Orivesi vaatimassa kaatopaikan poistamista kultakaivoksesta - Pirkanmaa - Aamulehti

Orivesi vaatimassa kaatopaikan poistamista Dragon Miningin kultakaivoksesta – Maan alla lähes puoli miljoonaa kiloa jätettä

Ympäristölautakunta antaa lausuntonsa asiasta 30.9. Päätösesityksen mukaan kaivoksen sulkemissuunnitelmasta ei voi esittää lausuntoa ennen kuin maanalaista jätetäyttöä koskeva ympäristölupapäätös on lainvoimainen.

Tämä kuva otettiin Oriveden kultakaivoksesta 1. elokuuta 2019, jolloin kaivoksessa oli meneillään hallittu alasajo.

27.9. 8:11

Aamulehti

Oriveden kaupunki vaatinee ensi viikolla käsiteltävässä lausunnossaan Dragon Miningin kultakaivoksen sekajätettä sisältävän maanalaisen kaatopaikan poistamista kaivoskuiluista.

Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen esittää torstaina 30. syyskuuta kokoontuvalle ympäristölautakunnalle, että 66–85 metrin syvyydessä sijaitseva lähes puolen miljoonan kilon sekajäte-erä tulee poistaa kaivoksesta.

Päätösesityksen mukaan kaivoksen sulkemissuunnitelmasta ei voi esittää lausuntoa ennen kuin maanalaista jätetäyttöä koskeva ympäristölupapäätös on lainvoimainen.

Australialaisomisteinen Dragon Mining oy jätti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) ympäristölupahakemuksen jätteen maanalaiselle sijoituspaikalle.

Lisäksi virastolla on käsiteltävänään myös yhtiön jättämä kultakaivoksen sulkemissuunnitelma.

Dragon Miningin Oriveden kultakaivos kuvattuna 15. heinäkuuta 2019.

Yhtiö antaa vastineen lausunnoista ja muistutuksista

Yhtiö jätti maanalaista kaatopaikkaa koskevan lupahakemuksensa aviin toukokuussa 2021, jonka jälkeen hakemukseen oli mahdollisuus antaa lausunto tai jättää muistutus 28. kesäkuuta saakka.

Oriveden kaupunki haki kuitenkin jatkoaikaa lausuntonsa antamiseen 30. syyskuuta saakka.

”Kun Oriveden kaupungin lausunto on saatu, kootaan lupahakemuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset yhteen ja lähetetään vastineelle Dragon Miningille. Yhtiöllä on kuukausi aikaa ottaa kantaa asiaan”, sanoo avin ympäristöylitarkastaja Petteri Rantala.

Dragon Miningilta saatavan vastineen jälkeen avi aloittaa ympäristölupahakemusta koskevan lupaharkinnan todennäköisesti marraskuussa 2021.

Lue lisää: Australialaisomisteinen kaivosyhtiö hakee lupaa jättää lähes puoli miljoonaa kiloa sekajätettä Oriveden kultakaivoksen alle

Ely-keskus kehotti siivoamaan jätteet

Noin kymmenen kilometrin päässä Oriveden keskustasta sijaitsevan kaivoksen toiminta loppui vuonna 2019. Aluehallintovirasto ei antanut yritykselle vuonna 2015 enää lupaa jatkaa kaivostoimintaa.

Dragon Mining kuitenkin valitti päätöksestä. Yhtiö jatkoi toimintaansa sen jälkeen vielä neljä vuotta, minkä jälkeen toiminta päättyi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Ely-keskus kehotti kaivosyhtiötä siivoamaan jätteet.

Hakija on arvioinut, että jätteiden sijoittamisesta ei ole aiheutunut eikä aiheudu vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, jonka vuoksi toiminnasta ei arvioida aiheutuvan korvattavia vahinkoja tai haittoja, eikä toiminnalle esitetä taloudellisia korvauksia tai muita kompensaatioita.

Aluehallintovirasto on arvioinut aiemmin, että esimerkiksi Ala-Jalkajärven kalasto ja rapukanta on tuhoutunut kaivoksen toiminnan takia. Dragon Mining katsoo, että vesistön pilaantuminen on tapahtunut jo aiemman toimijan eli Outokumpu oy:n aikana vuosina 1994–2003.

Luvan mukaan hyötyjätekin poistettava

Yhtiön teettämien tutkimusten perusteella louhoksessa on pääosin sivukivilouhetta, jonka seassa on toiminnassa syntynyttä roskaa, kuten pahvia, puuta ja muovia, eikä vaarallisista jätteistä havaittu viitteitä.

Oriveden kaivoksen ympäristöluvassa määrätään, että hyötykäyttökelpoiset jätteet kuten pahvi-, paperi- ja metallijätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn.

Ympäristönsuojelulaissa säädettyjen yleisten velvollisuuksien mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Päätösehdotuksessa lautakunnalle todetaan, että jätteen haltija vastaa jätelain mukaan jätehuollon kustannuksista, tarvittavasta infrastruktuurista ja sen toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain ja ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain mukaisesti korvausvelvollinen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista ympäristövahingoista.

Lue lisää: Räjähteitä, sortumavaara: Tukesin mukaan Oriveden kaivosjätteen poistoon liittyy turvallisuusriskejä

Lue lisää: Oriveden kaivoksen soppaan liittyvän Tukesin asiantuntijan epäillään antaneen puolueellisia lausuntoja – tuntee kaivoksen työntekijöitä entisen työnsä kautta

Lue lisää: Kolmea kaivosyhtiön johtohenkilöä epäillään ympäristörikoksesta Oriveden kultakaivoksessa

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos