Dragon Mining saa jatkaa malminetsintää Orivedellä - Pirkanmaa - Aamulehti

Malminetsintä jatkuu Orivedellä, vaikka kaivos on pilannut kaksi järveä ja laittoman kaatopaikan tutkinta on kesken

Dragon Mining Oy:lle on myönnetty lupa jatkaa malminetsintää Orivedellä valituksista huolimatta. Lupa koskee aluetta ympäristöluparikkomusten takia suljetuksi määrätyn kaivoksen ympärillä. Kaivos on pilannut kaksi alapuolista järveä ja laittoman kaatopaikan tutkinta on kesken.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiön Oriveden kaivoksen ympäristöluvalle jatkoa, vaan määräsi koko kaivoksen suljettavaksi. ­

6.3.2020 6:54

Aamulehti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Dragon Mining Oy:lle luvan malminetsinnän aloittamiseen Oriveden Sarvisuolla. Näin siitä huolimatta, että luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja asian oikeuskäsittely on kesken.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ovat hakeneet muutosta päätökseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, sillä malminetsinnän jatkaminen on vaarassa pilata edelleen alueen pohja- ja pintavesiä.

Yhtiöllä on myös vanhan kaivoksen sotkut selvittämättä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi yhtiön Oriveden kaivoksen suljettavaksi ympäristöluparikkomusten takia. Ne ovat pilanneet kaksi kaivosalueen alapuolista järveä. Lisäksi kaivoskuilusta löytyneen laittoman kaatopaikan poliisitutkinta on kesken.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys valittivat Tukesin myöntämästä malminetsintäluvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaativat toimenpidekieltoa valituksen käsittelyn ajaksi. Valituksen perusteena oli muun muassa, että yhtiö ei ole aiemmassa toiminnassaan onnistunut täyttämään kaivoslain velvoitteita tai noudattamaan ympäristölainsäädäntöä.

Valituksesta huolimatta Dragon Mining Oy haluaa jatkaa malminetsintää kaivosalueen ympärillä. Malminetsintä tähtää kaivostoiminnan aloittamiseen.

Poliisi tutkii

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiön Oriveden kaivoksen ympäristöluvalle jatkoa, vaan määräsi koko kaivoksen suljettavaksi.

Kaivostoiminta on rikkonut ympäristölupaa ja pilannut kaksi kaivosalueen alapuolista järveä Harjunvuori-Viitapohjan Natura-alueella. Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi ovat suolakerrostuneet Talvivaaran lähijärvien tavoin. Vesissä on erittäin korkeita suola-, sinkki- ja alumiinipitoisuuksia, minkä lisäksi pohjasedimenteistä on löytynyt korkeita uraanipitoisuuksia.

Kaivoksen laiton kaatopaikkatoiminta on poliisin tutkinnassa. Pirkanmaan ely-keskus on antanut kaivoskuilun puhdistamismääräyksen keväällä 2019 ja velvoittanut yhtiötä teettämään ulkopuolisella konsultilla kairaustutkimuksia louhosjätteestä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?