Nokialle uusi 200 asukkaan asuinalue Viinikanniemeen - Pirkanmaa - Aamulehti

Nokialle uusi veden ympäröimä asuinalue Viinikanniemeen – 200 asukkaasta harvinaisen moni saa oman rantatontin ja saunapaikan

Kaupunki haluaa säilyttää niemen luonnonläheiset maisemat. Silkkiuikkujen pesäpaikkojen lähivesiä ei rakenneta. Jos kaava saa lainvoiman, katujen rakentaminen niemeen alkaa 2021.

Havainnekuva näkymästä Latosaaresta Viinikanniemeen. Oikeassa reunassa eteläkärjen lähivirkistysalue.­

24.5. 7:00

Aamulehti

Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee tiistain 26.5. kokouksessaan asemakaavamuutosta Viinikanniemeen. Leirintäalueen tilalle on suunnitteilla rivi- ja omakotitaloja, venevalkama ja uimapaikka.

Kaupunki odottaa, että noin kahdensadan asukkaan uudelle asuinalueelle muuttaa lapsiperheitä.

Alue on noin kymmenen hehtaarin kokoinen. Asemakaavamuutoksessa ovat mukana Viinikanniemen alue sekä Sotkanpuoleinen ranta-alue.

Viinikanniemeen on tulossa kolme uutta katua ja kolme omakotitalojen korttelialuetta. Omakotitontteja on yhteensä 30. Kahdellakymmenellä on oma ranta.

Omakotitonttien rakennusoikeus on 210–360 kerrosneliömetriä. Rantatonteille voi rakentaa oman saunan ja lähes jokaiselle myös oman laiturin.

– Kolme tontin edessä on kaislikko, jossa pesii silkkiuikkuja. Sen kohdalle ei voi rakentaa laitureita ja saunat tulevat kauemmas rannasta, kertoo projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Havainnekuva hahmottaa tulevaisuuden näkymää Silkkiuikunrantakadulta etelään.­

Havainnekuva Viinikanniemen venevalkamasta ja uimarannasta.­

Venevalkama ja uimapaikka

Niemelle on suunniteltu venevalkamaa vanhan laivalaiturin ja uimapaikan kohdalle. Valkaman varastoa voisi hyödyntää veneiden säilytykseen.

Sotkan puolelle tulee rivitalokortteli neljästä kuuteen rivitalolle sekä mahdollisuus rakentaa kaksi saunaa rantarinteeseen.

– Viinikanniemenkadun jatkeeksi rakennetaan Helmisimpukanranta-niminen katu, josta kääntyvät Viinikanniemen rantojen suuntaiset Silkkiuikunranta- ja Kultasiivenranta-nimiset kadut, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Liukuslahden länsirannalle ja Viinikanniemen itäkärkeen on suunniteltu rantaan lähivirkistysalueita. Itäkärkeen varataan tilaa myös jalankulku- ja pyöräilysillalle Viinikanniemestä Kehoon.

Silta parantaisi alueen ulkoilureittejä.

Ranta jää metsäiseksi

Kaupunki haluaa, että Viinikanniemen taloilla on yhtenäinen ilme. Kaavamääräyksissä otetaan kantaa kattomuotoon ja -kaltevuuteen, julkisivuväreihin ja -materiaaleihin sekä tonttien aitaamiseen. Rantavyöhyke säilytetään metsäisenä.

– Omakotitalot tulee sijoittaa katujen puoleisille osille, jolla pyritään huomioimaan luonnonmukainen järvimaisema. Rantaan voi rakentaa 20 kerrosneliömetrin rantasaunan ja vesialueelle sijoittaa yhden laiturin, kertoo Hakola alueen kaavamääräyksistä.

Viinikanniemen asemakaavamuutosehdotus etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville kaupungin verkkosivuille. Asemakaavamuutosehdotuksesta voi antaa kirjallista palautetta alkukesän aikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyn 2020 aikana.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?