Ikaalisten Tevaniemeen suunnitteilla yhdeksän tuulivoimalan puisto - Pirkanmaa - Aamulehti

Lavat ulottuvat 280 metrin korkeuteen – Ikaalisten Tevaniemeen suunnitteilla yhdeksän tuulivoimalan puisto

Tevaniemen Tuuli oy:n vetämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Mielipiteensä voi ilmaista 22. lokakuuta saakka.

Tässä havainnekuvassa suunnitellut tuulivoimalat näkyvät maisemassa Ikaalisten golfkentältä katsottuna.

24.9. 7:00

Aamulehti

Tevaniemen Tuuli oy suunnittelee enimmillään yhdeksän tuulivoimalan puistoa yhdeksän kilometriä Ikaalisten keskustan pohjoispuolelle.

Vaihtoehto yksi tuottaisi yhdeksällä tuulivoimalallaan 90 megawattia sähköä ja vaihtoehto kaksi kahdeksalla voimalalla 80 megawattia.

Tuulivoima-alue sijoittuisi 1 249 hehtaarin suuruiselle alueelle. Voimaloiden yksikköteho olisi 8–10 megawattia.

Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusiutuvan energiatuotannon kapasiteettia ja vastata siten omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin.

Tuulivoima-alue sisältyy Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040.

Sähkö maakaapelissa valtatie 3:n varteen

Tuulivoimala-alueella tuotettava sähkö on määrä siirtää noin seitsemän kilometriä pitkällä 110 kilovoltin maakaapelilla siirtoasemalle valtatie 3:n varteen Vähäjärven eteläpuolelle ja sieltä edelleen sähkönsiirtoyhtiö Carunan verkkoon.

Ajatuksena on, että samaan kaapelikaivantoon laitettaisiin myös kyseisessä kohdassa sijaitseva 20 kilovoltin voimajohto, joka on uusimisikäinen, ja se saataisiin samassa yhteydessä pois peltoalueelta.

Hankealueella ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 1,2 kilometrin ja lähin asuinrakennus noin 1,8 kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta.

”Edustaa tulevaisuuden tuulivoimamallia”

Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatineen Sitowise oy:n johtavan konsultin Timo Huhtisen mukaan Tevaniemen hanke edustaa tulevaisuuden tuulivoimamallia.

”Tehtaalta saatavien tuulivoimaloiden tehot ovat nousseet nopeasti muutamasta megawatista nykyisin saatavilla oleviin 5–6 megawatin yksiköihin. Tevaniemen voimalat pystyvät tuottamaan jokainen 8–9 megawattia, joten lähestytään jo kymmenen megawatin yksikkökokoa”, Huhtinen sanoo.

Myös tuulivoimaloiden korkeudet ovat kasvamassa. Saatavilla on tällä hetkellä 160 metrin tornilla ja 85 metrin lavoilla varustettuja tuulivoimaloita, mutta Ikaalisiin tavoitellaan Huhtisen mukaan 180 metrin torneja ja 100 metrin lapoja.

Yva-selostus valmistunee talvella 2022

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön, elinkeinoihin ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Yva-ohjelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2021 ja selvitykset vaikutusten arviointia varten on käynnistetty huhtikuussa 2021.

Maastoselvitykset tehdään maastokauden 2021 aikana.

Yva-arvioinnin ja siitä saatavan palautteen jälkeen valmistuva yva-selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle talvella 2022.

Jos yva etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti, yhteysviranomainen antaa päätöksen yva-selostuksesta kesällä 2022.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan voi ottaa kantaa 23.syyskuuta–22. lokakuuta osoitteessa www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos