasiinirakennukselle on mietitty uutta käyttöä. Kuvassa etualalla oleva punainen rakennus on kuvattu vuonna 2018.

Asemakaavoitus seuraavaksi

Seuraava askel on asemakaavoitus. Se on tarkoitus aloittaa, kun strateginen osayleiskaava on vahvistunut. Strategisessa osayleiskaavassa olevasta asemanrannan puunkuormausalueesta on tehty valitus hallinto-oikeuteen, muilta osin kaupunki on asettanut kaavan voimaan. Voimassa olevassa maakuntakaavassa alueelle on osoitettu puunkuormausalue.

Alueen yleisilmeen kohentaminen on myös työlistalla korkealla. Asukaskyselyissä esiin ovat nousseet asemanseudun huonokuntoiset rakennukset ja nuhjuinen ilme.

Kuusisto sanoo, että kaupunki käy neuvotteluja alueella olevien huonokuntoisten tyhjillään olevien rakennusten omistajien kanssa. ”Yksi ongelma on, että keskeisellä paikoilla on tyhjillään olevia kiinteistöjä. Paras tapa olisi, että saisimme niitä hankittua.”

Kuusiston mukaan myös kaupungin vuokrataloissa on peruskorjaustarvetta. Hän sanoo, että keskusteluissa on , miten alueelle saataisiin lisää vuokra-asumista tai esimerkiksi osuuskuntamuotoista asumista.

Puuterminaali pysyy vielä vuosia

Asukaskyselyissä esiin on noussut erityisesti puuterminaalin alue epäviihtyisyyttä lisäävänä tekijänä. Kuusisto kuitenkin sanoo, että puuterminaali on strategisesti tärkeä Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti puun huoltovarmuuden näkökulmasta.

Valtuusto on kuitenkin päättänyt vastauksena aloitteeseen, että puuterminaalin tulevaisuudesta voidaan pitkällä aikavälillä keskustella Väyläviraston kanssa. Se edellyttää, että puuterminaalille löytyisi uusi paikka Oriveden alueelta ja Väylävirasto vastaisi uuden terminaalin rakentamiskustannuksista.

Kuusisto uskoo, että kunhan suunnitellut terminaalille johtavan tien parantamiset toteutuvat, ne vähentävät melu ja pölyämishaittaa.

Myös sahan alueen epäsiisteydestä on tullut palautetta. Asemanseudun tarkastelussa on tehty vaihtoehtoja myös sahan alueelle. Kuusisto sanoo, että alueelle on visioitu asumista ja virkistyskäyttöä.

”Molemmissa perusongelma on, että alueen perustamiskustannukset ovat isot.” Sahan alueella on maanpuhdistustarvetta, siellä ei ole kunnallistekniikkaa ja tiekin pitäisi rakentaa.

Kuusisto sanoo, että toistaiseksi alue on nykyisessä virkistyskäytössä ja kehittäminen on pitkän tähtäimen suunnitelma.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut