Kolme skenaariota: Mitä sote-uudistuksen toteutumisesta tai kaatumisesta seuraa? - Pirkanmaa - Aamulehti

Sote-uudistuksen kohtalonhetket ovat käsillä juuri nyt: Jokin näistä kolmesta vaihtoehdosta toteutuu – selvitimme seuraukset

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan paperiröykkiöt kertovat, kuinka isosta ja monimutkaisesta asiasta sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse.

13.2.2019 5:41 | Päivitetty 8.3.2019 8:55

Kokosimme kolme skenaariota siitä, mitä sote- ja maakuntauudistukselle voi tapahtua ja mitä eri vaihtoehdoista seuraa. Vaihtoehtojen seurauksista on haastateltu Pirkanmaan muutosjohtajaa Päivi Nurmista.

Skenaario 1: Nykyinen eduskunta hyväksyy sote-lait.

Tämä on mahdollista, mikäli perustuslakivaliokunta katsoo, että lakipakettiin ja erityisesti valinnanvapauslakiesitykseen tehdyt muutokset ovat perustuslain kannalta riittäviä.

Tällöin sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii lopulliset mietinnöt, minkä jälkeen lakiesitykset muutosehdotuksineen menevät eduskunnan suureen saliin ratkaiseviin äänestyksiin. Niissä hallituksella on laskettu olevan erittäin niukka enemmistö.

Tämä siitä seuraa

Heti 1. huhtikuuta syntyy uusi maakunta. Sillä on vuoden 2019 ajan viranhaltijoista koostuva väliaikaishallinto, joka valmistelee toiminnan ja hallinnon käynnistämistä ja käyttää päätösvaltaa siihen asti, että vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa.

Maakuntavaalit pidetään syksyllä, ja niissä valitaan maakuntavaltuusto. Valtuusto ja sen asettama maakuntahallitus ottavat maakunnan vastaan vuoden 2020 alusta.

Vuosi 2020 on aikaa valmistella sopimusten ja henkilöstön siirtoja, rakentaa uusi organisaatio ja toimivat tietojärjestelmät. Silloin tehdään myös strategia ja budjetti, joka on Pirkanmaalla suuruudeltaan noin kaksi miljardia euroa, ja valmistaudutaan siihen, että vuonna 2021 vastuu palveluista siirtyy maakunnalle. Vuonna 2020 vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on vielä kunnilla ja sairaanhoitopiirillä.

Vuoden 2021 alusta maakunnalle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi esimerkiksi pelastustoimen, ely-keskuksen ja te-toimiston palvelut sekä aluekehittäminen Pirkanmaan liitolta. Alkuvaiheessa palvelut säilyvät todennäköisesti pitkälti nykyisen kaltaisina, ja niitä uudistetaan vähitellen tulevina vuosina.

Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen sanoo, että ainakin sosiaali- ja terveyspalveluissa kansallisesti yhtenäisen ratkaisun tavoittelu on todennäköistä, sillä valtiolla on painava intressi ohjata sote-palveluihin liittyviä isoja taloudellisia kysymyksiä.

Skenaario 2: Nykyinen eduskunta ei ehdi päättää asiasta, ja uudistus siirtyy seuraavalle hallitukselle.

Aika on käymässä vähiin, sillä eduskunta on jäämässä maaliskuun puolivälissä vaalilomalle. Jos perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että perustuslaillisia ongelmia on yhä paljon, nykyinen eduskunta ei ehdi käsitellä sote-lakeja. Silloin pallo siirtyy eduskuntavaalien jälkeen aloittavalle uudelle hallitukselle.

Tämä siitä seuraa

Seurauksia on vaikea ennakoida. Paljon on kiinni siitä, saadaanko hallitus muodostettua nopeasti vai venyykö sopu esimerkiksi Ruotsin malliin, millainen hallituspohja on ja löydetäänkö hallitusneuvotteluissa yhteinen linja ja ratkaisu.

Jos uusi hallitus lähtee viemään eteenpäin pitkälle samankaltaista tai ainakin samoihin asioihin perustuvaa ratkaisua kuin nykyinen, voidaan valmistelussa mennä siirtymämallilla ja jatkaa ainakin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen keskeisten osien valmistelua.

Voi olla, että valinnanvapaudesta käydään uusi harkinta ja pohditaan vaihtoehtoja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin siitä huolimatta edelleen edetä kohti alueellista ratkaisua eli niitä niin sanotusti leveämpiä hartioita. Kansallisesti yhtenäisen ratkaisun tavoittelu on todennäköistä, sillä valtiolla on painava intressi ohjata sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä isoja taloudellisia kysymyksiä. Myös ICT:ssä kansallinen työ on tarpeen.

On mahdollista, joskaan Nurmisen mukaan ei toivottavaa, että monialainen maakunta jää nyt kaavailtua pienempään rooliin. Silloin esimerkiksi pelastuspalvelut ja ely-keskusten palvelut sekä työ- ja elinkeinopalvelut toteutettaisiin muulla tavoin kuin nyt on suunniteltu.

Skenaario 3: Kansallinen sote-uudistus kaatuu.

Tällainen tilanne voi syntyä, jos nykyinen hallitus hylkää sote-lait tai ei ehdi käsitellä niitä, eikä uusi hallitus löydä yhteistä näkemystä uudistuksesta.

Tämä siitä seuraa

Jos uusi hallitus ei lähde viemään eteenpäin kansallista ratkaisua, kunnat ja sairaanhoitopiirit lähtevät luomaan uutta mallia ja omia ratkaisujaan siitä, millaisilla rakenteilla, tavoitteilla ja malleilla mennään eteenpäin. Sote-palvelujen järjestäminen säilyy kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla, joten niiden on ratkottava palvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat.

Voi olla, että nykyinen kehitys jatkuu, mikä tarkoittaa, että tehdään paljon yksittäisiä ja erilaisia ratkaisuja, kunnat esimerkiksi ulkoistavat palveluitaan. Uhkana on, että kansalaiset saavat hyvin eritasoisia palveluita, eivätkä kaikki kunnat selviä velvoitteistaan. Isommat hartiat eivät toteudu. Sen seurauksena voi tulla kuntaliitoksia.

Juttu on julkaistu Aamulehdessä ensimmäisen kerran 13. helmikuuta 2019.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut