Asukkaat keräävät nimiä asvalttiasemaa vastustavaan adressiin Ylöjärvellä: ”Toiminnasta on aiheutunut kestämätöntä haittaa ja rasitusta” - Pirkanmaa - Aamulehti

Asukkaat keräävät nimiä asvalttiasemaa vastustavaan adressiin Ylöjärvellä: ”Toiminnasta on aiheutunut kestämätöntä haittaa ja rasitusta”

Asukkaat vaativat, ettei lupaa toiminnalle tulisi myöntää vuodelle 2020. Ympäristötarkastajan mukaan Asfalttikallio oy on tehnyt parannuksia, jotta hajuhaitta vähenisi.

Asfalttikallio oy:n Röhkön montun asvalttiaseman toiminta alkoi toukokuussa. Toiminta keskeytyy talveksi viimeistään joulukuussa.

9.11.2019 10:22

Aamulehti

Ylöjärven Takamaan kyläyhdistys kerää nimiä Asfalttikallio oy:n asvalttiasemaa vastustavaan adressiin.

Nettiadressissa on tällä hetkellä yli 240 nimeä, ja asukkaiden tarkoituksena on luovuttaa adressi Ylöjärven ympäristöviranomaisille marraskuun puolivälissä.

Adressissa vaaditaan, ettei yhtiölle tule myöntää toimilupaa asvaltin valmistamiseen Röhkön alueella vuonna 2020.

– Toiminnasta on aiheutunut vuoden 2019 aikana kestämätöntä haittaa ja rasitusta aseman välittömässä läheisyydessä vakituisesti asuville asukkaille. Toiminnan salliminen jatkossa tulisi johtamaan kohtuuttomiin viihtyvyyshaittoihin. Hajuhaitta on ollut poikkeuksellisen häiritsevää koko nykyisen toiminnan ajan, ja asukkaat ovat olleet niin Takamaata, Metsäkylää ja kuin muita alueita myöten aktiivisesti yhteydessä sekä Asfalttikallioon että kaupungin ympäristötoimeen asiassa, vetoomuksessa mainitaan.

Ympäristölupamenettelyn piiriin?

Asvalttiasemat poistettiin lupavelvollisten piiristä edellisen hallituksen lupakevennysten tuloksena.

Nykyään asemat rekisteröityvät ympäristöviranomaisille, ja valvonta on siten vain jälkivalvontaa. Röhkön tapauksessa kaikki asetuksen vaatimat minimietäisyydet ja muut vähimmäisvaatimukset täyttyvät, mutta hajuhaitta on ollut kuitenkin merkittävä.

Asfalttikallion asema aloitti toimintansa kuluvan vuoden toukokuussa. Rekisteröinti-ilmoituksen mukaan asema on toiminnassa 15.4.–15.12.

– Mikäli Asfalttikallion toimintaan myönnetään lupa myös jatkossa, tulee toimilupa asettaa ympäristölupamenettelyn piiriin. Toiminnasta koituva hajuhaitta lähialueen kiinteistöihin tulee arvioida puolueettomasti ja yhteisvaikutukset alueen muiden toimijoiden eli Ruduksen, Tampereen Autokuljetuksen ja Durolin oy:n kanssa tarkastella perusteellisesti, adressissa todetaan.

”Arvioimme ovatko tehdyt toimet riittäviä”

Ylöjärven ympäristötarkastajan Jenni Parviaisen mukaan Asfalttikallio on tehnyt asemalla rakenteellisia muutoksia ja säätänyt muun muassa lämpötiloja, joten ympäristöön välittyvä haju ei ole ollut enää niin pistävää kuin aiemmin.

– Aseman toimintaa ja hajuhaittoja koskevat ilmoitukset ovat selvästi vähentyneet kesästä. Arvioimme ovatko tehdyt toimenpiteet olleet riittäviä sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut adressinsa kaupungille. Tarkoituksena on joka tapauksessa viedä asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi, sanoo Parviainen.

Ympäristötarkastajan mukaan kaupungin ympäristöviranomaisilla ja -lautakunnalla on mahdollisuus edellyttää ympäristölupamenettelyä, jos haitat ympäristöön ovat kohtuuttomat.

Lue myös:

Voimakas haju riepoo Ylöjärven asuinalueilla – syy on selvillä, tilannetta seurataan

Asfalttikallion asema

Tuotanto Asfalttikallio oy:n asvalttiasemalla alkoi toukokuussa.

Asvalttiasemalle tehtyjen tarkastusten perusteella laitoksen toiminta täyttää asvalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimukset.

Asetusta sovelletaan asemiin, joissa asvalttijätettä käytetään uuden asfaltin raaka-aineena enintään 200 000 tonnia tai lentotuhkaa enintään 40 000 tonnia vuodessa.

Röhkön montun asvalttiaseman tuotanto on noin 100 000 tonnia vuodessa.

Toiminta on sijoitettava vähintään 150 metrin etäisyydelle asutuksesta. Ylöjärvellä lähin asutus on 500 metrin päässä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos