Nokian jätekokeilu loppui, koska kaikki eivät osallistuneet - Pirkanmaa - Aamulehti

Kierrätys lisääntyi ja sekajätteen määrä väheni – silti hyvät arvosanat saanut jätepilotti jouduttiin lopettamaan Nokialla

Korttelikeräyskokeilun aikana asukkaat veivät roskat yhteisiin jäteastioihin. Sekajätteen lisäksi oli astiat biojätteelle, muoville, paperille, kartongille, metallille ja lasille.

Marko Roivas vei roskia pilottihankkeen yhteisastiaan viime heinäkuussa Nokian Vesitornimäellä.­

3.9.2020 18:09

Nokian Vesitorninmäen alueella kokeiltiin jätteiden korttelikeräystä vuoden ajan. Siihen osallistui alueen 47 omakoti- ja pientalotaloudesta 28.

Vuoden kestänyt pilottihanke päättyi heinäkuun alussa, ja alueella palattiin vanhaan tapaan, jossa jokaisella kiinteistöllä on tontillaan oma jäteastia.

Kokeilu ei jatku, koska kaikki Vesitorninmäen kotitaloudet eivät tulleet korttelikeräyspisteen käyttäjiksi. Pilottialueella jouduttiin ylläpitämään kaksinkertaista jätteenkuljetusjärjestelmää. Se ei ole taloudellisesti eikä ympäristösyistä kannattavaa.

– Halusimme kokeilla, miten suuri osa talouksista vanhalla asuinalueella lähtee vapaaehtoisesti mukaan, Pirkanmaan jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala sanoo.

Toinen tavoite oli katsoa, miten paljon jätettä saadaan yhteiskeräyksellä. Tulos oli hyvä.

– Biojätteen määrä kasvoi kokeiluvuoden aikana, sekajätteen määrä väheni, Varsala sanoo.

Mistä kyse

Kokeiluun osallistui alueelta 28 taloutta.

Se alkoi 1.7.2019 ja päättyi 1.7.2020.

Kokeilua ei jatkettu, koska alueella jouduttiin ylläpitämään kahta keräysjärjestelmää.

Kokeilussa usealle talolle oli yhteinen jätepiste.

Jätepisteellä oli oma astia sekajätteelle, biojätteelle, muoville, kartongille, paperille, metallille ja lasille.

Kokeilun jälkeen jätepiste muutetaan ekopisteeksi.

Kierrätys lisääntyi

Kokeilun päättymisestä huolimatta Pirkanmaan jätehuollon näkökulmasta korttelikeräyskokeilu oli onnistunut. Pilotin aikana tehtyjen havaintojen ja asukkailta kerättyjen tietojen perusteella pystytään konseptia kehittämään eteenpäin.

Pirkanmaan jätehuollon toimialueella kokeiltiin ensimmäistä kertaa biojäteen yhteiskeräystä näin suurella asiakasmäärällä. Hankkeen toteuttivat Molok, Pirkanmaan jätehuolto ja Nokian kaupunki.

Kokeiluun osallistuneet saivat vastineeksi halvemmat jätehuoltokustannukset. Kokeiluvuoden aikana mukana olleiden talouksien kaikki jätteet vietiin yhteiseen keräyspisteeseen.

Sekajätteen lisäksi siellä oli lajittelumahdollisuus seitsemälle eri jätelajille. Tarjolla oli bio- ja muovipakkausastiat sekä paperin, kartongin, metallin ja lasin keräysastiat.

Molokeja ei kaiveta maasta pois, vaan Vesitorninmäen korttelikeräyspiste muuttuu ekopisteeksi.

Käyttö helppoa

Asiakkaille tehdyn kyselyn vastausten perusteella jätteiden lajittelu lisääntyi ja pääosa kotitalouksista koki, että sekajätteen määrä vähentyi pilotin aikana. Etenkin biojätteen ja muovin lajittelu kasvoi aikaisempaan verrattuna.

Kaikki vastaajat kokivat uuden keräyspisteen käytön helpoksi.

Pisimmät matkat jäteastioille olivat noin 440 metriä. Vesitorninmäki oli kokeilualueena, koska korttelikeräyspiste oli helppo saada paikkaan, joka on asukkaiden kulkureittien varrella.

Kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 4,2, kun arvosteluasteikko oli 1 – 5.

Kehitettävääkin löytyi

Kehitettävää sen sijaa oli kyselyn mukaan tyhjennysväleissä, talvikunnossapidossa ja siisteydessä. Jäteastioihin toivottiin myös täsmällisempiä ohjeita, mitä kuhunkin astiaan saa laittaa.

Lisäksi astialukituksen kanssa oli joillain käyttäjillä teknisiä ongelmia talviaikaan. Seka-, bio- ja muovipakkausjäteastioissa oli sähköinen lukko ja avain.

Sekajätettä käytiin tyhjentämässä vuoden aikana alueella 41 kertaa ja biojäte 27 kertaa. Sekajätettä tuli yli 8000 kiloa ja biojätettä lähes 4000 kiloa. Muita jätteitä ei nykyjärjestelmillä ollut mahdollista punnita.

Biojätteellä on kierrätyksessä merkittävä rooli. koska jos omakotitaloasukkaalla ei ole kompostia, biojäte voi jäädä kokonaan kierrättämättä.

Kokeilun päättyminen annetaan tiedoksi Nokian alueelliselle jätehuoltolautakunnalle kokouksessa 9. syyskuuta.

Nokialla kokeillaan uudenlaista tapaa kerätä omakotitalojen jätteet – Käytäntö saattaa laajentua Tampereen seudulla

.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?