Tehyn kantelut potilasturvallisuudesta ruuhkauttavat aveja – Pirkanmaalta tullut parissa viikossa jo lähes 200 ilmoitusta: ”Kyllä tällä on vaikutuksia”

Taustalla on ammattijärjestö Tehyn kampanja, jossa se kehottaa jäsenistöään ilmoittamaan aluehallintovirastolle kaikista työvuoron vaaratilanteista. Länsi- ja Sisä-Suomen avin alueella viestejä on tullut seitsemänkertainen määrä koko vuoteen 2021 verrattuna.

Länsi- ja Sisä-Suomen avin aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield sanoo tuntevansa hoitajia kohtaan sympatiaa, vaikka kampanja haittaakin viraston lakisääteisten tehtävien hoitamista. Hänet kuvattiin kotikaupungissaan Jyväskylässä 30.8.2021.

6.5. 6:00

Aamulehti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on saanut parin viikon aikana satoja terveydenhuoltoon liittyviä ilmoituksia. Taustalla on ammattijärjestö Tehyn huhtikuun lopussa aloittama kampanja, jossa se kehottaa jäsenistöään ilmoittamaan tehostetusti aluehallintovirastolle kaikista työvuoron vaaratilanteista.

”Viimeisten parin viikon aikana koko toimialueeltamme on tullut noin 750 viestiä potilasturvallisuuden vaarantumisesta, näistä vajaat 200 Pirkanmaan alueelta”, aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Määrä on noin seitsemänkertainen verrattuna koko vuoden 2021 aikana vireille tulleisiin terveydenhuollon valvonta-asioihin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Kampanjan seurauksena aluehallintovirastojen kirjaamoihin koko Suomessa on saapunut jo yli 3 100 terveydenhuoltoon liittyvää yhteydenottoa, kun koko vuonna 2021 tuli vireille yhteensä 726 terveydenhuollon valvonta-asiaa.

Matalalla kynnyksellä

Normaalitilanteessa avin saamat epäkohtailmoitukset ovat Blåfieldin mukaan hyvin harkittuja ja koskevat usein vakaviakin asioita. ”Hoitoon ei esimerkiksi ole päästy riittävän nopeasti tai organisaation toiminnassa koetaan olevan systemaattisia virheitä tai puutteita.”

Ilmoituksia tulee sekä asiakkailta että henkilöstöltä. ”Myös yksittäisten potilaiden omassa asiassaan tekemissä kanteluissa tulee joskus esille seikkoja, jotka herättävät epäilyn laajemmista ongelmista.”

Lue lisää: Taysin sairaanhoitaja Iina Hänninen kertoo, mihin uupuminen hoitotyössä voi pahimmillaan johtaa – Saimme hoitajilta valtavasti huolestuneita viestejä: ”Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin”

Nyt Tehyn kampanjan aikana ilmoituksia on Blåfieldin mukaan tullut hyvinkin pienistä asioista, jotka yleensä hoidetaan työnantajan kanssa. ”Työvuorosta esimerkiksi puuttuu kaksi henkilöä. Se on ehkä vähän epätarkoituksenmukaista, koska meidän systeemiämme ei ole mitoitettu tällaisten käsittelyyn.”

Tehyn mukaan potilasturvallisuus on hoitajapulan vuoksi vaarantunut jo vuosia joka päivä, mikä halutaan nyt tehdä näkyväksi. Ammattijärjestö katsoo, että potilasturvallisuus vaarantuu, jos työvuorosta puuttuu työntekijä eikä tilalle ole saatu tai hankittu sijaista. Työntekijöitä on kehotettu tekemään matalalla kynnyksellä kantelu aviin myös silloin, kun potilaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa tai henkilökunnan perehdytys on ollut puutteellista.

Suhteellinen käsite

Yksi aluehallintovirastojen tehtävistä on potilasturvallisuuden toteutumisen valvonta. Blåfieldin mukaan potilasturvallisuus on suhteellinen käsite, jonka asteikko on laaja ja arvioiminen vaikeaa. Avissa ilmoitukset pyritään hoitamaan puolueettomasti ja kuullaan sekä työnantajan että työntekijöiden kannat.

”Nyt tulleiden ilmoitusten käsittely on vielä täysin kesken, joten on vaikeaa antaa kunnollista arviota siitä, kuinka paljon joukossa on valvonnan näkökulmasta erityisen vakavia asioita. Toki Tehyn kuvaamissa tilanteissa on ainakin aina se riski, että potilasturvallisuus voi vaarantua. Henkilöstömitoitukset on laskettu sen mukaan, että kaikki toimii hyvin ja riskit on minimoitu.”

Lue lisää: Lakko vaikeuttaa Taysin toimintaa entisestään – johtajaylilääkäri: ”Joudumme valitettavasti peruuttamaan sovittuja kiireisiä hoitoja”

Käsittely ruuhkautunut

Tehyn kampanja on nyt pahoin ruuhkauttanut aluehallintovirastojen valvonta-asioiden käsittelyn. ”Ajatus on, että nämä tavanomaiset asiat selvitettäisiin organisaation sisällä. Valvonnassakin välillä ohjaamme ilmoittajia ensin ottamaan asiat esille työpaikalla sen sijaan, että me ryhtyisimme niitä heti itse selvittämään.”

Kampanjan mukaiset ilmoitukset käsitellään aluehallintovirastoissa valvonta-asioina. ”Käymme nämä kaikki ilmoitukset kyllä läpi yksi kerrallaan ja vakavimmat tapaukset otamme selvittelyyn. Osa tullaan todennäköisesti palauttamaan yksiköihin ja saattamaan siellä tiedoksi, mikä toivottavasti osaltaan edesauttaa epäkohtien korjaamista.”

Blåfieldin mukaan on todennäköistä, että ilmoituksissa nousee myös esiin asioita, joihin joudutaan puuttumaan. ”Ilmoitukset kertovat sen, että hoitajat näkevät tilanteen vakavana. Kyllä tällä on vaikutuksia.”

Uusi normaali?

Herää kysymys, onko vaaratilanteista tullut hoitoalalla jo uusi normaali, jonka sisuuntuneet hoitajat nyt haluavat nostaa päivänvaloon.

”Hoitoalalla on pitkään puhuttu henkilöstön vajauksesta, puutteista työoloissa ja turvallisuuden vaarantumisesta, mikä on varmasti todellisuutta monessa paikassa. Tämän työtaistelun myötä nämä puutteet on tuotu hyvin näkyvästi esille, mikä ei tietysti ole huono asia.”

Blåfieldin mukaan on hyvä, jos laaja yhteiskunnallinen keskustelu vie asioita eteenpäin. Se voi olla jopa tehokkaampaa kuin avin toimet.

”Tämä kampanja on lähtenyt liikkeelle siksi, että halutaan jonkun puuttuvan näihin asioihin. Siellä on turhautumista työnantajan toimintaan eikä uskota, että asioita pystytään sisäisesti hoitamaan.”

Avissa tämä ymmärretään. Blåfield sanoo tuntevansa hoitajia kohtaan sympatiaa, vaikka kampanja haittaakin viraston lakisääteisten tehtävien hoitamista.

”Ilmoituksia tulee myös sellaista asioista, jotka eivät valvontakynnystä ylitä. Me käymme kuitenkin kaikki ilmoitukset läpi ja otamme niihin kantaa, mutta siinä voi nyt mennä jonkin aikaa.”

Suurin osa aveille saapuvista terveydenhuollon epäkohtailmoituksista tai kanteluista ei johda toimenpiteisiin tai niiden osalta voidaan todeta, että hoidossa ei ole menetelty väärin. Seuraamukseen johtaa vuosittain noin kolmasosa aveissa käsitellyistä kanteluista.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut