Lempäälän keskustan ympäri pääsee pian meloen ja soutaen - Pirkanmaa - Aamulehti

Lempäälän keskustan ympäri pääsee pian meloen ja soutaen – Herralanvirran padolla ei tarvitse enää kantaa kanootteja

Lempäälän ympärisoudun ja -melonnan haasteena on ollut Herralanvirran padon ohitus. Pian padon ohi pääsee muutenkin kuin vain venettä tai kanoottia kantaen.

Lempäälän koskimelontareitin rakennustyöt Herralanvirran patoalueella ovat valmistuneet. Melojat ja veneilijät käyttävät vasemmassa reunassa olevaa väylää.­

19.4. 8:04

Aamulehti

Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan ely-keskuksen teettämä Herralanvirran patoalueen kunnostustyö on viimeistelytöitä varten valmis.

Kanoottien ja veneiden kantaminen kannaksen yli päättyy, kun virran länsireunaan on saatu tehtyä turvallinen koskimelontauoma.

Lempäälän vs. yhdyskuntajohtajan Timo Nevalan mukaan uoma saadaan käyttöön toukokuun ensimmäisellä viikolla, kun myös Lempäälän kanavan sulutukset käynnistyvät.

– 1990-luvulla rakennettu rumpuputki toimi kohtuullisesti, mutta 2000-luvun alussa tehty betoninen ohitusväylä lisäsi virtausta niin paljon, ettei reitin käyttö ollut enää turvallista.

Pirkanmaan ely-keskus ja Lempäälän kunta käynnistivät Herralanvirran patoalueen kehittämisen vuonna 2017.

Kunnostushankkeella on mahdollistettu padon ohittaminen turvallisesti meloen tai soutaen. Koskimelojille rakennettiin niin sanottu stoppari, ja sovitettiin alueen toiminnot yhteen.

Padon alapuolella on yksi Suomen tunnetuimmista kalastuskohteista, Kuokkalankosket, joista erityisesti Herralanvirta on merkittävin.

Alueelle on tehty kalataloudellisia kunnostuksia, joissa koskea on muokattu kaloille sopivaksi kutu- ja elinympäristöksi. Padon yläpuolisessa uomassa, noin 200 metrin etäisyydellä, on Kruununsaari, jonne on rakennettu kalastuslaitureita, nuotiopaikka ja laavu.

Alue on yksi Lempäälän merkittävimmistä virkistyskäyttökohteista. Lempäälässä toimii yrityksiä ja yhteisöjä, jotka tarjoavat melontaretkiä ja niin sanottua koskikelluntaa. Näille toimijoille on tärkeää, että ohitusuoma on turvallisesti laskettavissa. Lisäksi patoa käytetään yläpuolisen Vanajaveden säännöstelyyn.

Uoman niska-alueelle rakennetulla pohjakynnyksellä on poistettu patoaukosta kuohuva virtaus ja muodostettu uomasta turvallisesti laskettava koskimelontareitti.­

Vene ja kanootti kannettu kannaksen yli

Lempäälän ympärisoudun ja -melonnan yhtenä haasteena on ollut Herralanvirran padon ohitus, jossa vene tai kanootti on jouduttu kantamaan kannaksen yli.

1990-luvulla padon ohi pääsi isosta peltisestä rummusta. Virkistyskäytössä ollutta ohijuoksutusuomaa kunnostettiin vuonna 2004, jolloin aukossa ollut rumpuputki korvattiin betonisella rakenteella. Sen vuoksi rakenne ei ollut turvallinen käyttää.

Ohijuoksutusuoman melontaa varten tarkoitettu patoaukko oli korkeuseron takia voimakkaasti virtaava, joten se oli pois käytöstä.

Uoman niska-alueelle rakennetulla pohjakynnyksellä on poistettu patoaukosta kuohuva virtaus ja muodostettu uomasta turvallisesti laskettava koskimelontareitti.

U-muotoisen kynnysrakenteen pituus on 60 metriä. Ylimmän ja alimman tason korkeusero oli 1,35 metriä.­

Korkeusero on 1,35 metriä

U-muotoisen kynnysrakenteen pituus on 60 metriä. Ylimmän ja alimman tason korkeusero on 1,35 metriä.

Korjaustoimen ansiosta virtaamat ja vedenkorkeudet muuttuivat aukoissa. Näillä toimilla ei kunnan mukaan ole haitallisia vaikutuksia patoturvallisuuteen, padon toimintaan tai koskialueen kalastoon.

Padon alapuolisen suositun kalastusalueen virtauksiin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi kalastusalueen oikealle rannalle on toteutettu vettä tuova ja poistava uoma.

Patohankkeen kokonaiskustannukset olivat 100 000 euroa, josta Pirkanmaan ely-keskus maksaa reilut puolet.

Padon omistaa valtio, ja Pirkanmaan ely-keskus vastaa säännöstelystä. Patoalue sijoittuu yhteiselle vesialueelle, jonka omistaja on Kuokkala-Kuljun osakaskunta.

Urakoitsijana kohteessa toimi Lopen maa- ja vesirakenne oy.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?